Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Blogg

Yrket som advokat

24 apr 2018

Drömmer du om att jobba som advokat? Faktum är att yrket är ganska brett och att det finns många områden att specialisera sig inom. De flesta som tänker på yrket föreställer sig en brottmålsadvokat, som står i rättegången och försvarar sin klient. Den mest populära inriktningen hos advokater idag är dock affärsjuridik, men även just brottmålsadvokater och advokater inom asyl-, arbets- och miljörätt är vanligt förekommande.

Vad gör egentligen en advokat?

Många tror att advokater, och då särskilt brottmålsadvokater, spenderar dagarna i rättegångssalarna, försvarandes en klient som är misstänkt för brott. Det här är en viktig del i många advokaters arbetsliv, men det är långt ifrån allt. Som brottmålsadvokat läggs ansenlig tid läggs på att gå igenom förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som uppkommit i processen. Man arbetar även med att söka fram rättsregler och tidigare domar för liknande fall.

Advokater inom affärsjuridik sysslar till stor del med att granska och att tolka avtal. Vidare kan de arbeta med att upprätta nya köpekontrakt, avtal och andra juridiska handlingar. De är också till stor hjälp för många när ett företag ska startas eller säljas.

En skyddad titel

Vem som helst kan inte kalla sig advokat, utan bara den som blivit antagen av Advokatsamfundet. För det ställs vissa krav. Bland annat ska man ha klarat de prov som är nödvändiga för domarbehörighet, vilket i Sverige innebär en juristexamen eller jur. kand. Vidare ska man, under minst tre års tid, ha sysslat med juridisk verksamhet (och även göra det när ansökan görs). Ett annat krav är att genomgå samfundets egen utbildning för advokatexamen. Som advokat ställs det dessutom krav på att vara redig och i övrigt anses vara lämplig för yrket.

Förmågor som en advokat bör ha

 • En advokat bör vara analytisk och kunna göra goda tolkningar av de lagar som finns och dra slutsatser från aktuellt underlag i ett mål.
 • Att vara kommunaktiv som advokat är viktigt. Inte minst är det viktigt som brottmålsadvokat, när man tydligt behöver redogöra för lagen när en klient ska försvaras. Oavsett inriktning bör man kunna formulera sig på ett tydligt och korrekt sätt, inte bara i tal, utan även i skrift.

Hur ser lönerna ut?

Lönerna skiljer sig naturligtvis åt en hel del, beroende på vilken erfarenhet man har och vilken sektor man arbetar i. I kommunal sektor är medellönen till exempel 43 000 kronor, medan den ligger runt 54 000 kronor i privat sektor. Inom statlig sektor är det något bättre än kommunal sektor, med medellöner på ca 44 000 kronor.

Så undviker du en konflikt gällande din hyrda lagerhall

14 apr 2018

Allt fler jurister vittnar om att tvister mellan företag och privatpersoner äger rum i Sverige. Det handlar om varor som inte hållit den kvalitet som utlovas, det kan handla om att man anlitat ett företag för någon typ av renovering som inte nått rätt nivå och det kan handla om att företaget inte följt det avtal man skrivit.

I grund och botten så är det en fråga som är allt annat än lättlöst och som konsument så kan det bli en obehaglig överraskning. Detta då man tror sig ha ett vattentätt fall framför sig och där man väntar sig att återbetalning ska ske inom kort.

Så är det sällan. En konflikt mellan ett företag och en privatperson (eller ett annat företag) tar lång tid att lösa och inte sällan så slutar det med besvikelse för den som känner sig lurad. Det är ofta en ekonomisk förlust att inleda en tvist och detta av en den enkla anledningen att den tar så lång tid att behandla och lösa.

Under tiden ska man betala arvode för en jurist - något som till viss del täcks av hemförsäkringen - och man ska även se till missade arbetsdagar samt det faktum att man ligger ute med nya pengar (för att korrigera misstaget eller för att köpa en ny produkt).

Vårt råd är snarare att man ser till att undvika konflikten och tvisten genom att agera korrekt till en början. Det vill säga - ska du som mindre företagare hyra en lagerhall så ska du se till att hyra denna från ett företag som håller vad de lovar och levererar en produkt som håller utlovad kvalitet.

Tips om hur du hittar rätt leverantör av lagerhallar

Vi tänkte rada upp några tips som kan hjälpa dig att undvika en framtida tvist mot företaget du står inför att hyra din lagerhall ifrån. Tips som visar på vikten av egen undersökning och som går att använda sig av även gällande andra produkter och tjänster.

Det bästa tipset är att sluta vara så blåögd och naiv: låter det för bra för att vara sant så är det förmodligen också det.

 • Referenser Vilka andra företag hyr- har köpt en lagerhall från företaget? Kolla upp detta och se till att ringa för att säkerställa kvalitet.
 • Vad går att förvara? Få en lista över vad som går att förvara i lagerhallen. Denna kan göra att en konflikt kan lösas direkt. Står det svart på vitt att lagerhallen ska kunna användas för förvaring av exempelvis trä - ja, då ska träet du förvarat där också klara sig utan att bli fuktskadat eller angripet av mögel.
 • Undersök priset Se till att jämföra priset innan. Se även till hur ett pris kan komma att förändras och hur pass flexibelt företaget är. Hur mycket kostar det att utöka utrymmet och hur mycket kostar det att ändra det invändigt och kanske möjliggöra för att maskiner och fordon kan komma in? Ibland är det bättre att betala mer för att få en partner som - för ett bättre pris - kan anpassa er lagerhall för framtida behov snarare än att betala mindre för ett företag som inte alls är villiga att möta er rent prismässigt.

