Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Behöver du en affärsjurist?

Har du problem med säljarna? Känner du dig lurad eller utnyttjad? Om du misstänker att en anställd är illojal och har egen, konkurrerande verksamhet på gång, behöver du vidta åtgärder.

En säljare behöver viss frihet, men om den utnyttjas så att du misstänker att säljaren är illojal behöver du kanske stämma i bäcken. Se till att du har bra avtal skrivna från början, så att det står helt klart vad dina säljare har för skyldigheter och vad konsekvenserna blir om de missbrukar ditt förtroende. Kontakta ett företag som är specialister på affärsjuridik i Göteborg så att avtalen blir korrekta.

Det är på jobbet man lär sig

Har du flera avdelningar där det sitter en kontaktperson som spindeln i nätet, vill du inte se hur den marknadsandelen bara försvinner om din medarbetare är illojal. Se då till, i god tid, att det kommer att kosta att missbruka ett förtroende. Din affärsjurist kan formulera avtal som gör att du tilldöms kompensation om det skulle hända något liknande.

Det är på jobbet man lär sig, och många är de som har startat eget företag genom att helt fräckt ta med sig kunder från det gamla jobbet. Visst är det en fri företagsamhet, men i den hårda affärsvärlden måste man kunna försvara sig och sina marknadsandelar mot angrepp från olika håll. Håll dig själv så skadeslös det går genom att ha ett bra samarbete med en affärsjurist. Du får råd och tips om hur du går tillväga för att behålla marknadsandelar och skaffa nya.

3 May 2021