Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Många ansöker om ensam vårdnad

Den stora frågan vid varje skilsmässa är hur man ska agera med tanke på barnen och hur man ska lösa vårdnaden om dessa. Naturligtvis förutsatt att det finns barn inom äktenskapet; något som naturligtvis inte alltid är fallet. Men – om det finns barn så finns det en del praktiskt att lösa, men framförallt så har man en emotionell prövning framför sig. Ett barn har ännu inte fullt ut utvecklat sin hjärna och kan på grund av detta uppfatta en skilsmässa på helt fel sätt; ett barn kan ta på sig skulden och tro att skilsmässan bär dennes prägel – något som kan göra barnet introvert och ge det sår genom hela livet. Kommunikation vid en skilsmässa är av den anledningen det absolut viktigaste och man måste ta sig tid att verkligen förklara för sitt/sina barn varför man skiljer sig. ibland kan det här underlätta med professionell hjälp i form av en barnpsykolog också.

De flesta skilsmässor slutar med att förändringen enbart sker rent praktiskt – barnet får två stycken hem istället för ett och får disponera sin tid enligt ett uppgjort schema mellan mamma och pappa. Här ser man att gemensam vårdnad är det vanligaste vid en skilsmässa. Mamma och pappa har även fortsatt ett gemensamt ansvar om barnets skolgång, kläder, mat och försörjning; en vårdnadsform som också i de flesta fall är bäst och som också ses som sådan från statens sida.

Dock – i vissa fall så sker inte detta lika smidigt utan här uppstår en konflikt kring vårdnaden om barnen och där den ene föräldern ansöker om ensam vårdnad. Man kanske inte kan komma överens, en förälder kanske ska byta stad, man anser att den andre är en direkt olämplig förälder – anledningarna till varför man ansöker om ensam vårdnad är många, men gemensamt dem emellan är att det är en process som kan vara ganska svårt att vinna och – framförallt – en tuff period att genomlida.

Är ensam vårdnad att föredra?

Vid en ansökan om en ensam vårdnad så tas nämligen inga lättvindiga beslut utan allt utreds och tar tid; något som naturligtvis ska anses som bra. Vid en vårdnadstvist så erbjuds man dessutom ett så kallat samarbetssamtal där föräldrarna får sätta sig ned tillsammans med utbildad personal från kommunen man tillhör samt sina ombud och diskutera fram en alternativ lösning. Som sagt: staten ser hellre gemensam- än ensam vårdnad, även vid en skilsmässa.

Dock – man kan naturligtvis vinna en vårdnadstvist och vid vissa fall så finns det heller inga tvivel om att man dels ska ansöka om ensam vårdnad och att man dels också har goda chanser att få det. Är den andra parten kriminell, missbrukare, lider av allvarlig psykisk sjukdom eller är en dömd pedofil – ja, då är det ingen miljö för ett barn att växa upp i och där kommer ensam vårdnad att vara den enda – och bästa – lösningen.

Om inga sådana skäl finns – ja, då får man vara beredd på att det tar tid och man måste ställa sig frågan – mest för barnens skull: är det värt det? Vid ett jakande svar – se till att anlita ett erfaret ombud att hjälpa dig genom processen.

13 Jun 2017