Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Så här går en tvist till kring vårdnad, boende och umgänge

En tvist mellan två föräldrar som rör deras gemensamma barn kallas för vårdnadstvist. Så   här går en tvist till kring vårdnad, boende och umgänge. 

När man inte kommer överens 

Efter en separation finns det flera orsaker till att man som föräldrar har svårt att komma överens i frågor som rör barnens omvårdnad, boendesituation och umgänge med den andra föräldern. En vårdnadstvist är en långdragen process som börjar med samtal för att slippa ta det så långt som till domstol. Kan man undvika det så är det såklart det bästa men det är inte alltid det är en möjlighet. 

Hjälp hos kommunen 

Det första man gör om man befinner sig i en sådan tvist är att vända sig till familjerätten i den kommun man bor i. Där får man hjälp med samtal, som främst rör samarbetsfrågor, för att tillsammans försöka komma överens om en lösning. 

Vårdnadstvist i domstol 

Kan man inte komma överens trots att man genomgått samarbetssamtal där man med utomstående hjälp försökt lösa dom problem som finns kan man välja att gå vidare med en stämningsansökan till tingsrätten. Båda parter kommer då att kallas till samtal och socialstyrelsen kommer påbörja en utredning. Utifrån det kan rätten bestämma hur alla tre punkter ska fördelas mellan föräldrarna:  

Barnets vårdnad – Dom flesta föräldrar som lever tillsammans har gemensam vårdnad om sina barn. Detta gäller även vid separation men det är som sagt inte ovanligt att man inte kommer överens. Skulle rätten besluta ett den ena föräldern har rätt till ensam vårdnad betyder det att denne både har rätten och ansvaret att besluta i frågor som handlar bland annat om skolgång, sjukvård och juridiska frågor. Det betyder däremot inte att den andra föräldern inte får träffa sitt barn. 

Barnets boende – Kan man inte heller enas om vart barnet ska bo, vare sig man har gemensam vårdnad eller inte, kan rätten besluta även detta. Man utgår då från vad som är det bästa för barnet för att komma fram till det beslutet. 

Barnets umgänge – Ett barn har alltid umgängesrätt med båda sina föräldrar, även om ensam vårdad har beslutats och även om rätten bestämt att barnet ska bo enbart hos den ena föräldern. Kan man inte gemensamt komma överens om hur umgänget ska fördelas kan rätten gå in och reglera både hur, när och hur länge barnet ska umgås med den andra föräldern. 

En vårdnadstvist är som sagt inget som är över på en dag eller två. Det tar tid och kan vara väldigt påfrestande för båda parter. Den domstol som hanterar ärendet har ett nära samarbete med socialstyrelse och familjerätt och man går noggrant igenom dom utredningar som finns kring barnet. Alla beslut som fattas baseras på vad som är bäst för barnet och inte vad som är bäst för föräldrarna, något som många missuppfattar. 

Tvisten kan avbrytas när som helst förutsett att föräldrarna bestämmer sig för att samarbeta och tillsammans komma överens om ett avtal. På så vis slipper man den fallande domen som kommer efter huvudförhandlingen. Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

1 Apr 2020