Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Blogg

RSS

Advokat med känsla för det lokala

12 Apr 2024

Ibland finns det fördelar med att anlita en advokat som arbetar lokalt. De vet vad som händer i det lokala samhället när de åtar sig olika juridiska fall.

Det kan vara svårt att för personer som flyttat till en ny stad eller ny ort att känna till äldre lokala företeelser. Det kan vara affärer som inte längre finns kvar sedan tjugotalet år men ändå benämns för att förklara hur man hittar dit. Folk med rötterna på orten kan beskriva historiken om hur en affär eller en restaurang har bytt ägare genom åren.

För en del nyinflyttade kan detta verka alldeles för lokalt och man känner att det är inskränkt på orten. Andra inser att det är en del av ortens historia och kan vara värt att ta vara på som lärdomar i framtiden. Andra gånger kan det vara sådant som uppstår lokalt men som inte fungerar på nationell nivå.

Advokat med lokal förankring håller sig inom lagen

En sådan sak som ofta dyker upp är att det i många mindre städer och orter finns lokala trafikregler. Det betyder inte att reglerna är korrekta enligt lagboken, men i orten så kör alla på ett visst sätt. Många orter har omedvetet satt exempelvis högerregeln ur spel till förmån för lokala regler. Alla kör på tills någon nyinflyttad lyfter det när det uppstått en olycka.

Plötsligt kan man behöva anlita en advokat med lokalkännedom för att gå igenom vem som är ansvarig för olyckan. Även om advokaten vet att högerregeln i detta fall är satt ur spel i lokal praxis så finns det ändå en lagtext att hålla sig till. Då kommer advokaten att hävda att det finns en lokal praxis som man som boende känner till, men att den inte går att tillämpa. Därför kommer den som brutit mot högerregeln att få stå för eventuella skador.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: modadvokater.com

Navigera i familjerätten i Eskilstuna

19 Mar 2024

I vardagens virvel av juridiska utmaningar står familjerätten som ett komplex och emotionellt laddat område. Det kräver en specialiserad förståelse och förmåga att hantera delikata situationer. I Eskilstuna erbjuder experter på familjerätt en ovärderlig hjälp för dem som står inför svåra beslut och rättsliga tvister.

Familjerätten, en unik gren inom juridiken, är känd för sin emotionella intensitet. För en advokat i Eskilstuna som fokuserar på familjerätt blir ofta klientens situation mer än bara ett ärende; det är en mänsklig upplevelse som kräver empati och förståelse. Detta skiljer sig markant från andra juridiska fält, såsom affärsjuridik, där det personliga inslaget kan vara mindre framträdande. Det är därför viktigt för dig som klient att noggrant överväga dina val av juridisk representation, speciellt inom detta känsliga område.

Stöd genom juridiska strider

Att anlita en expert på familjerätt i Eskilstuna innebär att du inte bara ökar dina chanser att nå framgång i din rättstvist, men också att du får ett essentiellt stöd genom hela processen. Familjerättsliga frågor, vare sig det gäller skilsmässor eller vårdnadstvister, berör inte enbart de juridiska aspekterna, utan också de personliga och emotionella. Det är här expertisen och stödet från en kvalificerad familjerättsadvokat blir avgörande.

I många fall kan familjerättsliga tvister leda till konflikter som sträcker sig utanför domstolen. Det är inte ovanligt att bekantskapskretsar delas eller att tidigare vänner blir motståndare. I dessa situationer blir juridisk rådgivning ännu viktigare, då det gäller att navigera genom dessa känslomässiga och sociala utmaningar med så lite skada som möjligt.

Råd inför vårdnadstvister

Om du befinner dig i en vårdnadstvist är det kritiskt att låta din advokat, expert på familjerätt i Eskilstuna, hantera all kommunikation med den andra vårdnadshavaren. Spara alla meddelanden och undvik att svara direkt. Detta gäller oavsett om du ansöker om ensam vårdnad eller försvarar dig för att upprätthålla gemensam vårdnad. En strategisk och känslomässigt neutral hållning är avgörande, och att inte låta känslor eller impulser styra dina handlingar är en nyckel till framgång i dessa svåra situationer.

