Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

IT-forensik – att upptäcka digitala fingeravtryck

Säkerheten på nätet har aldrig varit mer hotad än den är nu. Företag och myndigheter har under det senaste decennier gjort sig beroende av ett alltmer komplicerat system  av nätverk, servrar och mjukvara för att överhuvudtaget kunna driva sin verksamhet. De flesta företag idag har en stor del av sin verksamhet förlagd till nätet, på gott och på ont. För det är ju ingen hemlighet att det finns många människor som har som hobby, eller i vissa fall som yrke, att försöka ta sig in i system och stjäla information och åsamka skada. Inte bara för företag utan även för organisationer och myndigheter är detta ett stort problem, som är mycket svårt att värja sig mot.

En attack kan hota hela samhället

En illasinnad attack mot ett IT-system kan inte bara innebära problem för ett företag, det kan sätta ett helt samhälle i gungning. Hittills har Sverige varit förskonat mot större samordnade IT-attacker, men när som helst kan en attack komma som slår ut elektriciteten, vattenförsörjningen eller internet, eller alla tre på en gång.

Hur länge klarar ett öppet samhälle en sådan attack? Frågan sysselsätter många, som bekymrar sig över att kunskapen kring IT-säkerhet fortfarande är såpass låg i Sverige. Se bara på Transportstyrelsens naiva agerande härom året. Denna myndighet är dock långt ifrån ensam om att ta lätt på IT-säkerhet, och det som ligger bakom är förstås okunskap, även hos högt uppsatta personer och politiker, av den grad att man helt enkelt inte förmår ta in hela bilden av vad som kan hända om en IT-attack skulle regisseras i en större skala, till exempel av ett annat land i syfte att ta över infrastruktur och ta kontrollen.

IT-forensik är kriminalteknik på nätet

Den som driver ett företag bör alltid ta hjälp utifrån med IT-säkerheten om man inte har rätt kompetens bland de anställda. Det finns många säkerhetsföretag som erbjuder säkerhetstjänster för att kontrollera och upprätthålla säkerheten i systemen. Bland de många teknikerna för IT-säkerhet finns en metod som heter IT-forensik. Ordet forensik antyder ju att vi har med kriminalteknik att göra och det är precis vad det handlar om här. IT-forensik går ut på att upptäcka tecken på intrång i ett IT-system. Precis som en inbrottstjuv lämnar efter sig fingeravtryck efter ett inbrott kan en IT-forensiker upptäcka tecken på att ett intrång skett, och vidta åtgärder för att täppa till luckan. IT-forensik är alltså ett sätt att upptäcka tidigare, men också pågående, säkerhetsluckor i systemet.

Latenta attacker ett vanligt problem

Det är inte alltid som en IT-attack sker öppet i syfte att skapa oreda. Vanligare är att en hackare upptäcker en lucka och sedan låter den vara öppen. På sätt kan han övervaka företagets verksamhet, läsa mailkonversationer, tanka ner dokument och så vidare utan att personalen på företaget har en aning om vad som pågår.

Denna typ av latent attack kan upptäckas med hjälp av IT-forensik. Därför är det av största vikt att regelbundet och kontinuerligt utföra IT-forensik på ett företags system. Upptäcks en lucka täpps den till, men det betyder inte att man slutar söka efter andra luckor. Ett företag som har mycket känslig information är ständigt utsatta för intrångsförsök, både från glada amatörhackers till mer illasinnade kriminella. Ett företag som vill slippa dela med sig av känslig information måste ha en ett bra system av säkerhetslösningar, varav IT-forensik är en av de viktigaste.

23 Mar 2019