Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Är alla skönhetsbehandlingar riskfria?

Du har kanske sett reklamen, du kanske har en kompis som gjort det och du kanske själv är sugen på att genomföra någon typ av skönhetsbehandling? Det har blivit en del av vardagen idag. Vi söker hela tiden nya vägar till att se bättre ut. Vissa är bra, andra är betydligt sämre. Den riskfria behandlingen som du läser om kanske inte är fullt så riskfri som reklamen antyder - den kan tvärtom ge dig skador och förfula ditt yttre. Det man måste vara medveten om är att allting utgår från två faktorer:

Vem du är. Hur ser din kropp ut, hur gammal du är, vad du ska behandla.

Var du utför behandlingen Det finns skickliga yrkesmän och kvinnor och likväl finns det dem som inte har en aning om vad de gör. Idag finns fler skönhetsbehandlingar som inte kräver någon vidare kunskap - Botox, Fillers etc - och där egentligen vem som helst kan utföra dem. Det är problematiskt. Även om exempelvis botox i sig kanske inte är skadligt så kan hygien och annat komma att medföra problem.

Passar en hårborttagning med laser för dig?

En annan behandling som ofta benämns som riskfri är en hårborttagning med laser. Den går - förenklat - ut på att man bränner bort hårsäckar med hjälp av röd laser. Det kan ske på ryggen, på överläppen, vid bikinilinjen, på benen och så vidare. Men, är den verkligen riskfri? Ja, om du besöker rätt klinik i Stockholm där personalen dels har utbildning och dels också ser till dina förutsättningar och - vid behov - kanske avråder dig från att genomföra en hårborttagning med laser i Stockholm.

Om du exempelvis är väldigt ljus - både i pigment och hårfärg - så är du en sämre kandidat än om du skulle varit ljus och haft mörkare hår. Du är definitivt ingen lämplig kandidat om du är mörkhyad och har mörkt hår. Här måste alltså kliniken informera och ge dig vägledning. Kanske kan en annan behandlingsform än just en hårborttagning med laser passa dig?

Felbehandling kan leda till brännskador

Om man ser till en oseriös klinik så kanske de genomför en behandling oavsett vem du är och hur du ser ut; även om du skulle vara mörkhyad och ha kraftig, svart hårväxt. Det kan leda till att du drabbas av brännskador.

Hur ska man då gå vidare; finns det någon chans till kompensation och upprättelse? Ja, det första är att anmäla kliniken och den felaktiga behandlingen till ARN - Allmänna reklamationsnämnden - och låta de granska ärendet. De kan ge ett direktiv om hur kompensationen borde se ut. Men, det är något som en klinik inte behöver följa. Man kan ta konsekvenserna i form av exempelvis en svart prick och en varning från ARN till andra kunder.

Du kan då gå vidare till IVO - Inspektion för Vård och Omsorg - och låta detta övergripande organ göra en granskning. De kan gå in och varna och de har befogenhet att stänga exempelvis en mottagning. Rent juridiskt så kan du även dra kliniken inför rätta i en civil domstol.

30 Sep 2018