Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Land ska med lag byggas

Har du problem i relationen till din partner? Har ni barn tillsammans? Funderar du på en separation? Förbered detta stora beslut på ett sansat sätt och undvik tvister och konflikter.

Ibland dyker gamla ordspråk och bevingade ord upp till ytan. Ett sådant är Karl XV:s motto, land ska med lag byggas. Samma uttryck finns på isländska och danska. Även om kungen, som också kallades Kron-Kalle, kröntes 1860 så citeras han fortfarande. Dessutom är ursprunget till devisen äldre än så enligt historiker. Att alla i ett land ska följa lagarna är många gånger självklart. Vi ska inte stjäla eller förstöra varandras ägodelar, eller köra för fort på vägarna. Men när det gäller den närmaste kretsen och livet i familjen, krävs det mycket innan vi hänvisar till lagarna och kopplar in advokater och juridisk expertis. Trots detta blir vårdnadstvister allt vanligare i Sverige.

Med barnets bästa i centrum

Det är naturligtvis många steg som leder fram till en separation eller skilsmässa. Något som krånglar till det är att känslorna styr. Många som vanligtvis är sansade personer och gör upp och följer planer för de stora besluten, tappar behärskningen. Två vuxna människor som älskade varandra blir fientliga mot varandra och vill gå skilda vägar. Det kanske inte behöver vara så dramatiskt om det bara handlar om dem, men finns det barn i familjen måste de skyddas. Nu finns det ett ganska finmaskigt nät med saker som kan göras innan frågan hamnar i rätten. Att ta hjälp med samtal är en bra början.

En tredje part

Att föreslå skilsmässa kan göra din partner chockad och rädd. Något som i sin tur kan ta fram det sämsta hos honom eller henne. Ofta är det ett bättre alternativ att börja med att diskutera relationen, innan ni fattar de avgörande besluten. Kunde den vara bättre? Varför trivs vi inte med varandra som förr? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Att komma iväg till samtalsterapi kan leda till en starkare relation, där ni båda tränas på att kommunicera och framföra vad ni vill och vad som bör förändras. Även om det skulle resultera i en skilsmässa är det värdefullt att lära känna sig själv och varandra bättre. En bättre förståelse är också en starkare grund för att samtala med barnet. Två vuxna som först har hanterat sin relation kan lättare undvika konflikter kring vårdnad, umgänge och beslut om barnets skolgång eller boendeort. Vi skulle rekommendera denna webbsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

22 Apr 2020