Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Så ser en stämningsansökan ut

En tvist mellan två parter som dessa inte kan reda ut på egen hand får oftast lösas i rätten. Det kan handla om allt från ekonomiska tvister som en följd av en affärsuppgörelse till familjära tvister där vi kan nämna exempelvis en tvist om ett arv eller gällande vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnen. Hur dessa olika tvister behandlas är olika – en vårdnadstvist tar exmepelvis betydligt längre tid att utreda än vad fallet är då det handlar om en ekonomisk tvist av något slag. Av förklarliga skäl; då det kommer till vårdnaden om barn så måste man vända på varenda sten och verkligen fastställa vilket alternativ som i slutändan är bäst för barnen.

Det vi ska göra här är att titta lite närmare på hur en tvist inleds och vilket som är det initiala steget för att ta processen från det egna skrivbordet till tingsrätten. Vi kan, för att förenkla, säga att du precis sålt en bil till en av dina vänner – men där du inte erhållit någon betalning för fordonet i fråga. Trots påtryckningar och trots att du gjort allt i din makt så sker ingen transaktion och du ser här ingen annan utväg än att ta det hela vidare. Något du gör genom att fylla i- och skicka in en stämningsansökan till Tingsrätten. I och med att ni bor i samma stad så skickar du din stämningsansökan till Tingsrätten i denna stad. Skulle din vän ha bott på annan ort så skulle du skickat din stämningsansökan till Tingsrätten där.

Det här kommer med en ansökningsavgift – mellan 900- 2800 kronor - som du får betala. I och med att det är du som lämnat in stämningsansökan så kommer du att vara kärande i ärendet. Din vän kommer att kallas för svarande. Och: vi kan ponera att han i sin tur stämmer dig och där han hävdar att bilen i fråga varit i uselt skick och att det de facto är han som blivit lurad och att du borde vara den som betalar de utgifter han haft för reparationer – då kallas det för ett genkäromål.

Så ser det ut då en tvist inleds och där rätten måste avgöra kring rätt- och fel. En stämningsansökan är, så att säga, startskottet och vi tänkte genom några punkter visa vad du ska tänka på då du fyller i en sådan:

 

  • Uppgifter om både dig och motparten ska skrivas – namn, personnummer, adress, telefonnummer – och skulle du föra målet genom en ställföreträdare så ska även dennes uppgifter skrivas ned i ansökan.
  • Har du ett ombud så ska dennes namn och adress skivas ned och bifogas med en fullmakt. Och: ditt ombud ska skriva under.
  • Din begäran ska skrivas – det vill säga vad du yrkar på. I det här fallet summan som du sålt bilen för, inklusive ränta.
  • En utförlig redogörelse kring varför din motpart – svaranden – ska betala det begärda beloppet ska skrivas i stämningsansökan.
  • Bevis: finns det bevis så ska dessa bifogas. Har du exempelvis en mail-korrespondens eller en faktura så tar du två stycken bestyrkta kopior på dessa och skickar in dessa skriftliga bevis.
  • Vittnen? Har något hört er tala om bilen, sett affären genomföras eller av någon annat skäl kan påvisa din rätt i tvisten så ska du lämna in deras namn, adress och tefonnummer; detta tillsammans med en kortare redogörelse kring vad de ska höras om. Vittnena kommer att kallas till en eventuell rättegång.

möte med juridiskt ombud