Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Kan företag slippa skulder med konkurs?

Ja, så är det. Går ett företag i konkurs, då talar man om för alla dem som man har skulder till, att man inte kan betala sin skulder till dem. Att gå i konkurs innebär i praktiken att företaget (egen juridisk person) inte kan betala sin skulder. När ett företag går i konkurs innebär det att man avvecklar företaget.

Det innebär bland annat att den som har drivit företaget inser att det inte blev som man ville och inte fick in de intäkter som man hade tänkt sig från början. Något har hänt under resans gång, kanske man aldrig fick in de intäkter som man hade planerat, eller så hände något annat. Då kanske det inte finns någon annan utväg än att lägga ner företaget, men utan att betala sina skulder till till exempel sina leverantörer och till Skatteverket. Låter man företaget konkursa händer följande saker:

1. Man ansöker hos tingsrätten om en konkursförvaltare som avvecklar företaget.

2. Man håller ett edgångssammanträde i tingsrätten.

3. Tingsrätten publicerar i Post & Inreikser tidningar om att företaget har gått i konkurs. Den som har varit ägare och styrelsemedlem får inte resa ut ur landet innan edgångssammanträdet har varit.

4. De som har skulder att kräva in av företaget informeras om konkursbeslutet.

5. Konkursförvaltaren tar över verksamheten och avvecklar det så fort som möjligt.

Det får en konkursförvaltare göra

En konkursförvaltare tar över företaget helt enkelt. En sådan får fatta beslut, säger upp personal, utreder vilka skulder företaget har och tar över bokföringen. Sedan upprättar den personen ett konkursbo, som det heter, det vill säga, tar reda på vilka skulder och tillgångar som finns i företaget. En konkursförvaltare får total insyn i företaget och tar också reda på vad det är som har hänt. Skulle det visa sig att det har hänt något oegentligt – brottsligt polisanmäler man det. Konkursförvaltaren redovisar vad den har kommit fram till, till tingsrätten.

Om man vill slippa ekonomisk betalningsskydlighet

Även om ett företag går i konkurs, kan man som ägare och styrelsemedlem bli skyldig att betala för alla skulder som företaget har. Men om man inte kan betala ur egen ficka, kan man ansöka om företrädaransvar av en jurist. Det måste ske innan man begär ett företag i konkurs. Ett företrädaransvar innebär att någon annan, en jurist går in och blir skyldig ekonomiskt för företaget och tar ansvar för att alla skulder och avgifter blir betalda. Så länge juristen har företrädaransvar för företaget är inte VD, ägare och styrelsemedlem skyldiga att betala för skulder, ur egen ficka.

3 Jun 2019