Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Få professionell hjälp vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist innebär sällan en positiv upplevelse. Men genom att ta hjälp av en duktig jurist ökar chanserna att få en smidig process och en överenskommelse som sätter barnen främst.

De allra flesta som väljer att skaffa barn tillsammans går in i det med inställningen om att äktenskapet eller förhållandet ska hålla för evigt. Att man ska leva lyckliga i alla sina dagar och bli gråhåriga tillsammans. Men ibland blir det inte så. Skilsmässor och förhållanden som tar slut är ingenting ovanligt, och oftast lyckas båda parter komma bra överens och tillsammans enas om en fungerande lösning som är bäst för barnen. Om så inte är fallet, och varken rådgivning eller annan hjälp fungerar - kan det bli aktuellt med en vårdnadstvist som behöver avgöras i Tingsrätten. En vårdnadstvist är förstås ingenting som någon vill gå igenom, men är det så att man absolut inte kan komma överens sinsemellan kan det trots allt vara bättre att ta hjälp av utomstående.

En kvinna som pratar i telefon

Juridiskt ansvar i fokus - inte umgänget

En vanlig missuppfattning är att en vårdnadstvist främst rör hur umgänget med de gemensamma barnen ska fördelas mellan föräldrarna. Umgängesfrågor kommer förvisso ofta på tal under en vårdnadstvist, men det huvudsakliga ärendet gäller egentligen vem som ska ha det juridiska ansvaret för barnen. Alltså vem av föräldrarna som ska stå som vårdnadshavare. Det optimala är förstås att bägge föräldrarna har vårdnaden om barnet eller barnen, och det är också det Tingsrätten eftersträvar i möjligaste mån. Ibland kan det dock vara bättre för barnen om endast en av föräldrarna står som vårdnadshavare. Står du inför en vårdnadstvist och oroar dig för hur utfallet kan påverka umgänget med dina barn? Då kan det vara bra att känna till att umgänget oftast fördelas jämnt mellan föräldrarna, oavsett om vårdnaden endast tillfaller en av er. Ett barn har nämligen alltid rätt att träffa båda sina föräldrar.

Hur hittar man en bra jurist?

Jurister och advokatfirmor finns det gott om runt om i landet - men att hitta en man känner sig trygg med är inte alltid helt enkelt. Behöver du juridisk hjälp i en vårdnadstvist, ska du söka dig till en juristfirma med särskild kompetens inom familjerätt. Hör dig för med några olika firmor, gå på rekommendationer och framförallt - lyssna på din magkänsla innan du bestämmer dig för någon. En bra jurist ska vara lyhörd, påläst och kunna argumentera sakligt och professionellt för din sak och för barnens bästa. Vi rekommenderar att läsa vidare på: https://sörmdal.se

21 Feb 2020