Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Rätt hjälp vid narkotikabrott

Diskussionen kring narkotika har varit förekommande i väldigt många år och varje sida har dels poänger och dels så är de i många fall rent oresonliga i sin övertygelse. Det vill säga: för en motståndare till narkotika finns sällan några gråzoner, allt är svart eller vitt och alla droger är en potentiell livsfara. För en liberal människa ska allt tillåtas och varje individ ska på egen hand kunna avgör vad som ska stoppas in i sin egen kropp och där staten inte ska ha mer än nödvändigt att säga till om.

Detta kan i många fall vara extremt tröttsamt och frågar man istället gemene man – vanliga människor på gatan – om vad de anser om narkotika så kommer en generell uppfattning att vara följande: man gör skillnad.

Kort och gott – en vanlig person kan se skillnad på marijuana och heroin, han kan se skillnad på eget bruk och langning och han kan framförallt se en skillnad på att det finns olika typer av narkotikabrott att ta hänsyn till. Allt är inte svart eller vitt gällande narkotika och utan tvekan så finns det skillnad mellan olika droger och i vilket syfte de används; något som vår svenska lagbok också tar stor hänsyn till.

Kort sagt; ett narkotikabrott som skett i syfte att tjäna pengar – odla, framställa och tillverka en drog i syfte att sälja denna kommer att ge ett högre straff än vad fallet är om du blir tagen på Stureplan med lite kokain i fickan. Utan här att trivialisera kring just drogen kokain.

Dock så kan man gällande narkotikabrott se en gemensam nämnare i samband med att de går upp i domstol och denna enligt följande: en erfaren advokat ger ofta ett lindrigare straff.

Lindrigare straff med rätt advokat

Kort och gott – oavsett om ditt narkotikabrott är ringa och du riskerar böter eller om du gjort dig skyldig till ett grovt narkotikabrott och riskerar ett långt fängelsestraff så kommer du – naturligtvis – att vilja få lägsta möjliga straff och här kan rätt advokat hjälpa dig.

Tyvärr. Varför säger vi då det ordet? Jo, av den anledningen att alla ska ha samma chans och dömas efter samma, rättvisa, premisser. Även en person vars ombud tilldelas honom ska ha samma chans att hamna på den nedre straffskalan som en person som betalat dyra pengar för en skicklig advokat har.

Så ser det dock – enligt vår erfarenhet – inte ut och därför så rekommenderar vi att man kontaktar en advokat – en erfaren sådan – om man någon gång och av någon orsak ställs inför rätta för ett narkotikabrott.

21 Jul 2017