Att navigera i familjerättens känsliga vatten kräver inte bara juridisk skicklighet utan också en djup förståelse för de mänskliga aspekterna som är involverade. I Eskilstuna finns experter på familjerätt som kan erbjuda det stöd och den expertis som behövs för att hantera dessa komplexa och utmanande situationer. Genom att välja rätt juridiskt stöd, kan du säkerställa att du har bästa möjliga chanser att hantera din situation på ett effektivt och känslomässigt hälsosamt sätt.

Advokat Malmö - viktigt med rätt juridisk hjälp

29 May 2023

Vårt svenska rättssamhälle vilar till stor del på att alla ska ha rätt till en rättvis prövning i domstol och med detta också rätten till ett försvar. Är du misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har du också - i de allra flesta fall - rätt att få en offentlig försvarare i form av en advokat i Malmö.

Denne kommer att utses av rätten, men det finns även en möjlighet att själv lämna in en begäran om vilken advokat i Malmö man vill ha som sin offentliga försvarare.

Välj rätt advokat i Malmö

Rätten brukar ytterst sällan ge avslag på en sådan begäran och det innebär att du som misstänkt också kan ge dig själv en möjlighet till att få en mildare dom - eller rentav se ett frikännande.

Vikten av rätt advokat i Malmö ska aldrig underskattas och väljer man en sådan på egen hand så kan man, utöver att se efter exempelvis erfarenhet och kunskap, även väga in mer personliga preferenser i valet.

Advokaten kommer att vara den person som man har allra mest kontakt med under tiden man exempelvis sitter anhållen och blir, genom detta, en viktig ventil även för andra frågor än vad som gäller det försvar som ska skötas.

Arvodet täcks av statliga medel

Kostnaden? Det arvode en advokat i Malmö begär och som baserar på de timmar hen lägger ner på ärendet kommer att bekostas med statliga medel. Vid en friande dom så behöver du som misstänkt inte betala någonting, men om du skulle bli dömd så kommer du att få betala tillbaka hela - eller delar av - beloppet till staten.

Alla, oavsett plånbokens storlek, har rätt till ett bra försvar. Det är viktigt. Motsvarande gäller även för en person utsatt för ett brott. Ett målsägarbiträde i form av en advokat hjälper den utsatte och får också då sitt arvode betalt av statliga medel.

Vad händer när man söker arbetstillstånd?

30 Mar 2023

Det är flera steg som ska gås igenom när du ansöker om arbetstillstånd. Här kan du ta del av några av dessa. Det är sådant som du enkelt kan få hjälp med.

Om du anlitar experter på området kommer de att göra en analys av ditt fall. Denna analys brukar följas upp med ett förslag där du får ta del av en möjligt lösning på din situation. Du får sedan hjälp att se om tjänsten varit utannonserad på ett korrekt sätt. Därefter får du ta del av vilka olika handlingar som du måste skicka in med ansökningen.

När dokumenten är inskickade tas det fram ett erbjudande om anställning, som följer de kollektivavtal som finns inom den bransch du ska arbeta i. När det gäller kontakten med Migrationsverket kan ditt ombud ansöka om förtur så att ditt fall tas upp snabbare.

Arbetstillstånd kan ta rätt så lång tid att få

Det tar alltid relativt lång tid att få svar från Migrationsverket när det gäller arbetstillstånd. Det gäller inte bara i ditt fall utan även för alla andra som också söker arbetstillstånd. Att det tar sådan tid beror på att det är så många från utlandet som söker arbete i Sverige.

Skulle det var så att Migrationsverket vill ha in fler uppgifter från dig får du vara beredd på att lämna in dem. Ditt ombud brukar följa upp allt som sker på Migrationsverket och därför kan du ganska lätt får svar på eventuella frågor du har. Slutligen kommer det ett besked om vilket beslut som har fattats.

Aktieägaravtal – ett klokt första steg

29 Mar 2023

Den som ska starta ett företag tillsammans med en eller flera kompanjoner, bör se till att upprätta ett aktieägaravtal. Ta hjälp av en erfaren advokat.

