Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Så undviker du en konflikt gällande din hyrda lagerhall

Allt fler jurister vittnar om att tvister mellan företag och privatpersoner äger rum i Sverige. Det handlar om varor som inte hållit den kvalitet som utlovas, det kan handla om att man anlitat ett företag för någon typ av renovering som inte nått rätt nivå och det kan handla om att företaget inte följt det avtal man skrivit.

I grund och botten så är det en fråga som är allt annat än lättlöst och som konsument så kan det bli en obehaglig överraskning. Detta då man tror sig ha ett vattentätt fall framför sig och där man väntar sig att återbetalning ska ske inom kort.

Så är det sällan. En konflikt mellan ett företag och en privatperson (eller ett annat företag) tar lång tid att lösa och inte sällan så slutar det med besvikelse för den som känner sig lurad. Det är ofta en ekonomisk förlust att inleda en tvist och detta av en den enkla anledningen att den tar så lång tid att behandla och lösa.

Under tiden ska man betala arvode för en jurist - något som till viss del täcks av hemförsäkringen - och man ska även se till missade arbetsdagar samt det faktum att man ligger ute med nya pengar (för att korrigera misstaget eller för att köpa en ny produkt).

Vårt råd är snarare att man ser till att undvika konflikten och tvisten genom att agera korrekt till en början. Det vill säga - ska du som mindre företagare hyra en lagerhall så ska du se till att hyra denna från ett företag som håller vad de lovar och levererar en produkt som håller utlovad kvalitet.

Tips om hur du hittar rätt leverantör av lagerhallar

Vi tänkte rada upp några tips som kan hjälpa dig att undvika en framtida tvist mot företaget du står inför att hyra din lagerhall ifrån. Tips som visar på vikten av egen undersökning och som går att använda sig av även gällande andra produkter och tjänster.

Det bästa tipset är att sluta vara så blåögd och naiv: låter det för bra för att vara sant så är det förmodligen också det.

  • Referenser Vilka andra företag hyr- har köpt en lagerhall från företaget? Kolla upp detta och se till att ringa för att säkerställa kvalitet.
  • Vad går att förvara? Få en lista över vad som går att förvara i lagerhallen. Denna kan göra att en konflikt kan lösas direkt. Står det svart på vitt att lagerhallen ska kunna användas för förvaring av exempelvis trä - ja, då ska träet du förvarat där också klara sig utan att bli fuktskadat eller angripet av mögel.
  • Undersök priset Se till att jämföra priset innan. Se även till hur ett pris kan komma att förändras och hur pass flexibelt företaget är. Hur mycket kostar det att utöka utrymmet och hur mycket kostar det att ändra det invändigt och kanske möjliggöra för att maskiner och fordon kan komma in? Ibland är det bättre att betala mer för att få en partner som - för ett bättre pris - kan anpassa er lagerhall för framtida behov snarare än att betala mindre för ett företag som inte alls är villiga att möta er rent prismässigt.

Mer info om lagerhallar finns att hitta här: http://www.lagerhallar.nu/.

14 Apr 2018