Mer info om lagerhallar finns att hitta här: http://www.lagerhallar.nu/.

Missnöjd med din målare?

13 apr 2018

En risk som blivit större i och med att Rot-avdraget infördes handlar om att man som konsument kan bli lurad. Detta som en följd av att fler renoverar, att efterfrågan av hantverkare ökat och att fler hantverkare också givit sig in och startat egna företag. De flesta är seriösa och bra, men det finns även de som tyvärr inte alls håller måttet. Att det numera vigs diverse granskningar i TV - och till och med finns speciella tv-program om saken - visar på att fuskjobb är ett stort problem i Sverige.

Förmodligen större än vad man kunnat ana. De flesta fuskjobb kommer nämligen att visa sig först om några år; först då kan man peka på vilka - förmodade - enorma problem som branschen i stort har.

Du som kund då - vilka rättigheter har du? Ja, anlitar du en målare i Stockholm och är missnöjd med dennes jobb så kan du vända dig till konsumentverket eller till någon branschorganisation för att söka hjälp. Det senare förutsätter dock att denne målare också är ansluten till en sådan - exempelvis Målarmästarna eller Måleriföretagarna - för att dessa organ ska kunna agera.

Helt lätt är det inte att få ersättning eller ett nytt jobb utfört. Du kan dra din målare inför rätta, men då handlar det om att du tar en risk där du själv riskerar att stå med kostnader för både en jurist och för rättegångskostnaden i stort. Det är heller inte glasklart att man som privatperson vinner en sådan tvist. I många fall så hinner företaget man ställt inför rätta gå i konkurs eller lägga ner företaget innan och det försvårar situationen markant.

Vårt bästa råd är därför: se till anlita rätt målare direkt. Det finns, som sagt, en större del av hantverkare som är seriösa och det du behöver göra är att hitta en sådan. Vi tänkte ge några tips på hur:

Tips för att hitta rätt målare i Stockholm

 • F-skattsedel Se till att företaget har F-skattsedel. Du kan även kolla hos Kronofogden om det finns några anmärkningar hos myndigheten i fråga.
 • Rykte och kunder Du kan läsa på nätet om olika omdömen. Det är bra, men tänk även på att det är ganska lätt att både smutskasta konkurrenter och att höja sig själv till skyarna på det sättet. Är det kanske din målare som i själva verket skrivit sina kundomdömen? Du bör alltså även be om nummer till kunder och ringa/besöka dessa innan du skriver under ett avtal.
 • Betalningen Dels vill du inte betala för mycket för din målare. Enklaste sättet att undvika det rä att ta in så många offerter som möjligt och jämföra priserna. Gällande betalningen rent fysiskt - själva transaktionen - så ska den sek då jobbet är utfört och besiktigat. Förskott undanbedes!
 • Skriftliga avtal Spotta i näven och skaka hand med din målare? Nej, den gamla skolans avtal ska du undvika. Se till att allting är skriftligt och undertecknat av er båda. I avtalet ska, naturligtvis, även garanti stå inskrivet.

Vad är ensam vårdnad och varför ska man ha det?

9 apr 2018

Om någon får barn, som inte är gift, får mamman automatiskt ensam vårdnad om sitt barn. Om barnets pappa vill ha vårdnaden om sitt eget barn, måste han erkänna faderskapet, annars registreras barnet med en fader som är okänd. Om inte barnets pappa erkänner faderskapet, får han heller inte vårdnaden om barnet, även om han skulle vara pappan för barnet Så ser lagen ut när det kommer till faderskap och då det kommer till vårdnaden om barn enligt svensk lag.

Oberoende om mamman och pappan bor ihop eller ej, så är det enligt lagen så att om barnets pappa vill ha vårdnaden om barnet, måste han erkänna faderskapet. På så sätt får båda vårdnaden om barnet. Är däremot mamman och pappan gifta, räknas det som att de båda är vårdnadshavare till barnet automatiskt (oberoende om så är fallet eller inte). Lagen tar för givet att de båda gifta parterna är vårdnadshavare till barnet.

Vad händer om föräldrarna skiljer sig?

Så vad händer om det gifta paret, eller de två som varit sambo skiljer sig? Då fortsätter vårdnadskapet för barnet på samma sätt, om inte annat krävs av den andra vårdnadshavaren. Lagen om barns vårdnad, boende och umgänge har reglerats många gånger, senast 2006, då man ville att barnet (barnen) skulle få större möjligheter att påverka sin egen situation då det kom till deras egen vårdnad, boende och umgänge.

Lagen säger att barn ska få komma till tals, så länge det själv förstår vad de olika situationerna innebär för den. Tidigare har gränsen för barns medbestämmande gått vid elva års ålder. Då har man tidigare ansett att barnet själv kan bestämma om sin egen boende- umgängessituation med sina båda föräldrar. Läs mer om vad som händer efter en skilsmässa på: http://lege.se.

Alltför många barn tvingas bo eller umgås med någon de inte vill

Dessvärre har det förfarandet fortsatt att gälla. I några fall har barn så stora som 14-åringar tvingats bo eller umgås mot sin egen vilja med en förälder, vilket är kan vara mycket illa för det barnets egen utveckling och känsla av att kunna kontrollera sin egen livssituation. Om lagen ska ge den intention som lagen stiftades enligt, bör både domstol och socialtjänst se till att barns rättigheter stärks och deras möjligheter stärks att kunna bestämma över sin egen situation. Därför behöver barns rättigheter stärkas. Det ska inte vara vad föräldrarna vill, eller säger som ska vara vägledande för en domstol, eller ett socialtjänstutlåtande. Barn ska kunna komma till tals med hjälp av dem som kan tala med barn, såsom rätt utbildade barnpsykologer. Om ett barn mår bra av en förälder, är det ingen katastrof om barnet inte bor med den föräldern, eller umgås med den föräldern med hjälkp av telefonsamtal, Skype eller i vuxen ålder.