Att få möjlighet att starta egen verksamhet, är en dröm för många. Men att arbeta helt på egen hand är kanske inte möjligt. Det kan ge många fördelar att starta firma i kompanjonskap. Ägarna kan ha olika kompetenser och komplettera varandra.

För att starta bolag måste du ha tilltro till dig själv och affärsidén. Men i vissa avseende kan optimism skymma sikten. Processen med att bilda firma med upprättande av bolagsordning och registrering hos Bolagsverket och Skatteverket är det enkla. Men förutom att affärsidén ska vara hållbar bör du som delägare se till att upprätta ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal – varför behövs det?

En sak är säker. Du kan vara övertygad om att allt som kommer att hända i ett nybildat företag inte går att förutsäga. Bolaget kan gå bättre än väntat, men ändå krävs det ytterligare finansiering av maskiner, kundfordringar, varulager med mera. Om bolaget går dåligt kan ägarna behöva skjuta till kapital. I ett aktieägaravtal kan det vara välbetänkt att reglera hur en sådan situation ska regleras mellan ägarna.

Det är förståndigt att ta hjälp av en juridisk byrå som har experter på aktieägaravtal. Det finns flera teknikaliteter, där det förutsätts att avtalet är tydligt formulerat och juridiskt hållbart. Ett exempel på detta är utformning av en så kallad hembudsklausul, som reglerar vad som händer om någon delägare vill sälja sina aktier utanför den befintliga ägarkretsen.

Få beslut om arbetstillstånd snabbare

9 Mar 2022

Har ni fått jobb i Sverige men saknar arbetstillstånd? Eller är ni en arbetsgivare som ska anställa någon från ett land utanför EU? Här är några tips på hur man ansöker om arbetstillstånd.

Är man inte EU-medborgare och vill arbeta i Sverige krävs det att man först har ett arbetstillstånd. Men man måste ha ett löfte om anställning innan man kommer in i landet och göra ansökan från sitt hemland. Därför är det alltid arbetsgivaren som måste påbörja ansökan och skicka in den till Migrationsverket. Därefter får arbetstagaren ett email där det står hur man fortsätter ansökan om arbetstillståndet. Det gäller att vara ute i god tid då det kan dröja innan Migrationsverket fattar beslut. Ansökan måste också göras på svenska eller engelska och alla eventuella bifogade dokument måste vara professionellt översatta.

Advokatbyrå kan hjälpa med arbetstillstånd

Som arbetstagare eller arbetsgivare har man ibland inte tid att vänta på Migrationsverkets beslut, utan behöver snabbare besked. Då kan man ta hjälp av en advokatbyrå som är specialiserad på migrationsrätt och arbetstillstånd. Men det är viktigt att man väljer en advokatbyrå som är certifierad och som har avtal med Migrationsverket. Bara då kan processen gå snabbare och endast ta tio arbetsdagar. En advokatbyrå som arbetar med ansökningar gällande arbetstillstånd vet också vilka krav som ställs på vissa branscher för att ansökan ska beviljas. Hur mycket det kostar att anlita advokathjälp beror på flera olika faktorer. Enklast är därför att vända sig till en advokatbyrå och be om ett prisförslag.

Ibland kan du behöva en fastighetsjurist i Stockholm

15 Dec 2021

Att äga en fastighet i Stockholm innebär att du måste ha koll på en hel del saker när det gäller det juridiska. En bra hjälp är att anlita en fastighetsjurist i Stockholm som sköter allt.

Oavsett om det är din första, fjärde, åttonde eller tjugonde fastighet som du har förvärvat måste du kunna alla regler när det gäller allt som har med dina fastigheter att göra. Det kan röra sig om servitut och tomträtter, rätten att utföra en entreprenad eller hyra ut delar av eller hela fastigheten till någon annan. Du kanske vill skapa många lägenheter att hyra ut. Då behöver du känna till vad det innebär att äga en hyresfastighet och vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare. Allt detta och lite till kan en firma som specialiserat sig på fastighetsjuridik hjälpa dig med.

