Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Parter i en rättegång

Hur ser det egentligen ut vid en rättegång? Och vilka parter är det påverkar till att ett visst beslut tas? När förordnas en offentlig försvarare? För att en rättegång ska kunna genomföras krävs att flera partner är med. Beroende på rättegång kan det se lite olika ut. I den här texten utgår vi från en rättegång i en tingsrätt.

De här personerna medverkar

 • Målsägande. Målsägande är den person som har utsatts för, eller snarare påståtts ha utsatts för, brottet i fråga.
 • Målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är den person som ger stöd till den som har utsatts för ett brott, alltså målsäganden.
 • Åklagare. En åklagare är en av de mer kända parterna i en rättegång. Han eller hon arbetar på statligt uppdrag och är den som leder förundersökningen, tar ett beslut huruvida åtal ska väckas och är även den som för talan i en domstol under en rättegång.
 • En advokat är den som tar tillvara på den den brottsmisstänktes intressen. Det kan vara en offentlig försvarare eller en privat försvarare, beroende på flera faktorer. Om brottet har en lägsta påföljd på sex månader i fängelse är det vanligt att en offentlig försvarare inkallas. Vid lindrigare brott är det desto vanligare med privata advokater, även om privata försvarare givetvis arbetar med svårare brott också.
 • Den person som är ordförande under förhandlingen.
 • Nämndemän. Nämndemän är oftast tre stycken och är något som de flesta svenska myndiga medborgare kan väljas till att bli. Syftet är att domstolens beslut ska ligga i linje med den allmänna rättsuppfattning som finns i samhället. Tillsammans med juristdomaren ska de tillämpa rättsregler i målet.
 • Protokollförare. En protokollförare är inte sällan en jurist som jobbar hos domstolen. Det är hans eller hennes uppgift att föra protokoll över det som sker under förhandlingen.
 • Nästan 100 000 människor vittnar i en domstol årligen. De flesta är nog bekanta med vad ett vittne gör – att berätta vad de vet om ett visst brott som de har sett. Ett vittne ska inte komma för att skydda någon eller få någon dömd till fängelse, utan ska helt enkelt göra fallet mer tydligt för domstolen.
 • En sakkunnig kan kallas in för att förklara något invecklat. Det kan till exempel vara fråga om en psykolog eller en läkare.
 • En tolk behövs om någon av parterna i målet inte kan svenska, eller om det finns någon med nedsatt syn eller hörsel med i rättssalen.
 • Åhörare. I de flesta fall är rättegångar offentliga. Det innebär att utomstående personer kan närvara utöver de parter som vanligtvis är med (offentlig försvarare o.s.v., se ovan). Fall som ofta avgörs bakom stängda dörrar är till exempel sexualmål eller mål där minderåriga är parter.

Klicka här om du behöver råd eller kontakta en advokat.

15 Sep 2017