Så gör ni vid en bodelning

18 feb 2018

Att hitta någon som betyder så mycket att man inte vill skiljas åt efter dejten längre är underbart. Alla som någon har varit kör, vet vilken underbar period som följer efter en förälskelse. Vi känner det till och med i kroppen, inte bara känslor. Vi dopas helt enkelt av endorfiner som rusar runt i kroppen. Det känns i magtrakten när vi ser den som vi är förälskade i. Många vill hålla kvar den känslan. Oftast försvinner de faktiskt. Det är då det antingen tar slut där, eller fördjupas till något mer varaktigt och man väljer att stanna kvar, efter att man på riktigt har lärt känna varandra.

Kärleken är blind

Det sägs att kärleken är blind och det är den också. Man ser helt enkelt inte den andras fel och brister så länge förälskelsen håller i sig. Många väljer att ganska snabbt flytta ihop – oftast under förälskelsen. Efter ett. Tag lär man känna den andra personen, och plötsligt tycker man inte alls om det man ser hos den andra. Känns det igen? Man irriterar sig på småsaker; disk som står på hög, smutsiga strumpor och underkläder som ligger här och där. Då är det inte särskilt kul längre. Grälen blir allt fler och man beslutar sig för att separera. Det är inte bra att stanna kvar i en negativ relation. Det mår ingen bra av. Har man hunnit få barn då, är allt mycket mer komplicerat. Då är det mer än sakerna man ska dela på. Plötsligt inser man att man är bunden till den andra, om man har barn ihop. Helst ska man komma överens om hur man ska göra med den gemensamma vårdnaden om barn. För allas parter är det bäst om man kan komma överens. Ibland är frågorna som skiljer er åt allt för stora och ni kommer inte till någon lösning, utan grälen fortsätter.

Kommer ni överens om hur ni delar på sakerna?

Och hur är det med de gemensamma sakerna? Många par tänker inte på att så länge man är sambor, har man inte rätt att dela det gemensamma hemmet rakt av. Tvärtom. Det är endast gifta par som har rätt till hälften av "boet", som det heter på juridiksvenska. Så om ni inte kan komma överens om vems sakerna är, vad gör ni då?

Juridiken ser strikt till det som köptes in för det gemensamma bohaget. Det är det sambor kan dela på hälften. Plus de saker som du förde med dig i samboskapet. Många delar upp också utgifterna, så att den som tjänar mest, betalar för bostaden som för de flesta är den största affären, som de gör som privatpersoner. Och som många vet, är det oftast mannen som har betalat mest för den gemensamma bostaden, medan kvinnorna har köpt maten, övriga räkningar, saker till barnen, om man har haft det.

Så hur ska man rättvist dela på en gemensam bostad (som är mest värd) när det mest är den ena som har betalat för den? Eller sommarstugan, om man har haft en sådan. Bilen? Den är det också ofta mannen som har betalat. Har man haft barn, är den övervägande delen mest kvinnorna som har stannat hemma, ammat, vabbat och har haft större ansvaret för. Hur gör man då? I de fallen har kvinnorna tjänat mindre och gjort större ekonomiska (och egna) eftergifter till förmån för det gemensamma hemmet. 

Ta kontakt och rådgör med en advokat?

Det är i de fallen som det är bäst att ta kontakt med en advokat, som kan den juridiska biten och som kan hjälpa er igenom den svåra processen att dela ett bohag som man har haft gemensam. Hen är en medlare mellan er båda och kan, om möjligt försöka upprätta en så rättvis bodelning som det kanske bara går. Om den ena trots medlingsförsöken mellan er, fortfarande är osams, måste saken gå till rättegång.

Det är något som de flesta domstolar inte önskar, alls faktiskt. En rättegång är nämligen väldigt kostsam, för samhället och för de inblandade parterna. Den som förlorar i rättegången blir skyldig att betala, både advokaten som motparten (din före detta sambo) och den advokat man själv har anlitat, plus rättegångskostnaderna. Så att gå till rättegång innebär en stor ekonomisk risk. De flesta hemförsäkringar betalar ut kostnaderna för detta, och du blir då skyldig att betala för egenavgiften, vilket brukar handla om 20.000 till 30.000 kronor.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

13 feb 2018

Världen skälvde under några veckor. Det började med Harvey Weinstein och där flera kvinnor pekade ut denna amerikanske stjärnproducent som en person som systematiskt utnyttjat sin makt. Detta genom att få sexuella tjänster utförda - vare sig kvinnan i fråga varit med på det eller inte. I vissa falls å handlade det om rena våldtäkter; i andra om förnedrande handlingar som följde våldtäktens mönster.

Det stannade inte där: plötsligt så klev fler och fler kvinnor fram och samlades under en gemensam paroll - Me Too - och där män i maktpositioner pekades ut som våldtäktsmän och som genom sin makt kunnat tillskansa sig saker de saknat rätt till. Skådisar, regissörer, läkare, advokater, lärare - ingen bransch har gått säker och det visar dels på en styrka hos kvinnor som vågat träda fram och dels så visar det också på svagheter i våra liv och i vårt samhälle.

Hur ska man våga anmäla en våldtäkt om ingen kommer att tro på en; hur ska man kunna anmäla en man som har en högre position, som har makt nog att påverka hela ens yrkesliv om man inte följer hans minsta vink?

