Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Offentlig försvarare eller privat brottmålsadvokat?

Om du skulle misstänkas för brott kan det vara bra att veta i vilka lägen du har rätt till en offentlig försvarare och när du själv måste bekosta en privat brottmålsadvokat.

Kort sagt så brukar en offentlig försvarare (även kallad försvarsadvokat i dagligt tal) utses om det handlar om ett allvarligt brott, alltså ett brott som har ett fängelsestraff om minst 6 månader på straffskalan. Ringa brott som endast förväntas ge böter ger i regel inte rätt till en offentlig försvarare. Här kan vi exempelvis nämna trafikbrott såsom fortkörning som ett exempel.

En offentlig försvarare ska förordnas om den som är misstänkt begär detta. Normalt sett brukar polisen fråga dig om detta när du blir anhållen eller häktad. Om detta inte görs har du själv rätt att begära detta.

En offentlig försvarare ska utses om detta behövs för att korrekt kunna utreda brottet. Detsamma gäller om det är oklart om brottet kan komma att leda till ett strängare straff än böter eller villkorlig dom. Här brukar man alltså ta det säkra för det osäkra och redan från början utse en försvarsadvokat åt den som misstänks för ett brott.

Det kan även hända att en försvarsadvokat utses av personliga skäl, till exempel för att brottets art kräver detta.

Välj alltid en offentlig försvarare om du har rätt till det

Då det är staten som står för kostnaden för en offentlig försvarare bör du alltid välja detta alternativ om du har rätt till det, förutsatt att du frikänns för brottet. Annars kommer du att få betala hela eller delar av statens kostnader för din försvarsadvokat. Du har i regel rätt att själv framlägga önskemål om offentlig försvarare, vilket betyder att du kan få samma försvarsadvokat som om du skulle ha anlitat en advokat privat.

Välj en advokat med rätt erfarenhet

Se alltid till att välja en offentlig försvarare som har erfarenhet av just brottmål. Att försvara en klient som misstänks för brott kräver ett annat arbetssätt än de uppgifter som exempelvis en affärsadvokat i regel ägnar sig åt. Om du är företagare och har en advokat som hjälper dig med avtal och affärskontakter behöver det inte betyda att denna advokat är rätt val om du skulle misstänkas för ett brott av en annan art.

Skulle brottet vara relaterat till din affärsverksamhet kan denna advokat säkerligen hjälpa din försvarsadvokat genom att tillhandahålla underlag, men själva försvarsarbetet bör du överlåta till en advokat som är van vid att delta vid rättegångar relaterade till brottmål.

23 Aug 2017