Fastighetsjurist kan lagar och regler

För att du ska kunna sova gott om nätterna är det viktigt att du tar ansvar för din fastighet på rätt sätt. Anlita någon som tar hand om skötseln av den så att den hela tiden är i toppskick, och se till att du har en fastighetsjurist i Stockholm som du verkligen kan lita på. Någon som kan lagar och regler på sina fem fingrar och kan hjälpa dig att skynda på processer som gäller dina fastigheter. Du vet ju aldrig vilka problem som kan uppstå och då är det bra med någon som kan vara ett stöd när det behövs. Läs mer om fastighetsjurist på denna sajt: https://www.fastighetsjuriststockholm.se/

Advokaten hjälper våldtäktsoffer i Göteborg

9 Aug 2021

Den som blir kränkt och våldtagen vågar ibland inte ens anmäla övergreppet av rädsla för att bli ifrågasatt vid en rättegång. En advokat hjälper och stöttar brottsoffret hela vägen.

I vissa kulturer kan ett våldtäktsoffer bli betraktad som medskyldig och får inte det stöd hon behöver av sina släktingar. Kanske vågar hon inte ens uppsöka sjukhus eller polisstation. Advokater som är specialister på våldtäktsmål i Göteborg kan hjälpa henne att få kontakt med rätta personer så att hon får vård och kan göra polisanmälan.

Viktigt att väcka åtal

En våldtäkt har straffskalan fängelse och ett brottsoffer har då rätt till en gratis advokat, som kallas målsägandebiträde. Genom att man faktiskt polisanmäler händelsen, åker till sjukhus och dokumenterar eventuella skador gör man samhället en tjänst. Det tas DNA-prover och det kan hjälpa polisen att lösa flera fall om det har skett flera våldtäkter med samma gärningsman.

Lika viktigt är det att ett samhälle inte behöver leva i skräck för en förbrytare. Ett offer får hela sin tillvaro förstörd och det blir ett trauma för den personen. En våldtäkt är en personlig kränkning som är helt oacceptabel, och det är viktigt att den skyldige spåras upp och ställs till svars och att offret vågar vittna och berätta.

Målsägandebiträdet är med vid rättegången, och ger målsäganden, alltså brottsoffret, hjälp och stöd för att orka delta. Sedan samtyckeslagen infördes år 2018 har straffen skärpts och fler sexuella handlingar har blivit olagliga. Offrets rättigheter tas på allvar och allt fler offer väljer att anmäla.

Behöver du en affärsjurist?

3 May 2021

Har du problem med säljarna? Känner du dig lurad eller utnyttjad? Om du misstänker att en anställd är illojal och har egen, konkurrerande verksamhet på gång, behöver du vidta åtgärder.

En säljare behöver viss frihet, men om den utnyttjas så att du misstänker att säljaren är illojal behöver du kanske stämma i bäcken. Se till att du har bra avtal skrivna från början, så att det står helt klart vad dina säljare har för skyldigheter och vad konsekvenserna blir om de missbrukar ditt förtroende. Kontakta ett företag som är specialister på affärsjuridik i Göteborg så att avtalen blir korrekta.

Det är på jobbet man lär sig

Har du flera avdelningar där det sitter en kontaktperson som spindeln i nätet, vill du inte se hur den marknadsandelen bara försvinner om din medarbetare är illojal. Se då till, i god tid, att det kommer att kosta att missbruka ett förtroende. Din affärsjurist kan formulera avtal som gör att du tilldöms kompensation om det skulle hända något liknande.

Det är på jobbet man lär sig, och många är de som har startat eget företag genom att helt fräckt ta med sig kunder från det gamla jobbet. Visst är det en fri företagsamhet, men i den hårda affärsvärlden måste man kunna försvara sig och sina marknadsandelar mot angrepp från olika håll. Håll dig själv så skadeslös det går genom att ha ett bra samarbete med en affärsjurist. Du får råd och tips om hur du går tillväga för att behålla marknadsandelar och skaffa nya.

I förebyggande syfte

14 Mar 2021

Den man väljer att skaffa barn med älskar man oftast och man tror att man ska dela sitt liv. Så är dock inte alltid fallet. Det kan vara bra att sedan innan bestämma vad som händer vid en separation.

