Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Hur ansöker jag om rättshjälp?

Om man har blivit utsatt för ett brott av något slag så kan man vara i behov av rättslig hjälp. Många vet inte hur de ska göra för att få tag i den hjälpen, läs vidare här nedan för att få veta mer.

Rättslig hjälp kan vara någonting som vi alla är i behov av någon gång under livet. Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga ifall man aldrig tidigare varit med om något brott eller att ta hjälp med rättsliga saker. En advokat som är specialiserad inom det område som ditt fall gäller kan hjälpa dig med att ansöka om rättshjälp. Det är endast den person som det hela handlar om, som varit utsatt för brottet till exempel, som kan ansöka om rättshjälp. Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av den kostnad som man betalar för en juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende. En advokat hjälper dig med själva ansökan om rättshjälp men gör även en koll för att se ifall du är berättigad eller inte.

Specialiserade advokater

Det finns advokater som har specialområden de arbetar inom. En del arbetar brett och kan ta sig an de allra flesta rättsliga uppdrag. Har man varit utsatt för ett brott exempelvis så kan en brottmålsadvokat hjälpa en under den rättsliga processen. En brottmålsadvokat är expert på olika typer av brottmål och straffrätt. I ett brottmål så avgörs det vad som är en kriminell handling och vilken typ av straff som ska tilldelas. Det är en domstol som dömer och man kan dömas antingen till fängelse eller till böter. Väljer man att ta hjälp av en advokat specialiserad inom just brottmål så kommer denne att finnas med under hela processen och kan även hjälpa till med att söka skadestånd.

Rätten till försvar oavsett om man är skyldig eller inte

När du är i behov av en brottmålsadvokat så är det oftast staten som går in och betalar för denna. Om man istället står som åtalad i ett brottmål så har man rätt till en försvarsadvokat. Advokater inom brottmål företräder även dessa. Men där står staten bara för kostnaden ifall man blir frikänd, i annat fall får man betala själv. Vill man inte leta efter en egen försvarare så kan man bli tilldelad en sådan av tingsrätten. Alla har rätt till ett försvar och en advokat som företräder en inför en domstolsförhandling oavsett om man är skyldig eller ej.

28 May 2020