Det är verkligen ingen lätt fråga att svara på. Och: en våldtäkt är heller ingen lätt sak att leda i bevis. Det som Me-Too kommit att visa är att många blivit utsatta för våldtäkter och sexuella trakasserier av män - men hur många av dessa har egentligen blivit fällda. I många fall så står ord mot ord och det har flutit mycket vatten under broarna; åren har gått och ju längre tid det tar innan en anmälan görs - desto mindre blir chanserna att fälla någon för våldtäkt rent juridiskt.

Anlita en jurist specialiserad på våldtäkt

Det är inte omöjligt att få någon fälld i efterhand. Det första steget är att anmäla att en våldtäkt ägt rum och det andra steget är att anlita ett ombud som står vid ens sida genom hela processen. Det senare är viktigt - oavsett om man direkt anmäler en våldtäkt eller om det passerat, som i många fall inom Me-Too, flera år. Utan en jurist/advokat så har man sämre chans att se en fällande dom falla över gärningsmannen.

Det är dessutom viktigt att ha juridisk hjälp sett rent mentalt. Detta för att medverka vid förhör och vid rättegången där förnedrande frågor kan styras undan. Det är inte relevant hur mycket du druckit, vilka kläder du hade på dig eller om du frivilligt följde mannen i fråga hem - ett nej är ett nej och det är det och endast det som man ska ta hänsyn till.

Rätt rättslig hjälp kan få dig att uthärda, ta dig vidare och våga konfrontera den man (eller kvinna) som gjort dig illa och som skadat dig både mentalt och rent fysiskt. En våldtäkt ska aldrig passera - oavsett om hur lång tid som passerat. Me-Too-upproret har visat att det finns ett enormt mörkertal i Sverige och det är verkligen dags att börja sätta fokus på detta fruktansvärda brott.

Mer information om detta ämne finns på denna site.

Fastighetsrätt

16 nov 2017

Fastighetsrätten är det område inom juridiken som rör fastigheter, framför allt ägande och överlåtande. En jurist som är specialiserad på fastighetsrätt hjälper ofta sina klienter ifråga om nyttjanderätt av fastigheter, frågor om dolda fel i hus, hyresfrågor mm.

Man brukar skilja på allmän och speciell fastighetsrätt, där den allmänna fastighetsrätten reglerar relationerna mellan avtalsparter som hyresvärd och hyresgäst eller säljare och köpare. De lagar som reglerar dessa frågor återfinns i Jordabalken. Hit hör frågor om köp och hyra av fastigheter, servitut och sakrättsliga frågor som dolda fel, tomträtt och konflikter mellan hyresgäster och fastighetsägare exempelvis.

Den speciella fastighetsrätten reglerar relationerna mellan stat och kommun gentemot exempelvis fastighetsägare. Här rör det sig främst om markrätt och miljörätt, kommunernas markplanering vid exempelvis vägbyggen och fastighetsbildande samt exploaterande av mark ur miljösynpunkt. Här är några av de viktigaste lagarna inom fastighetsrätt.

Jordabalken

Jordabalken innehåller de lagar som reglerar fastighetsrätt och hyresrätt. Många konflikter mellan grannar gällande tomträtt kan lösas med jordabalken, även schismer mellan säljare och köpare vid husköp, som till exempel när ett dolt fel påträffats. I jordabalken fastställs bland annat hur en fastighet definieras, vad som anses höra till en fastighet, vad man får göra med en fastighet och hur den får överlåtas eller styckas upp.

Det tolfte kapitlet i jordabalken reglerar förhållandet mellan hyresgäst och uthyrare och brukar ibland kallas för hyreslagen.

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och var en ihopsamling av spridda lagar gällande miljö som uppkommit ur behov allt eftersom. Den härrör från en uppfattning om att naturen behöver skyddas och att människa har ett ansvar att agera i enlighet med det. Miljöbalken har betydelse för fastighetsrätten i fråga om bland annat markplanering, expropriation och fastighetsbildning.

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen behandlar som namnet antyder frågor om bostadsrättsbildande, ägande och överlåtande. Här står i detalj hur angivet hur ett bildande av en bostadsrättsförening ska ske, hur stadgarna ska utformas, samt vilka kriterier en bostadsrättsförening kan ha gällande medlemmar.

Om du hamnat i juridiskt trångmål med din hyresvärd, upptäckt dolda fel i ditt hus eller bråkar med en granne om tomtgränsen gör du rätt i att kontakta ett juridiskt ombud specialiserat på fastighetsrätt. Det finns oms synes många olika lagar och förordningar att hålla reda på och en kunnig jurist kan hjälpa dig att få rätt mot motparter som ibland kan ha betydligt större ekonomiska möjligheter än dig som privatperson, exempelvis fastighetsägare eller försäkringsbolag. Vid en rättegång bör man alltid ha ett specialiserat juridiskt ombud vid sin sida.

Vad händer när någon polisanmäler dig?

30 sep 2017

Vad som händer när någon polisanmäler dig beror på en rad olika faktorer. Beroende på brottets art och misstankegraden kan processen se annorlunda ut för den som är misstänkt för brott. För att ens bli kallad till förhör krävs dock att polisen har skäl att tro att ett brott faktiskt har inträffat.

Polisen bedömer i ett inledande skede

När polisen får in en anmälan är det ett stationsbefäls eller en förundersökningsledares uppgift att läsa den och bedöma om det finns skäl att tro att ett brott har skett. Ifall det bedöms att ett brott har inträffat är det upp till polisen eller en åklagare att i sin tur göra en bedömning om brottet är möjligt att utreda. Om brottet bedöms som möjligt att utreda väntar en förundersökning.