Det finns flera anledningar till varför man väljer att gå isär. Kanske är bråken för mycket? Eller så har känslorna försvunnit, eller någon annan anledning. Har man barn inblandat är det dock svårare att bara gå isär, man måste hela tiden tänka på barnets bästa. Dessutom måste man bestämma hur man delar upp vårdande. Det kan vara bra att redan sedan innan ha pratat om detta så man vet att man har en plan om det skulle hända något. Även vid arv och andra saker där man kan behöva hjälp kan man ta hjälp av familjerätten. Advokater som är inriktade på detta är väldigt kunniga inom området.

När man inte kommer överens

Även då man trott att man har en plan för hur man ska leva tillsammans och hur man ska göra om det inte håller, är det inte alltid man håller fast vid denna. Känslorna kan ändras. Kan ni inte komma fram till något kan det vara värt att ta hjälp av familjerätten. De hjälper till med frågor gällande just barn och har även stor kunskap het kring vårdnadstvist. Familjerätten får man hjälp av från sin kommun, detta är helt frivilligt att göra. Det är inte fel att välja att ta hjälp innan det blivit en tvist, för allas skull.

En jurist kan hjälpa med er vårdnadstvist

20 Jan 2021

Det kan vara svårt nog att skilja sig och ännu värre blir det om det finns barn med i bilden. Vid en eventuell vårdnadstvist kan det vara bra att ta hjälp av en advokat som kan guida er genom allt.

När äktenskapet inte längre fungerar och det är dags att ta tag i skilsmässoansökan kan allting kännas rätt så kämpigt för de inblandade parterna. Ett uppbrott är alltid jobbigt, oavsett om det handlar om ett förhållande eller ett äktenskap som tar slut.

Finns det barn med i bilden så blir allting ännu värre eftersom barnen ofta är de som hamnar i kläm mellan föräldrarna. De flesta föräldrar är nog överens om att barnen inte ska behöva lida på grund av deras skilsmässa, men det blir ofta så ändå på ett eller annat sätt.

En svår och jobbig process

Har man svårt att komma överens om var barnet eller barnen ifråga ska bo någonstans och det skulle uppstå meningsskiljaktigheter, så kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. En vårdnadstvist är jobbig för alla inblandade att behöva gå igenom, men ibland är det den enda utvägen.

Letar ni efter någon som kan vara till hjälp i en vårdnadstvist? Advokaten som hjälper er kommer att bistå under hela resans gång från början till slut. Det är svårt och jobbigt att gå igenom en vårdnadstvist, det finns ofta inget enkelt sätt att lösa det hela på. Så se till att ta hjälp av en jurist som är väl insatt i området.

Brottmålsadvokaten lämnar aldrig din sida

2 Nov 2020

När du står anklagad för ett brott behöver du en brottmålsadvokat vid din sida. Det är din rättighet och inte någonting som någon kan ta från dig. Försvararen hjälper dig i en svår situation.

Ibland är man på fel plats vid fel tillfälle. Ibland har man helt enkelt otur. Du kanske bara är och shoppar på ditt lokala köpcentrum. I en av klädbutikerna ser du en person med likadan mössa och jacka som du. Era blickar möts som i en delat ögonblick av den roliga tillfälligheten. En timme senare när du sitter och sörplar i dig din jordgubbsmilkshake kommer ordningsvakterna plötsligt och griper dig. Anledningen? Snatteri. Men du vet ju att du inte har tagit någonting. Ordningsvakterna berättar att du har samma signalement som en person som setts komma springande från klädbutiken du var i tidigare. Du vet att allt är ett missförstånd. Men det vet inte de ansvariga som lämnar in en polisanmälan. Nu är du anklagad för stöld och helt ensam. Bortsett från advokaten.

Ha en advokat närvarande

Lagboken är en tjock bok. Många hundra sidor med alla Sveriges lagar. Men inte ens om du lär dig lagboken utantill kommer det att vara tillräckligt för att förstå komplexiteten i svensk juridik och brottmål. Lagen tillämpas nämligen på många olika sätt och kan tolkas utifrån ännu fler aspekter.

Sådant är mer eller mindre en omöjlig uppgift att ta sig an som åtalad eller misstänkt i brottmål. Därför ska du aldrig behöva representera dig själv i en rättsprocess. Eller ens svara på några frågor utan en advokat närvarande. Allt du säger kan nämligen användas mot dig.

