Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Förbjudet att bedriva livsmedelshantering utan fettavskiljare

Vill du öppna en restaurang eller på annat sätt bedriva livsmedelshantering, till exempel på ett äldreboende, förskola eller cateringkök, gäller det att lokalen du etablerar dig i har en fettavskiljare installerad. Saknas fettavskiljare har du inte tillåtelse att laga mat i lokalen och kommer inte att få tillstånd att bedriva din verksamhet.

Kravet omfattar många branscher

En del näringsidkare, som till exempel driver ett litet café, en salladsbar eller liknande, förutsätter ibland att de inte omfattas av kravet på fettavskiljare. Men faktum är att de allra flesta som sysslar med någon form av livsmedelshantering omfattas av kravet. Bagerier, konditorier, charkuteriindustrier, livsmedelsbutiker, salladsbarer, alla dessa och fler därtill omfattas av detta krav. Tror man att man släpper ut väldigt lite fett i avloppet kan man dock ansöka om tillstånd att få dispens, men den är i så fall bara temporär och kommer att omprövas varje år.

Hur man går tillväga

För att slippa juridiska problem och eventuellt näringsförbud är det viktigt att du tar kravet på fettavskiljare på allvar. Vill du öppna en verksamhet där livsmedelshantering förekommer ska du först kontakta kommunen, oftast stadsbyggnadskontoret, och beställa rätt blankett. När du skickat in den kommer du att få en svarsblankett som du ska fylla i. Därefter räknar du ut hur stor fettavskiljare du behöver och beställer från en återförsäljare. När fettavskiljaren är installerad fyller du i svarsblanketten och skickar in till kommunen. Du ska också skriva ett avtal om service och tömning av fettavskiljaren. Hur ofta fettavskiljaren ska tömmas är olika från kommun till kommun och från modell till modell. Det kan vara varje månad och det kan vara en gång per år. På en del orter är det kommunen själv som står för service och tömning, i andra är det privata aktörer.

Storlek och placering

Hur stor fettavskiljare som behövs beräknas utifrån hur många sittplatser som finns i lokalen. Från den summan fås ett ungefärligt antal portioner fram, som sedan anger hur stor kapacitet fettavskiljaren behöver ha. Fettavskiljaren inhandlar du sedan från valfri återförsäljare, som även hjälper till med installationen. I Sverige finns något dussin återförsäljare av fettavskiljare.

En fettavskiljare måste placeras i ett separat utrymme som är skilt från platser där livsmedel tillreds eller förvaras. Det får inte förekomma att livsmedel hanteras i samma utrymme som fettavskiljaren. Samtidigt måste den stå så att den är lätt åtkomlig för den som ska tömma och spola rent den. I många fastigheter kan man nå fettavskiljaren via en separat dörr från gatan.

Även privathushåll släpper ut mycket fett

Alla kommuner har problem med fettansamling i avloppssystemen. Det märks att även vanliga hushåll, som ju inte omfattas av kravet på fettavskiljare, börjat använda mer olja och frityrfett. Många har också börjat återvinna i större utsträckning och när man sköljer av matförpackningar följer mycket fett med ner i avloppet. Om inte kravet på fettavskiljare fanns för fastigheter där det förekommer livsmedelshantering skulle avloppssystemen täppas igen hela tiden.

Som privatperson omfattas man så klart inte av kravet på fettavskiljare, men man kan bidra till att hålla avloppssystemen så fria från fett som möjligt. För det första ska man aldrig hälla fett direkt i avloppet, utan i stället samla upp det, till exempel i en burk eller en yoghurtförpackning, och slänga det i hushållssoporna. Man kan även förvara förbrukat fet i till exempel en dunk och köra till återvinningen. När man rengör tomma smörpaket och liknande emballage som har mycket fett på sig, kan man också först torka bort så mycket fett man kan med hushållspapper och sedan skölja av emballagen. På så sätt hindras mycket fett från att slinka med ner i avloppet.

Här kan du läsa mer om fettavskiljarehttp://www.fettavskiljare.org.

 

20 Aug 2018