Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Så gör ni vid en bodelning

Att hitta någon som betyder så mycket att man inte vill skiljas åt efter dejten längre är underbart. Alla som någon har varit kör, vet vilken underbar period som följer efter en förälskelse. Vi känner det till och med i kroppen, inte bara känslor. Vi dopas helt enkelt av endorfiner som rusar runt i kroppen. Det känns i magtrakten när vi ser den som vi är förälskade i. Många vill hålla kvar den känslan. Oftast försvinner de faktiskt. Det är då det antingen tar slut där, eller fördjupas till något mer varaktigt och man väljer att stanna kvar, efter att man på riktigt har lärt känna varandra.

Kärleken är blind

Det sägs att kärleken är blind och det är den också. Man ser helt enkelt inte den andras fel och brister så länge förälskelsen håller i sig. Många väljer att ganska snabbt flytta ihop – oftast under förälskelsen. Efter ett. Tag lär man känna den andra personen, och plötsligt tycker man inte alls om det man ser hos den andra. Känns det igen? Man irriterar sig på småsaker; disk som står på hög, smutsiga strumpor och underkläder som ligger här och där. Då är det inte särskilt kul längre. Grälen blir allt fler och man beslutar sig för att separera. Det är inte bra att stanna kvar i en negativ relation. Det mår ingen bra av. Har man hunnit få barn då, är allt mycket mer komplicerat. Då är det mer än sakerna man ska dela på. Plötsligt inser man att man är bunden till den andra, om man har barn ihop. Helst ska man komma överens om hur man ska göra med den gemensamma vårdnaden om barn. För allas parter är det bäst om man kan komma överens. Ibland är frågorna som skiljer er åt allt för stora och ni kommer inte till någon lösning, utan grälen fortsätter.

Kommer ni överens om hur ni delar på sakerna?

Och hur är det med de gemensamma sakerna? Många par tänker inte på att så länge man är sambor, har man inte rätt att dela det gemensamma hemmet rakt av. Tvärtom. Det är endast gifta par som har rätt till hälften av "boet", som det heter på juridiksvenska. Så om ni inte kan komma överens om vems sakerna är, vad gör ni då?

Juridiken ser strikt till det som köptes in för det gemensamma bohaget. Det är det sambor kan dela på hälften. Plus de saker som du förde med dig i samboskapet. Många delar upp också utgifterna, så att den som tjänar mest, betalar för bostaden som för de flesta är den största affären, som de gör som privatpersoner. Och som många vet, är det oftast mannen som har betalat mest för den gemensamma bostaden, medan kvinnorna har köpt maten, övriga räkningar, saker till barnen, om man har haft det.

Så hur ska man rättvist dela på en gemensam bostad (som är mest värd) när det mest är den ena som har betalat för den? Eller sommarstugan, om man har haft en sådan. Bilen? Den är det också ofta mannen som har betalat. Har man haft barn, är den övervägande delen mest kvinnorna som har stannat hemma, ammat, vabbat och har haft större ansvaret för. Hur gör man då? I de fallen har kvinnorna tjänat mindre och gjort större ekonomiska (och egna) eftergifter till förmån för det gemensamma hemmet. 

Ta kontakt och rådgör med en advokat?

Det är i de fallen som det är bäst att ta kontakt med en advokat, som kan den juridiska biten och som kan hjälpa er igenom den svåra processen att dela ett bohag som man har haft gemensam. Hen är en medlare mellan er båda och kan, om möjligt försöka upprätta en så rättvis bodelning som det kanske bara går. Om den ena trots medlingsförsöken mellan er, fortfarande är osams, måste saken gå till rättegång.

Det är något som de flesta domstolar inte önskar, alls faktiskt. En rättegång är nämligen väldigt kostsam, för samhället och för de inblandade parterna. Den som förlorar i rättegången blir skyldig att betala, både advokaten som motparten (din före detta sambo) och den advokat man själv har anlitat, plus rättegångskostnaderna. Så att gå till rättegång innebär en stor ekonomisk risk. De flesta hemförsäkringar betalar ut kostnaderna för detta, och du blir då skyldig att betala för egenavgiften, vilket brukar handla om 20.000 till 30.000 kronor.

18 Feb 2018