Din bäste vän i rätten

Att det är en svår uppgift att försvara sig själv förstår våra makthavare också. Det är därför det står inskrivet i lagen att alla har rätt till en försvarare. Det är trots allt väldigt mycket som står på spel i rättssal. Tänk om missförståndet i köpcentret gått så långt som till rättegång. En fällande dom kan förstöra liv, eller åtminstone göra det betydligt svårare.

Att bli oskyldigt dömd kan bli förödande. Och även om du skulle vara skyldig bör du försvaras med alla medel du kan för att gå från rättssalen med ett rättvist resultat och proportionerlig påföljd. Men du står som sagt aldrig ensam. Vid din sida finns brottmålsadvokaten. Som kommer slåss för ditt bästa ända fram till slutet. Advokaten är lojal och din bästa vän i rättsprocessen.

Var noga med vilken advokat ni anlitar

18 Aug 2020

I Sverige har man rätt att själv välja sin försvarare om man är misstänkt för ett brott. Har brottet dessutom en straffsats på minst sex månaders fängelse bekostas advokaten av staten.

Det är en allvarlig sak att vara misstänkt för ett brott. Om man skulle beslutas skyldig så får det oftast stora konsekvenser för en ens liv. Därför är det extra viktigt att man har en skicklig brottmålsadvokat vid sin sida genom hela processen. Man brukar automatiskt få en offentlig försvarare utsedd till sig genom rätten. Det finns dock inga garantier för att den advokat som utses har några djupare kunskaper inom brottmål. Därför är det viktigt att man istället själv hittar en bra brottmålsadvokat och föreslår denna för rätten. Kan brottet man är misstänkt för ge minst sex månaders fängelse är det staten som bekostar försvarsadvokaten. Blir man dömd får man dock beroende på ens ekonomiska situation som regel bekosta delar eller hela kostnaden själv.

Även brottmålsadvokater är specialiserade på olika typer av brott

De flesta advokater är specialiserade inom olika rättsområden som exempelvis familjerätt, bolagsrätt eller migrationsrätt etc. Brottsmålsadvokater arbetar som försvarare i brottmål. Det finns däremot även olika områden inom brottmål, som skattebrott, våldsbrott, narkotikabrott med flera. Den brottmålsadvokat som man vill anlita bör därför även ha god erfarenhet av just den typen av brott som man anklagas för. Är man misstänkt för ett skattebrott bör advokaten även vara specialiserad på skatterätt etc. När man väljer advokat bör man även kolla upp advokatens referenser och rykte då det händer att advokater har anmärkningar. Kanske har man någon i bekantskapskretsen som har någon som de kan rekommendera?

En bra advokat är även socialt kompetent

En rättegång är en jobbig process och det är viktigt att man litar på och känner förtroende för den brottmålsadvokat som för ens talan. Det är även viktigt att man känner att man kan kommunicera bra med sin advokat och att man förstår varandra. En bra brottmålsadvokat förbereder också sin klient för de frågor som hen kan tänkas ställas inför under polisförhöret och finns med som stöd. Det är därför viktigt att advokaten kan lägga ner den tid som behövs på målet och inte har för många klienter samtidigt. Vare sig man är skyldig eller oskyldig ska man ha bästa möjliga juridiska hjälp. Om man blir dömd bör man nämligen kunna känna att advokaten gjorde sitt bästa och såg till att straffet blev så rättvist som möjligt. Läs mer om bra brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se

Hur ansöker jag om rättshjälp?

28 May 2020

Om man har blivit utsatt för ett brott av något slag så kan man vara i behov av rättslig hjälp. Många vet inte hur de ska göra för att få tag i den hjälpen, läs vidare här nedan för att få veta mer.

Rättslig hjälp kan vara någonting som vi alla är i behov av någon gång under livet. Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga ifall man aldrig tidigare varit med om något brott eller att ta hjälp med rättsliga saker. En advokat som är specialiserad inom det område som ditt fall gäller kan hjälpa dig med att ansöka om rättshjälp. Det är endast den person som det hela handlar om, som varit utsatt för brottet till exempel, som kan ansöka om rättshjälp. Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av den kostnad som man betalar för en juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende. En advokat hjälper dig med själva ansökan om rättshjälp men gör även en koll för att se ifall du är berättigad eller inte.

