Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Skilsmässa med barn inblandade

Att skilja sig innebär ofta en väldigt stor känslomässig prövning för båda parter. Man inser – av någon anledning – att man inte passar tillsammans med den som person trott varit sin livskamrat och dessutom så tvingas man ge upp ett helt liv som man skaffat tillsammans med denne. Det vill säga; man måste ordna med rent praktiska detaljer mitt i denna känslomässiga storm och detta i form av att komma överens om att sälja hus, bil och annat bohag som man köpt tillsammans.

Det här påverkas ännu mer om det dessutom finns barn inblandade, då måste ytterligare saker lösas. Exempelvis – vart skall barnen bo, i vilken form och hur ska man lösa ekonomin i framtiden för att försörja dem. Dessutom så måste man också ta en stor hänsyn till den känslomässiga påfrestningen för barnen också – detta då det alltid är dem som tar mest skada då föräldrar skiljer sig. Det här brukar i de allra flesta fall innebära att föräldrarna fortsätter precis som tidigare och har en delad vårdnad om sina barn – det enda som skiljer är att dessa bor i två olika bostäder istället för en gemensam.

Hur man sedan lägger upp det får man på egen hand bestämma och det kan innebära att barnen bor en vecka hos den ena medan den andra veckan spenderas hos den andra och så vidare. Delad vårdnad – även efter en skilsmässa – är också den vårdnadsform som Sveriges domstolar förespråkar och man gör detta helt med barnen i åtanke. Regelbunden kontakt med båda föräldrarna är – helt enkelt – att föredra framför den andra lösningen som kallas ensam vårdnad.

Tyvärr så är det så att inte alla skilsmässor slutar lika lyckligt – vi säger lyckligt med tanke på omständigheterna – och där den ena föräldern anser att hen ska ha ensam vårdnad snarare än att den delas på det sätt som den tidigare gjort.

Vårdnadstvist för ensam vårdnad

Innan vi går in på detaljer kring detta så ska vi tillägga att ensam vårdnad i vissa fall är ett absolut måste. Om den ena föräldern är pedofil, lider av grava missbruksproblem, hänger sig åt grov kriminalitet, är våldsam mot barnen eller gjort någon incestuöst – ja, då ska ensam vårdnad vara den enda lösningen och alternativet. Har man gjort- eller lider av något dessa saker så ska man heller inte sköta vårdnaden om sina barn.

Med detta sagt så fortsätter vi om ensam vårdnad där inget brott föreligger och hur en ansökan om en sådan görs. Det som sker här är att exempelvis mamman anser att pappan är olämplig som förälder och hon skickar på grund av detta in en stämning till Familjerätten. Motsätter sig pappan detta – något som oftast sker – så har en vårdnadstvist tagit sin början. Den här tvisten kommer därefter att lösas genom två scenarion.

Först så kommer kommunen där de bor att erbjuda ett så kallat samarbetssamtal där de både parterna – tillsammans med kunniga människor från Socialtjänsten – får försöka lösa problemet som uppstått.

Nummer två är att det hela går till Tingsrätten och där en domare får fatta beslut om huruvida ensam vårdnad eller en delad sådan är att föredra. Det man kan säga här är att det i de flesta fall – där inget kriminellt ligger bakom stämningen – slutar så att delad vårdnad utdöms. Ensam vårdnad ges bara i nödfall och detta helt med barnen i åtanke. Läs mer om ensamvårdnad på http://www.ensamvårdnad.net/.

21 Aug 2017