Utredningen

Efter att beslut om att inleda en brottsutredning har tagits, utses någon till att agera förundersökningsledare. Beroende på hur juridiskt komplicerat brottet är, samt hur grovt det är, kan det antingen bli en polis eller en åklagare som leder förundersökningen. Utredningen ska ske på objektivt sätt, det vill säga att alla omständigheter tas med, inte bara de som är gynnsamma eller till nackdel för den som är misstänkt för brott.

Förhör

Den som är misstänkt för brott förhörs vanligtvis efter målsäganden, det vill säga den som blivit utsatt för brottet. Innan dess kan även eventuella vittnen ha hörts och teknisk bevisning säkrats. Som regel är den som är misstänkt för brott bland de sista att kallas in till förhör.

En kallelse kan fås antingen genom telefon, brev eller sms. I meddelandet finns information om dina möjligheter att söka en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat som arbetar på uppdrag av det allmänna. Ifall du inte har hört av dig, eller som misstänkt är svår att få tag på, kan det hända att poliser plockar upp dig och tar dig till station. Du som är under 18 ska normalt ha sällskap av en vårdnadshavare och ibland kan även representanter från socialtjänsten medverka.

Om du blir häktad

Den som är misstänkt för brott kan bli häktad om vissa skäl föreligger. Det gäller till exempel att misstankegraden ska vara någorlunda stark, eller att det finns skäl att tro att den misstänkte avviker eller försvårar utredningen om häktning inte sker.

Under anhållningstiden har du skydd av sekretesslagstiftningen och det är bara din försvarare som har rätt att få veta var du är någonstans. I de flesta fall får du möjlighet att kontakta arbetsgivare, vänner och familj, något som polisen vanligtvis kan hjälpa till med. En åklagare kan dock fatta beslut om andra restriktioner, så som att du inte får lyssna på radio, titta på tv, surfa på nätet eller ta emot besök.

Anlita en specialiserad LVU advokat

23 sep 2017

Att ett barn upplever en kärleksfull, trygg och varm hemmiljö där mat finns på bordet, där rena – och hela – kläder finns och där utvecklingen kan ske i normal takt är inte bara önskvärt – det regleras i lag. LVU – en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser av Vård av Unga – är en lag som reglerar omhändertagande av barn. Det vill säga: upptäcker man att ett barn på något sätt far illa i hemmet – misshandlas antingen fysiskt eller psykiskt, att det begås övergrepp sexuellt eller att föräldrarna exempelvis har drog- eller andra missbruksproblem – så kan Socialnämnden ingripa och placera barnet i en annan miljö. Detta gäller även om barnet i fråga begår kriminella handlingar eller börjat missbruka någon typ av substans.

Viktigt att poängtera i detta är att LVU är en tvångslag; det innebär att någon av föräldrarna eller barnet i fråga motsätter sig en omplacering och att man således går emot dennes vilja. Det första som sker är nämligen att man försöker nå en lösning på frivillig väg – det vill säga att föräldrarna själva ser problemen och ser till att barnet hamnar i bättre händer.

Fungerar inte det – något som inte är ovanligt; ja, då använder man sig av LVU. LVU finns där – och det kan inte nog poängteras – för barnens bästa. Far ett barn illa – ja, då kan inte en massa byråkratiska kvarnar sakteliga mala – nej, då måste det hända något direkt. Därför går LVU snabbt och enligt följande schema:

 • Barnet hämtas och placeras i ett jourhem samma dag som beslutet om LVU tagits.
 • Inom en vecka så ansöker Socialtjänsten om att beslutet ska faststå; detta görs hos Förvaltningsrätten.
 • Domstolen beslutar om tvångsomhändertagandet ska kvarstå; detta efter en förhandling. Skulle beslutet stå fast så placeras barnet normalt i ett familjehem/fosterfamilj.
 • Socialnämnden omprövar sitt beslut var sjätte månad. Beslutet kan i vissa fall överklagas till domstol.

Så ser gängse väg ut då det gäller LVU och i grunden så är denna tvångslag väldigt sund. Men – det finns alltid ett men – vad händer då man har fel? I så snabba beslut som sker inom LVU så sker misstag; utredningar och utvärderingar har visat brister i många beslut. Brister som främst syns i att omhändertaganden enligt LVU nästan uteslutande grundar sig på den utredning som socialtjänsten gjort gällande barnets hemförhållanden och där även många brister kommit fram gällande de hem där barnen sedermera placeras.

En LVU advokat ger er stöd

För att få rätt – och kunna påvisa sådana eventuella brister i en utredning – så krävs en LVU advokat. LVU advokat är – till skillnad mot en vanlig advokat – specialiserad på just detta svåra område och det är någonting som verkligen behövs. Risken finns att man som förälder – eller barn – känner sig överkörd; att man är dömd på förhand och på godtyckliga grunder där man inte fått komma till tals.

En LVU advokat behövs av den enkla anledningen att denne kan se till att dels vända på varenda sten i utredningen och dels också fungera som ett stöd genom en den känslomässiga storm denna process innebär. Även vid överklagande så behöver man en LVU advokat. Du och din partner kanske har fått den hjälp ni behöver för att åter kunna uppfostra ert barn – barnet har kanske kommit bort från sina gamla, destruktiva vanor? Låt en LVU advokat visa detta för rätten och för Socialnämnden.

Vad är arvsrätt egentligen?

17 sep 2017

Ordet arvsrätt använder man som en samlad beteckning på vilka som har rätt att ärva från kvarlåtenskapen efter en avliden person och reglerar alltså – om inget testamente är skrivet – vilka som får ta del av dödsboet i fråga. Först och främst handlar det här om i vilken orning kvarlåtenskapen ska fördelas och här ser man att äkta makar, barn och syskon står först i kön enligt arvsrätt men att även kusiner och annat har rätt att ärva en del. Om testamente finns skrivet så ändrar dock detta förutsättningarna lite och detta är också enkälla till konflikt som man sett i åtaliga filmer eller läst i böcker genom åren.