Specialiserade advokater

Det finns advokater som har specialområden de arbetar inom. En del arbetar brett och kan ta sig an de allra flesta rättsliga uppdrag. Har man varit utsatt för ett brott exempelvis så kan en brottmålsadvokat hjälpa en under den rättsliga processen. En brottmålsadvokat är expert på olika typer av brottmål och straffrätt. I ett brottmål så avgörs det vad som är en kriminell handling och vilken typ av straff som ska tilldelas. Det är en domstol som dömer och man kan dömas antingen till fängelse eller till böter. Väljer man att ta hjälp av en advokat specialiserad inom just brottmål så kommer denne att finnas med under hela processen och kan även hjälpa till med att söka skadestånd.

Rätten till försvar oavsett om man är skyldig eller inte

När du är i behov av en brottmålsadvokat så är det oftast staten som går in och betalar för denna. Om man istället står som åtalad i ett brottmål så har man rätt till en försvarsadvokat. Advokater inom brottmål företräder även dessa. Men där står staten bara för kostnaden ifall man blir frikänd, i annat fall får man betala själv. Vill man inte leta efter en egen försvarare så kan man bli tilldelad en sådan av tingsrätten. Alla har rätt till ett försvar och en advokat som företräder en inför en domstolsförhandling oavsett om man är skyldig eller ej.

När du behöver hjälp att avgöra rätt och fel

29 Apr 2020

Hur fördelas arvet? Vem ska ha vårdnaden? Var överklagar jag utvisningsbeslutet? För de flesta är det bara få gånger i livet vi behöver advokathjälp. Hur går det till? Var börjar jag?

För människor i allmänhet är rättsväsendet något man läser nyheter om eller för nöjes skull ser på film eller tv. De flesta har sett en slutplädering i amerikansk film eller följt tjuvar och poliser i pocketform. Spännande på många sätt naturligtvis, men oftast bäst att vara just åskådare. Men vid de viktiga och avgörande händelserna i livet kan det bli behov av stöd från expertisen. När gamla föräldrar dör, när separationen leder till en vårdnadstvist eller om din tonåring råkar ut för något eller själv överträder lagen. Var inte rädd för att ta kontakt och fråga vilka rättigheter du har. Just eftersom detta inträffar sällan så är det rätt omöjligt för alla och envar att ha koll på vad som gäller.

Orättvist behandlad

Redan som små lär vi oss skilja mellan rätt och fel. Riktigt små barn kan bli verkligt upprörda över oförrätter och orättvisor. Gott så. Det är en bra grund för framtiden. Men samtidigt är det mänskligt att fela. Det kan hända oss alla att vi medvetet eller omedvetet gör något olagligt. I många fall kan vi gå vidare utan åtgärd, som att tala ut med den andra parten. Kanske ta hjälp av försäkringsbolaget vid inbrott i bostad eller bil, eller hitta svar hos vänner eller på nätet. Men ibland kan gränsen kännas nådd och frågan måste tas vidare och du behöver hjälp. Brottmål, familjerätt eller medling? Oavsett vilket är du alltid prioriterad hos advokatfirman, där det självfallet också råder tystnadsplikt.

När kommer advokaten in?

Om du är osäker på vilken hjälp du behöver, kontakta en advokatfirma och fråga. Ibland börjar processen på kommunen, med samtal hos socialsekreterare eller konsumentvägledare. Ibland hos polis eller skattemyndighet. Om du får rådet att gå vidare till en advokat är det för att du har rätt till någon som företräder dig. Det kan vara att du varit utsatt för brott eller anklagas för något kriminellt. Att du och din familj inte kommer överens om ett arv, ett äktenskap eller vem som ska ha vårdnaden om barnen. Ett annat område är affärsjuridiken som kan vara relevant om du driver företag, vid försäljning av firman, vid konkurs eller anklagelser om pengatvätt. Då behöver du en duktig och erfaren advokat. 

← Äldre inlägg