Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

När du behöver hjälp att avgöra rätt och fel

Hur fördelas arvet? Vem ska ha vårdnaden? Var överklagar jag utvisningsbeslutet? För de flesta är det bara få gånger i livet vi behöver advokathjälp. Hur går det till? Var börjar jag?

För människor i allmänhet är rättsväsendet något man läser nyheter om eller för nöjes skull ser på film eller tv. De flesta har sett en slutplädering i amerikansk film eller följt tjuvar och poliser i pocketform. Spännande på många sätt naturligtvis, men oftast bäst att vara just åskådare. Men vid de viktiga och avgörande händelserna i livet kan det bli behov av stöd från expertisen. När gamla föräldrar dör, när separationen leder till en vårdnadstvist eller om din tonåring råkar ut för något eller själv överträder lagen. Var inte rädd för att ta kontakt och fråga vilka rättigheter du har. Just eftersom detta inträffar sällan så är det rätt omöjligt för alla och envar att ha koll på vad som gäller.

Orättvist behandlad

Redan som små lär vi oss skilja mellan rätt och fel. Riktigt små barn kan bli verkligt upprörda över oförrätter och orättvisor. Gott så. Det är en bra grund för framtiden. Men samtidigt är det mänskligt att fela. Det kan hända oss alla att vi medvetet eller omedvetet gör något olagligt. I många fall kan vi gå vidare utan åtgärd, som att tala ut med den andra parten. Kanske ta hjälp av försäkringsbolaget vid inbrott i bostad eller bil, eller hitta svar hos vänner eller på nätet. Men ibland kan gränsen kännas nådd och frågan måste tas vidare och du behöver hjälp. Brottmål, familjerätt eller medling? Oavsett vilket är du alltid prioriterad hos advokatfirman, där det självfallet också råder tystnadsplikt.

När kommer advokaten in?

Om du är osäker på vilken hjälp du behöver, kontakta en advokatfirma och fråga. Ibland börjar processen på kommunen, med samtal hos socialsekreterare eller konsumentvägledare. Ibland hos polis eller skattemyndighet. Om du får rådet att gå vidare till en advokat är det för att du har rätt till någon som företräder dig. Det kan vara att du varit utsatt för brott eller anklagas för något kriminellt. Att du och din familj inte kommer överens om ett arv, ett äktenskap eller vem som ska ha vårdnaden om barnen. Ett annat område är affärsjuridiken som kan vara relevant om du driver företag, vid försäljning av firman, vid konkurs eller anklagelser om pengatvätt. Då behöver du en duktig och erfaren advokat. 

29 Apr 2020