Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad händer i en tvist om barn?

Humanjuridiken – så kallas den delen inom juridiken som specialiserar sig bland annat inom frågor som rör skilsmässor, asylrätt, migrationsrätt, socialrätt och andra frågor som rör människor och sociala aspekter av människor. Om det blir en tvist mellan två föräldrar som antingen har bott tillsammans, eller som inte har gjort det, men där båda är vårdnadshavare för barnet, brukar domstolarna inte ta emot sådana tvistefrågor, utan att frågan har gått genom socialtjänsten i landets olika kommuner.

Socialtjänstens och familjerättens roll

Blir det så att två föräldrar som antingen båda är vårdnadshavare till barnet, eller har boende eller umgänge med barnet och de två inte kan komma överens om olika frågor när det kommer till barn, hänvisas föräldrarna till socialtjänstens enhet som har hand om dessa frågor; familjerätten. I familjerätten sitter det socialtjänstemän (och kvinnor) som har en särskild kunskap om lagen och vad den säger just i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I det läget att två föräldrar som inte kan komma överens med varandra i frågor som rör barnets boende, vårdnad och umgänge, vill socialtjänsten i 99 fall av 100 att föräldrarna ska samarbeta med varandra. Därför försöker socialtjänsten medla mellan dem och kallar båda till så kallade samarbetssamtal. Skulle den ena föräldern bli anklagad för oegentligheter om till exempel misshandel, brukar socialtjänsten utreda båda föräldrarna, ibland den förälder på ett särskilt sätt, som anklagar den andra för misshandel. Socialtjänstens bemötande mot föräldrar och barn är väldigt olika i olika delar av kommunen men deras arbetsmetoder ser likadana ut och följer praxis när det kommer till utredning och rekommendationer till tingsrätt och hovrätt.

Förhandlingar i tingsrätten

Många tingsrätter vill att föräldrar som inte kommer överens om barns vårdnad, boende och umgänge först utreds av socialtjänsten i landets kommuner. Dessutom förlitar sig de flesta tingsrätter och hovrätter på det som socialtjänsten kommer fram till när det handlar om tvister om barn. Därför brukar tingsrätterna och hovrätterna vilja att socialtjänsten gör en vårdnadsutredning innan rätten fattar beslut som rör barnet och litar mest på det som socialtjänsten kommer fram till och som den rekommenderar. Därför får socialtjänsterna en väldigt stor makt över beslut som rör barn till föräldrar som inte kan komma överens. Kvaliteten på socialtjänsternas arbete och utredningar skiljer sig åt väldigt mycket mellan kommunerna.

Slutsatser och bemötande kan skilja sig åt väldigt mycket mellan kommunerna. Här tänker vi på bemötande som kan röra brottsoffer och som kan vara väldigt olika beroende på var i landet du bor. Det har hänt att barn till pappor som till och med har mördat mamman, fortfarande måste träffa sin pappa, och till och med sova över i fängelset där pappan vistas efter mordet på mamman. Detta tycker vi är upprörande och visar på stora brister i socialtjänstens arbete, som faktiskt går ut på att skydda barn som är brottsoffer enligt lagens mening.

Anlita en advokat som arbetar för barns bästa

Det finns däremot goda exempel på socialtjänster som faktiskt ser till att skydda barn, men de tillhör tyvärr undantagen i vårt avlånga land. Just på grund av detta är det mycket viktigt att som förälder göra allt för att skydda sitt barn. En mycket viktig sådan åtgärd är att anlita en duktig advokat, som kan företräda den förälder som behöver skydda sitt barn, och som kan arbeta för att barnets bästa kommer fram i alla beslut som rör barnet

25 Jul 2018