Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Advokat Malmö - viktigt med rätt juridisk hjälp

Vårt svenska rättssamhälle vilar till stor del på att alla ska ha rätt till en rättvis prövning i domstol och med detta också rätten till ett försvar. Är du misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har du också - i de allra flesta fall - rätt att få en offentlig försvarare i form av en advokat i Malmö.

Denne kommer att utses av rätten, men det finns även en möjlighet att själv lämna in en begäran om vilken advokat i Malmö man vill ha som sin offentliga försvarare.

Välj rätt advokat i Malmö

Rätten brukar ytterst sällan ge avslag på en sådan begäran och det innebär att du som misstänkt också kan ge dig själv en möjlighet till att få en mildare dom - eller rentav se ett frikännande.

Vikten av rätt advokat i Malmö ska aldrig underskattas och väljer man en sådan på egen hand så kan man, utöver att se efter exempelvis erfarenhet och kunskap, även väga in mer personliga preferenser i valet.

Advokaten kommer att vara den person som man har allra mest kontakt med under tiden man exempelvis sitter anhållen och blir, genom detta, en viktig ventil även för andra frågor än vad som gäller det försvar som ska skötas.

Arvodet täcks av statliga medel

Kostnaden? Det arvode en advokat i Malmö begär och som baserar på de timmar hen lägger ner på ärendet kommer att bekostas med statliga medel. Vid en friande dom så behöver du som misstänkt inte betala någonting, men om du skulle bli dömd så kommer du att få betala tillbaka hela - eller delar av - beloppet till staten.

Alla, oavsett plånbokens storlek, har rätt till ett bra försvar. Det är viktigt. Motsvarande gäller även för en person utsatt för ett brott. Ett målsägarbiträde i form av en advokat hjälper den utsatte och får också då sitt arvode betalt av statliga medel.

29 May 2023