Det kan alltså här handla om hur en person plötsligt finns inskrivet i ett testamente – exempelvis en städerska eller en sköterska – trots att denna person bara känt den nyligen avlidne i några månader och då hävdar sin rätt till arvet. Här måste då en domstol kopplas in för att reda ut om testamentet är giltigt eller om man ska följa den rådande arvsrätt som finns i Sverige eller i det land där detta drama utspelar sig.

Detta med arvsrätt är alltså således en sak som kittlat fantasin hos många författare och manusskribenter genom åren och kommer så att fortsätta vara även i framtiden. Dock så ska man här veta att det inte enbart – tyvärr får man här tillägga – handlar om fiktion då det kommer till arvsrätt utan att detta är något som plågat många familjer och personer genom åren även i det vanliga livet och ett exempel som just nu är uppe på tapeten handlar om författaren Stieg Larsson.

Arvsrätt går före moral

Denne Stieg – känd för böckerna om Lisbeth Sahlander – dog ju alldeles för ung och inna dessa böcker slagit igenom på allvar och blivit denna sensation på den litterära himlen som de i dagsläget är. Detta innebar att Stieg själv inte fick uppleva vare sig sin berömmelse eller ta del av de pengar som började strömma in. Då Stieg var sambo med en kvinna – Eva Gabrielsson- så tyckte hon att hon var den rättmätiga arvingen till deras kvarlåtenskap men Sveriges arvsrätt visade något helt annat. Denna arvsrätt pekade nämligen istället ut Stiegs bror samt far som de rättmätiga arvingarna och detta trots alltså att Eva och Stieg levt med varandra i över 20 år och att hon således borde ta hand om pengar och annat.

Här fick alltså – på grund av att det inte fanns något testemente där hennes namn var skrivet – brodern och fadern ta hand om pengarna och om detta har man kunnat läsa spaltmeter om i tidningar världen över. Vem hade då rätt i denna infekterade fråga?

Ja, enligt den moraliska kompassen så kanske man kan anse att Eva Gabrielsson borde ha haft rätten till pengarna men följer man den arvsrätt som finns så är det utan tvekan så att brodern och fadern till Stieg Larsson hade rätt att ärva. Detta kan man alltså tycka vad som helst om – men det är ett konkret exempel på hur Sveriges arvsrätt kan te sig.

Läs mer på http://www.arvsrätt.nu/.

Parter i en rättegång

15 sep 2017

Hur ser det egentligen ut vid en rättegång? Och vilka parter är det påverkar till att ett visst beslut tas? När förordnas en offentlig försvarare? För att en rättegång ska kunna genomföras krävs att flera partner är med. Beroende på rättegång kan det se lite olika ut. I den här texten utgår vi från en rättegång i en tingsrätt.

De här personerna medverkar

 • Målsägande. Målsägande är den person som har utsatts för, eller snarare påståtts ha utsatts för, brottet i fråga.
 • Målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är den person som ger stöd till den som har utsatts för ett brott, alltså målsäganden.
 • Åklagare. En åklagare är en av de mer kända parterna i en rättegång. Han eller hon arbetar på statligt uppdrag och är den som leder förundersökningen, tar ett beslut huruvida åtal ska väckas och är även den som för talan i en domstol under en rättegång.
 • En advokat är den som tar tillvara på den den brottsmisstänktes intressen. Det kan vara en offentlig försvarare eller en privat försvarare, beroende på flera faktorer. Om brottet har en lägsta påföljd på sex månader i fängelse är det vanligt att en offentlig försvarare inkallas. Vid lindrigare brott är det desto vanligare med privata advokater, även om privata försvarare givetvis arbetar med svårare brott också.
 • Den person som är ordförande under förhandlingen.
 • Nämndemän. Nämndemän är oftast tre stycken och är något som de flesta svenska myndiga medborgare kan väljas till att bli. Syftet är att domstolens beslut ska ligga i linje med den allmänna rättsuppfattning som finns i samhället. Tillsammans med juristdomaren ska de tillämpa rättsregler i målet.
 • Protokollförare. En protokollförare är inte sällan en jurist som jobbar hos domstolen. Det är hans eller hennes uppgift att föra protokoll över det som sker under förhandlingen.
 • Nästan 100 000 människor vittnar i en domstol årligen. De flesta är nog bekanta med vad ett vittne gör – att berätta vad de vet om ett visst brott som de har sett. Ett vittne ska inte komma för att skydda någon eller få någon dömd till fängelse, utan ska helt enkelt göra fallet mer tydligt för domstolen.
 • En sakkunnig kan kallas in för att förklara något invecklat. Det kan till exempel vara fråga om en psykolog eller en läkare.
 • En tolk behövs om någon av parterna i målet inte kan svenska, eller om det finns någon med nedsatt syn eller hörsel med i rättssalen.
 • Åhörare. I de flesta fall är rättegångar offentliga. Det innebär att utomstående personer kan närvara utöver de parter som vanligtvis är med (offentlig försvarare o.s.v., se ovan). Fall som ofta avgörs bakom stängda dörrar är till exempel sexualmål eller mål där minderåriga är parter.

Klicka här om du behöver råd eller kontakta en advokat.

Bevisbördan ligger alltid hos åklagaren

14 sep 2017

I alla brottmål bär åklagaren bevisbördan för samtliga straffrättsligt relevanta omständigheter.

