Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Aktieägaravtal – ett klokt första steg

Den som ska starta ett företag tillsammans med en eller flera kompanjoner, bör se till att upprätta ett aktieägaravtal. Ta hjälp av en erfaren advokat.

Att få möjlighet att starta egen verksamhet, är en dröm för många. Men att arbeta helt på egen hand är kanske inte möjligt. Det kan ge många fördelar att starta firma i kompanjonskap. Ägarna kan ha olika kompetenser och komplettera varandra.

För att starta bolag måste du ha tilltro till dig själv och affärsidén. Men i vissa avseende kan optimism skymma sikten. Processen med att bilda firma med upprättande av bolagsordning och registrering hos Bolagsverket och Skatteverket är det enkla. Men förutom att affärsidén ska vara hållbar bör du som delägare se till att upprätta ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal – varför behövs det?

En sak är säker. Du kan vara övertygad om att allt som kommer att hända i ett nybildat företag inte går att förutsäga. Bolaget kan gå bättre än väntat, men ändå krävs det ytterligare finansiering av maskiner, kundfordringar, varulager med mera. Om bolaget går dåligt kan ägarna behöva skjuta till kapital. I ett aktieägaravtal kan det vara välbetänkt att reglera hur en sådan situation ska regleras mellan ägarna.

Det är förståndigt att ta hjälp av en juridisk byrå som har experter på aktieägaravtal. Det finns flera teknikaliteter, där det förutsätts att avtalet är tydligt formulerat och juridiskt hållbart. Ett exempel på detta är utformning av en så kallad hembudsklausul, som reglerar vad som händer om någon delägare vill sälja sina aktier utanför den befintliga ägarkretsen.

29 Mar 2023