Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Frågor och svar om vårdnadstvister

Det är många saker som kan kännas komplicerade om man är ett gift par, eller sambor och har barn tillsammans, och man vill skilja sig. Var ska man bo? Vad händer med de gemensamma barnen när man skiljer sig? Här går vi igenom de vanligaste frågorna, som man kan tänkas ha om man vill skilja sig.

Tar barn skada av att föräldrar skiljer sig?

De allra flesta barn tar INTE skada av att föräldrarna skiljer sig. Barn kan däremot ta skada om föräldrarna tvistar med varandra, fortsätter gräla inför barnet och pratar illa om varandra inför barnet. Men kan föräldrarna komma överens, bör inte barnet ta skada av själva skilsmässan. Det kan till och med vara värre för ett barn att bo med föräldrar som hatar varandra, är respektlösa mot varandra och som är ovänner. Då kan det till och med vara bättre för barn att föräldrarna skiljer sig, bor på olika håll och är överens så länge barnet är i närheten.

Vad händer när man skiljer sig och har gemensamma barn?

Det som händer när man skiljer sig, är att man som föräldrar måste komma överens om hur man ska göra med det gemensamma barnet. Man måste lösa frågor om var barnet ska bo, gå i skola, vilka fritidsaktiviteter som barnet ska göra. Föräldrarna måste också komma överens om barnet ska få gå hos psykolog eller träffa socialtjänsten, gå till läkare och så vidare. Det handlar alltså om barnets vårdnad. Lagen skiljer på barns vårdnad, boende och umgänge. Här kan föräldrarna har till exempel gemensam vårdnad, men inte gemensamt boende och den som inte har barnets boende ska kunna umgås med sitt barn i alla fall.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att man som föräldrar fortsätter att bestämma om allt som rör barnet. Den ena kan inte bara bestämma att flytta till en annan ort utan att den andra tycker att det är okej, eller att barnet kan få träffa läkare, psykolog eller socialtjänst utan att den andra föräldern ger sitt samtycke. På samma sätt måste båda föräldrar ge sitt samtycke om var barnet ska gå i skola, fritidsaktiviteter och så vidare.

Vad händer om man inte är överens om vårdnaden?

Om man inte är överens om den gemensamma vårdnaden måste man ansöka om enskild vårdnad. Den andra kan ge upp vårdnaden om barnet, frivilligt, men om det inte sker frivilligt, måste man stämma den adnra till en tingsrätt som bestämmer hur vårdnaden om barnet ska se ut. 

Lästips: vill du veta mer om barns vårdnad, boende och umgänge, läs mer här.

18 Dec 2018