Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Är magasinering ett säkert alternativ?

Att magasinering i våra större städer ökat explosionsartat under senare år är ett faktum. Ett faktum som förklaras delvis av att många väljer att bygga om sina förvaringsutrymmen i hemmet - en klädkammare blir ett mindre barnrum - i syfte att få en större bostadsyta. En större tvåa i Stockholm kan genom detta bli en mindre trea - och det är något som är ekonomiskt gynnsamt, men som alltså ställer krav på att man hittar extern förvaring. Där är magasinering en bra lösning.

En annan anledning handlar om det vanliga dilemmat: du har för många saker, men du har inte plats för dem just nu i den nuvarande bostadssituationen. Det kan vara möbler som betyder något för dig och som har ett sentimentalt värde. Du vill inte kasta - men du har heller inte plats: magasinering blir lösningen.

Även vid flyttar så är magasinering ett bra alternativ. Om du väntar in ett inflyttningsdatum och behöver någonstans att ställa allt ditt bohag så är korttidsmagasinering en bra lösning. Oavsett vilket - den här tjänsten är redan nu populär och kommer också att öka i popularitet. Frågan är bara följande - hur pass säkert är det?

Rätt företag och en tilläggsförsäkring gör det säkrare

Det man ska veta är att det skiljer mycket mellan lokalerna där magasinering sker. Du ska definitivt se till att det finns uppvärmning, att det finns god ventilation och att miljön i övrigt är tillfredsställande. Det ska ha hög prioritet.

Den andra frågan gäller säkerhet rent stöldmässigt, eller kort sagt: hur pass inbrottssäker är lokalerna i fråga? Finns det larm, finns det stängsel, finns det personal under större delen av dygnet och finns det något samarbetet med ett väktarbolag? Dessa frågor ska du titta närmare på innan. Ett tips är dock - rent generellt - att välja andra lösningar för mer dyrbara saker. Äger du en tavla som du vet är väldigt värdefull så kan ett bankfack vara en betydligt bättre lösning.

Ett annat tips - och nästan ett måste - gäller försäkringen. Du kan dels lösa en egen försäkring hos ditt försäkringsbolag. De flesta vet att det finns ett stort behov av magasinering och kan därför skräddarsy tillägg enkom för detta. Nummer två är att du även ser till att företaget du väljer har egen försäkring. Skulle blixten slå ner och en brand ta vid så ska du också bli ersatt. Detsamma gäller för frakt, transport och för själva packningen i utrymmet. Ingenting ska gå sönder och om så sker - bilen krockar och så vidare - så ska du inte behöva lida rent ekonomiskt.

25 Aug 2018