Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige

Om man ser till en skilsmässa där det finns barn inblandade och där föräldrarna inte kan komma överens om hur vårdnaden om dessa ska se ut så finns alltid en risk att en vårdnadstvist inleds. Det vill säga, kommer inte föräldrarna fram till en lösning om hur uppdelningen och disponering av tid för boende och pengar ska se ut så stämmer den ene föräldern den andre och ansöker om ensam vårdnad. Det man kan säga gällande en vårdnadstvist är att en sådan generellt sett är svår att vinna och detta på grund av att Sverige har som utgångspunkt att delad och gemensam vårdnad alltid är att föredra framför en ensam sådan.

 Det är också därför som man alltid försöker lösa en vårdnadstvist innan det går så långt som till Tingsrätten och varje kommun i Sverige är också – enligt lag – tvungna att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett så kallat samarbetssamtal. Ett samarbetssamtal innebär att föräldrarna tillsammans med sina respektive ombud och professionell hjälp från kommunen vid några tillfällen får sätta sig ned och samtala för att försöka nå en lösning. Detta brukar också i många fall fungera – många föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist brukar nämligen efter ett samarbetssamtal inse att en lösning trots allt går att nå och att man i många fall kan kompromissa till dess att båda parter är nöjda med situationen. Att barnen exempelvis bor varannan helg hos pappa för att spendera den resterande delen i mammans bostad är ett exempel på hur en sådan lösning kan se ut.

I vissa fall – och detta är viktigt – så måste en vårdnadstvist äga rum och en ensam vårdnad måste tilldömas den ena föräldern och här gäller det att man kontaktar ett juridisk ombud som verkligen vet vad som krävs för att vinna en sådan. Om det exempelvis finns misstanke om incest, om pedofili eller om partnern är våldsam i hemmet, lider av allvarliga psykiska sjukdomar eller missbrukar narkotika så finns det inga andra utvägar än att inleda en vårdnadstvist. Här ska man dock veta att det även vid så uppenbara skäl ändå kan vara svårt att vinna och bli tilldömd ensam vårdnad. Med ett skickligt och erfaret ombud så har man dock en betydligt bättre chans.

Hitta rätt ombud att biträda dig

Många personer tror att en vårdnadstvist är en dyr historia och då dessutom de dessutom är svåra att vinna så anser man det inte vara värt att inleda en sådan. Gällande kostnaden så är detta något som i många fall brukar täckas  - till cirka 80% - av sin hemförsäkring och av den anledningen blir det inte så dyrt. Finns det risk för att barnen far illa – som i exemplen ovan – ja, då ska heller inte kostnaden vara en faktor i en vårdnadstvist; i sådana fall brukar man dessutom kunna ansöka om rättshjälp. Där måste helt enkelt en lösning hittas snabbt.

 Mer information om hur en vårdnadstvist går till finns på denna sida: http://www.vårdnadstvistt.se.

22 Aug 2017