Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad händer när man söker arbetstillstånd?

Det är flera steg som ska gås igenom när du ansöker om arbetstillstånd. Här kan du ta del av några av dessa. Det är sådant som du enkelt kan få hjälp med.

Om du anlitar experter på området kommer de att göra en analys av ditt fall. Denna analys brukar följas upp med ett förslag där du får ta del av en möjligt lösning på din situation. Du får sedan hjälp att se om tjänsten varit utannonserad på ett korrekt sätt. Därefter får du ta del av vilka olika handlingar som du måste skicka in med ansökningen.

När dokumenten är inskickade tas det fram ett erbjudande om anställning, som följer de kollektivavtal som finns inom den bransch du ska arbeta i. När det gäller kontakten med Migrationsverket kan ditt ombud ansöka om förtur så att ditt fall tas upp snabbare.

Arbetstillstånd kan ta rätt så lång tid att få

Det tar alltid relativt lång tid att få svar från Migrationsverket när det gäller arbetstillstånd. Det gäller inte bara i ditt fall utan även för alla andra som också söker arbetstillstånd. Att det tar sådan tid beror på att det är så många från utlandet som söker arbete i Sverige.

Skulle det var så att Migrationsverket vill ha in fler uppgifter från dig får du vara beredd på att lämna in dem. Ditt ombud brukar följa upp allt som sker på Migrationsverket och därför kan du ganska lätt får svar på eventuella frågor du har. Slutligen kommer det ett besked om vilket beslut som har fattats.

30 Mar 2023