Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Det händer under en rättegång om brott

Det är inte alla som är med om en rättegång som handlar om brott. Det hör till ovanligheterna så länge man inte är kriminell. Däremot kan man alltid hamna i en rättegång som kanske handlar om tvister av olika slag; arbetsrättstvist, eller en arvstvist. I värsta fall kan man hamna i en vårdnadstvist, vilket är jobbigt för alla inblandade. Det är kanske inte lika ovanligt. Därför går vi igenom hur en rättegång kan gå till, så att man vet på ungefär vad som kan hända under en sådan. Har man en duktig advokat borde man kunna få gå igenom dagarna innan en rättegång, vad man kan förvänta sig under en rättegång.

1. Åklagaren förklarar vad rättegången handlar om, vilket straff och varför den som är misstänkt är det

Först är det åklagaren som berättar om vad som har hänt, och varför han eller hon är misstänkt för brottet, och vad åklagaren tycker att den personen ska dömas till. Det är väldigt viktigt vad åklagaren säger att man ska vara skyldig till, eftersom det är exakt det som åklagaren ska kunna bevisa. Kan han eller hon inte bevisa det, är man oskyldig och ska släppas fri.

2.  Bevisen ska läggas fram 

Efter att åklagaren har lagt fram vilka misstankarna är och varför han eller hon är skyldig till det, ska åklagaren lägga fram och presentera vilka bevisen är.

3. Vittnen hörs

Efter att bevisen har lagts fram, hålls det förhör med eventuella vittnen, som både åklagaren och försvarsadvokaten vill höra i rättegången.

4. Försvaret får lägga fram egna bevis

Försvaret får lägga fram egna bevis, om försvaret har det.

5. Åklagare och advokat håller en slutplädering 

Till sist håller både åklagaren och försvarsadvokaten en slutplädering, som det heter. Det är en sammanfattning av vad som har hänt under rättegången och åklagaren och advokaten argumenterar för varför en person ska dömas som skyldig eller som oskyldig. Det är väldigt olika det som händer under en rättegång som handlar om brott, eller om en tvist. I båda fallen bestämmer domstolen hur det ska bli.

Handlar det om en arbetsrättstvist, kan man döma ett företag eller en person som skyldig till att ha brutit mot lagen om anställningsskydd, eller om det handlar om en arvstvist kan domstolen döma någon skyldig till brott även där. Oftast ger de inte fängelse, om det inte är så att personen har blivit bevisat skyldig till något grovt brott. Den som förlorar i en rättegång som handlar om en tvist mellan två personer, blir skyldig att betala rättegångskostnader, både för sig själv och för den personen som man har förlorat mot, och både den egna och den andras advokatkostnader.

11 Jun 2018