Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad är ensam vårdnad och varför ska man ha det?

Om någon får barn, som inte är gift, får mamman automatiskt ensam vårdnad om sitt barn. Om barnets pappa vill ha vårdnaden om sitt eget barn, måste han erkänna faderskapet, annars registreras barnet med en fader som är okänd. Om inte barnets pappa erkänner faderskapet, får han heller inte vårdnaden om barnet, även om han skulle vara pappan för barnet Så ser lagen ut när det kommer till faderskap och då det kommer till vårdnaden om barn enligt svensk lag.

Oberoende om mamman och pappan bor ihop eller ej, så är det enligt lagen så att om barnets pappa vill ha vårdnaden om barnet, måste han erkänna faderskapet. På så sätt får båda vårdnaden om barnet. Är däremot mamman och pappan gifta, räknas det som att de båda är vårdnadshavare till barnet automatiskt (oberoende om så är fallet eller inte). Lagen tar för givet att de båda gifta parterna är vårdnadshavare till barnet.

Vad händer om föräldrarna skiljer sig?

Så vad händer om det gifta paret, eller de två som varit sambo skiljer sig? Då fortsätter vårdnadskapet för barnet på samma sätt, om inte annat krävs av den andra vårdnadshavaren. Lagen om barns vårdnad, boende och umgänge har reglerats många gånger, senast 2006, då man ville att barnet (barnen) skulle få större möjligheter att påverka sin egen situation då det kom till deras egen vårdnad, boende och umgänge.

Lagen säger att barn ska få komma till tals, så länge det själv förstår vad de olika situationerna innebär för den. Tidigare har gränsen för barns medbestämmande gått vid elva års ålder. Då har man tidigare ansett att barnet själv kan bestämma om sin egen boende- umgängessituation med sina båda föräldrar.

Alltför många barn tvingas bo eller umgås med någon de inte vill

Dessvärre har det förfarandet fortsatt att gälla. I några fall har barn så stora som 14-åringar tvingats bo eller umgås mot sin egen vilja med en förälder, vilket är kan vara mycket illa för det barnets egen utveckling och känsla av att kunna kontrollera sin egen livssituation. Om lagen ska ge den intention som lagen stiftades enligt, bör både domstol och socialtjänst se till att barns rättigheter stärks och deras möjligheter stärks att kunna bestämma över sin egen situation. Därför behöver barns rättigheter stärkas. Det ska inte vara vad föräldrarna vill, eller säger som ska vara vägledande för en domstol, eller ett socialtjänstutlåtande. Barn ska kunna komma till tals med hjälp av dem som kan tala med barn, såsom rätt utbildade barnpsykologer. Om ett barn mår bra av en förälder, är det ingen katastrof om barnet inte bor med den föräldern, eller umgås med den föräldern med hjälkp av telefonsamtal, Skype eller i vuxen ålder.

9 Apr 2018