Det betyder att det råder en presumtion, ett antagande, mot den tilltalades skuld. Det är således åklagaren som måste förebringa tillräcklig bevisning för att åtalet skall få bifall. Bevisbördan ligger helt enkelt hos åklagaren i brottmål. Absolut inte hos försvarsadvokaten.

Viktigt att inte döma oskyldiga

Grunden är att man vill undvika oriktigt fällande straffdomar, det vill säga att oskyldiga döms. Därav följer även att kravet på bevisningens styrka måste vara mycket högt. För att på ett effektivt sätt kunna beivra brott har det ansetts försvarbart att i vissa fall avvika från såväl huvudregeln om åklagarens bevisbörda som det normalt höga beviskravet i brottmål.

Genom en omvänd bevisbörda åläggs den tilltalade en skyldighet att utreda och bevisa förhållanden som rätteligen skulle styrkts av åklagaren. Dessa undantag utgörs av ett antal, mestadels lagreglerade, fall som numera anses accepterade.

Dessa är förtals-, tryckfrihets-, jakt- och vissa trafikbrott samt nåd och resning. En lättnad av åklagarens bevisbörda kan även åstadkommas med en rättstillämpning som innebär att beviskravet för vissa rekvisit sänks.

Ett lägre krav anses befogat vid bevisning av uppsåt, rekvisitmoment som uttrycks med hjälp av civilrättsliga begrepp samt ansvarsfrihetsgrunder. Däremot bör varken svårigheter att skaffa fram bevisning eller brottets grovhet påverka beviskravet.

Följer Europakonventionens exempel

Presumtionen om den anklagades oskyldighet och bestämmelsen att åklagaren bär bevisbördan följer även av Europakonventionen artikel 6. I såväl doktrin som Europadomstolens praxis har det dock gjorts gällande att det finns utrymme för nationella regler som ålägger den tilltalade viss bevisskyldighet, så länge den anklagade ges möjlighet att föra fram bevis för sin oskuld.

En tillämpning som på olika sätt underlättar åklagarens bevisbörda riskerar att påverka rättssäkerheten för den åtalade. Det betyder att en avvägning måste göras mellan två aspekter: å ena sidan en effektiv brottsbekämpning och å andra sidan upprätthållandet av en rättssäkerhet på hög nivå.

De situationer i lag och praxis som behandlats i uppsatsen visar hur det kan vara möjligt att meddela fällande domar även då det är svårt att klarlägga samtliga relevanta rättsfakta.

Offentlig försvarare eller privat brottmålsadvokat?

23 aug 2017

Om du skulle misstänkas för brott kan det vara bra att veta i vilka lägen du har rätt till en offentlig försvarare och när du själv måste bekosta en privat brottmålsadvokat.

Kort sagt så brukar en offentlig försvarare (även kallad försvarsadvokat i dagligt tal) utses om det handlar om ett allvarligt brott, alltså ett brott som har ett fängelsestraff om minst 6 månader på straffskalan. Ringa brott som endast förväntas ge böter ger i regel inte rätt till en offentlig försvarare. Här kan vi exempelvis nämna trafikbrott såsom fortkörning som ett exempel.

En offentlig försvarare ska förordnas om den som är misstänkt begär detta. Normalt sett brukar polisen fråga dig om detta när du blir anhållen eller häktad. Om detta inte görs har du själv rätt att begära detta.

En offentlig försvarare ska utses om detta behövs för att korrekt kunna utreda brottet. Detsamma gäller om det är oklart om brottet kan komma att leda till ett strängare straff än böter eller villkorlig dom. Här brukar man alltså ta det säkra för det osäkra och redan från början utse en försvarsadvokat åt den som misstänks för ett brott.

Det kan även hända att en försvarsadvokat utses av personliga skäl, till exempel för att brottets art kräver detta.

Välj alltid en offentlig försvarare om du har rätt till det

Då det är staten som står för kostnaden för en offentlig försvarare bör du alltid välja detta alternativ om du har rätt till det, förutsatt att du frikänns för brottet. Annars kommer du att få betala hela eller delar av statens kostnader för din försvarsadvokat. Du har i regel rätt att själv framlägga önskemål om offentlig försvarare, vilket betyder att du kan få samma försvarsadvokat som om du skulle ha anlitat en advokat privat.

Välj en advokat med rätt erfarenhet

Se alltid till att välja en offentlig försvarare som har erfarenhet av just brottmål. Att försvara en klient som misstänks för brott kräver ett annat arbetssätt än de uppgifter som exempelvis en affärsadvokat i regel ägnar sig åt. Om du är företagare och har en advokat som hjälper dig med avtal och affärskontakter behöver det inte betyda att denna advokat är rätt val om du skulle misstänkas för ett brott av en annan art.

Skulle brottet vara relaterat till din affärsverksamhet kan denna advokat säkerligen hjälpa din försvarsadvokat genom att tillhandahålla underlag, men själva försvarsarbetet bör du överlåta till en advokat som är van vid att delta vid rättegångar relaterade till brottmål.

Svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige

22 aug 2017

Om man ser till en skilsmässa där det finns barn inblandade och där föräldrarna inte kan komma överens om hur vårdnaden om dessa ska se ut så finns alltid en risk att en vårdnadstvist inleds. Det vill säga, kommer inte föräldrarna fram till en lösning om hur uppdelningen och disponering av tid för boende och pengar ska se ut så stämmer den ene föräldern den andre och ansöker om ensam vårdnad. Det man kan säga gällande en vårdnadstvist är att en sådan generellt sett är svår att vinna och detta på grund av att Sverige har som utgångspunkt att delad och gemensam vårdnad alltid är att föredra framför en ensam sådan.

