Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Ansöka om konkurs – så gör du

ekonom, datorOm du har ett företag och inser att företaget inte har möjlighet att betala de skulder som finns till leverantörer är en sista utväg att försätta företaget i konkurs. Detta kan man göra på egen hand genom kontakt med tingsrätten.

Det är även möjligt att skicka in konkursansökan gällande ett annat företag. Skulle ett annat företag vara skyldig dig pengar kan du som en sista åtgärd ansöka om konkurs för företaget.

Var?

Om du vill ansöka om konkurs gör du detta hos den tingsrätt som ligger i den kommun där du är skriven. Däremot beräknas det inte efter exakt var man är skriven för stunden utan det grundar sig på var man var skriven första november året före konkursansökan skickas in.

Eftersom det kan vara svårt att veta vilken domstol man ska lämna in sin konkursansökan till går det att navigera sig fram på domstol.se genom att söka efter domstol i närheten och vilken som är aktuell.

Är det ett aktiebolag, ideell förening alternativt ekonomisk förening måsta man lämna in konkursansökan där de har sitt säte.

Avgift och ansökan – vid egen konkurs

Om du gör en konkursansökan gällande dig själv så kostar det inget. I princip behövs inte heller någon speciell blankett. Du skriver enbart att du är ”på obestånd” vilket därmed betyder att du inte har ekonomi att betala de skulder du har. En ansökan ska även innehålla personuppgifter och en underskrift.

I det fall ansökan gäller dig som privatperson måste du även skicka med ett hemortsbevis. Detta kan beställas från Skatteverket.

I det fall ansökan gäller ett företag ska istället registreringsbevis skickas med. Detta får maximalt vara 30 dagar gammalt. Ett nytt registreringsbevis kan skickas efter hos Bolagsverket.

 Det är en stor fördel om du redan i konkursansökan skriver upp vilka skulder du har, om företaget har anställda samt övrig information som kan vara gällande i ärendet.

Avgift och ansökan – mot gäldenär

Vill du fylla i en konkursansökan mot en gäldenär, som är skyldig dig pengar, kostar detta 2800 kr. Även här finns inget krav på speciell blankett. Utöver personuppgifter är det viktigt att man tydligt förklarar varför gäldenären ska försättas i konkurs. Detta exempelvis genom att ange vilka skulder som gäldenären har mot dig/ditt företag.

Ombud?

Många som ansöker om konkurs gör detta via ett ombud. I detta fall måste även personuppgifter på ombudet lämnas in. Det bästa är om en fullmakt (original) lämnas in så att domstolarna med säkerhet kan se att du har ett ombud.

 

 

 

18 Nov 2018