Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Rättegång med videokonferens

I tio års tid – sedan 2008 – har tekniken med videokonferens använts i svenska domstolar. Domstolsväsendet i Sverige var tidigt ute med att modernisera rättegångarna och använda sig av ny teknik. Till stor del handlade det om förhör med vittnen som befann sig på annan plats, eller som inte skulle behöva förhöras vid flera tillfällen om samma sak. Man införde också möjligheten att föra rättsliga förhandlingar, det vill säga rättegångar, via videokonferens. Denna reform kallades ”En modern rättegång”, och blev mycket uppmärksammad.

En tydlig och direkt bild

Tidigare var det framför allt ljud man tog upp när en person hördes i domstol. Men numera filmas alla förhör utan undantag. Den främsta anledningen till att man vill spela in när en person förhörs är att man får en tydlig och direkt bild av ett förlopp som ligger nära i tiden. Ofta kan fallet vara, om ett nytt förhör görs en lång tid efter det första, att minnesbilden ändrats och personen medvetet eller omedvetet förvrängt vissa fakta eller ”minns annorlunda”. Med hjälp av en videoupptagning har rätten alltid tillgång till den första minnesbilden. Dessutom behöver vittnen och brottsoffer bara komma till domstolen vid ett enda tillfälle, vilket såklart innebär mindre påfrestningar för dem men även lägre rättegångskostnader.

Externa åhörare

Videokonferens ger även möjlighet för ett stort antal åhörare att följa rättegången från till exempel en angränsande rättssal, via en skärm i realtid. Detta är numera mycket vanligt vid mål som har ett stort allmänintresse. Allt som sker i rättssalen överförs via direktlänk till den andra salen och kan där följas via en skärm.

Fler anledningar till att använda teknik

Andra anledningar till att hålla förhör via videokonferens är till exempel att man kan höra vittnen som bor långt bort eller i ett annat land. Det kan också finnas en uttalad hotbild mot någon av parterna, vilket kan göra att det anses säkrast att hålla förhör via videolänk.

I slutändan är det alltid domstolen som avgör om man ska använda sig av enbart videokonferens eller om man även ska kalla in vittnen eller parter i målet. Men tekniken finns och fungerar väl, något som som bevisas av att många stora mål på sistone avgjorts åtminstone delvis med hjälp av utrustning för videokonferens.

Måste skyddas från yttre påverkan

Det gäller att systemet som använts för videokonferens är av god kvalitet för att säkerställa bra bild och ljud. Det måste också vara helt skyddat från intrång och yttre påverkan. Därför är det till exempel förbjudet för parter i målet samt offentliga försvarare och målsägande att ta med sig bevis på till exempel ett USB-minne och använda rättens utrustning. Alla teknisk bevisning måste redovisas innan rättegången och framställas på ett för rätten godtagbart sätt.

Syns inte, men finns

Även om tekniken för videokonferens bidragit till att modernisera domstolsväsendet och rättsförfarandet i Sverige, är det fortfarande regeln att ”ju mindre det märks, desto bättre”, som gäller. Bra teknik ska bara funka, utan att märkas över huvud taget. Numera är tekniken för videokonferens såpass långt utvecklad att systemen i regel klarar detta krav galant.

29 Apr 2018