 Det är också därför som man alltid försöker lösa en vårdnadstvist innan det går så långt som till Tingsrätten och varje kommun i Sverige är också – enligt lag – tvungna att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett så kallat samarbetssamtal. Ett samarbetssamtal innebär att föräldrarna tillsammans med sina respektive ombud och professionell hjälp från kommunen vid några tillfällen får sätta sig ned och samtala för att försöka nå en lösning. Detta brukar också i många fall fungera – många föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist brukar nämligen efter ett samarbetssamtal inse att en lösning trots allt går att nå och att man i många fall kan kompromissa till dess att båda parter är nöjda med situationen. Att barnen exempelvis bor varannan helg hos pappa för att spendera den resterande delen i mammans bostad är ett exempel på hur en sådan lösning kan se ut.

I vissa fall – och detta är viktigt – så måste en vårdnadstvist äga rum och en ensam vårdnad måste tilldömas den ena föräldern och här gäller det att man kontaktar ett juridisk ombud som verkligen vet vad som krävs för att vinna en sådan. Om det exempelvis finns misstanke om incest, om pedofili eller om partnern är våldsam i hemmet, lider av allvarliga psykiska sjukdomar eller missbrukar narkotika så finns det inga andra utvägar än att inleda en vårdnadstvist. Här ska man dock veta att det även vid så uppenbara skäl ändå kan vara svårt att vinna och bli tilldömd ensam vårdnad. Med ett skickligt och erfaret ombud så har man dock en betydligt bättre chans.

Hitta rätt ombud att biträda dig

Många personer tror att en vårdnadstvist är en dyr historia och då dessutom de dessutom är svåra att vinna så anser man det inte vara värt att inleda en sådan. Gällande kostnaden så är detta något som i många fall brukar täckas  - till cirka 80% - av sin hemförsäkring och av den anledningen blir det inte så dyrt. Finns det risk för att barnen far illa – som i exemplen ovan – ja, då ska heller inte kostnaden vara en faktor i en vårdnadstvist; i sådana fall brukar man dessutom kunna ansöka om rättshjälp. Där måste helt enkelt en lösning hittas snabbt.

 Mer information om hur en vårdnadstvist går till finns på denna sida: http://www.vårdnadstvistt.se.

Skilsmässa med barn inblandade

21 aug 2017

Att skilja sig innebär ofta en väldigt stor känslomässig prövning för båda parter. Man inser – av någon anledning – att man inte passar tillsammans med den som person trott varit sin livskamrat och dessutom så tvingas man ge upp ett helt liv som man skaffat tillsammans med denne. Det vill säga; man måste ordna med rent praktiska detaljer mitt i denna känslomässiga storm och detta i form av att komma överens om att sälja hus, bil och annat bohag som man köpt tillsammans.

Det här påverkas ännu mer om det dessutom finns barn inblandade, då måste ytterligare saker lösas. Exempelvis – vart skall barnen bo, i vilken form och hur ska man lösa ekonomin i framtiden för att försörja dem. Dessutom så måste man också ta en stor hänsyn till den känslomässiga påfrestningen för barnen också – detta då det alltid är dem som tar mest skada då föräldrar skiljer sig. Det här brukar i de allra flesta fall innebära att föräldrarna fortsätter precis som tidigare och har en delad vårdnad om sina barn – det enda som skiljer är att dessa bor i två olika bostäder istället för en gemensam.

Hur man sedan lägger upp det får man på egen hand bestämma och det kan innebära att barnen bor en vecka hos den ena medan den andra veckan spenderas hos den andra och så vidare. Delad vårdnad – även efter en skilsmässa – är också den vårdnadsform som Sveriges domstolar förespråkar och man gör detta helt med barnen i åtanke. Regelbunden kontakt med båda föräldrarna är – helt enkelt – att föredra framför den andra lösningen som kallas ensam vårdnad.

Tyvärr så är det så att inte alla skilsmässor slutar lika lyckligt – vi säger lyckligt med tanke på omständigheterna – och där den ena föräldern anser att hen ska ha ensam vårdnad snarare än att den delas på det sätt som den tidigare gjort.

Vårdnadstvist för ensam vårdnad

Innan vi går in på detaljer kring detta så ska vi tillägga att ensam vårdnad i vissa fall är ett absolut måste. Om den ena föräldern är pedofil, lider av grava missbruksproblem, hänger sig åt grov kriminalitet, är våldsam mot barnen eller gjort någon incestuöst – ja, då ska ensam vårdnad vara den enda lösningen och alternativet. Har man gjort- eller lider av något dessa saker så ska man heller inte sköta vårdnaden om sina barn.

Med detta sagt så fortsätter vi om ensam vårdnad där inget brott föreligger och hur en ansökan om en sådan görs. Det som sker här är att exempelvis mamman anser att pappan är olämplig som förälder och hon skickar på grund av detta in en stämning till Familjerätten. Motsätter sig pappan detta – något som oftast sker – så har en vårdnadstvist tagit sin början. Den här tvisten kommer därefter att lösas genom två scenarion.

Först så kommer kommunen där de bor att erbjuda ett så kallat samarbetssamtal där de både parterna – tillsammans med kunniga människor från Socialtjänsten – får försöka lösa problemet som uppstått.

Nummer två är att det hela går till Tingsrätten och där en domare får fatta beslut om huruvida ensam vårdnad eller en delad sådan är att föredra. Det man kan säga här är att det i de flesta fall – där inget kriminellt ligger bakom stämningen – slutar så att delad vårdnad utdöms. Ensam vårdnad ges bara i nödfall och detta helt med barnen i åtanke. Läs mer om ensamvårdnad på http://www.ensamvårdnad.net/.

← Äldre inlägg