Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad händer när någon polisanmäler dig?

Vad som händer när någon polisanmäler dig beror på en rad olika faktorer. Beroende på brottets art och misstankegraden kan processen se annorlunda ut för den som är misstänkt för brott. För att ens bli kallad till förhör krävs dock att polisen har skäl att tro att ett brott faktiskt har inträffat.

Polisen bedömer i ett inledande skede

När polisen får in en anmälan är det ett stationsbefäls eller en förundersökningsledares uppgift att läsa den och bedöma om det finns skäl att tro att ett brott har skett. Ifall det bedöms att ett brott har inträffat är det upp till polisen eller en åklagare att i sin tur göra en bedömning om brottet är möjligt att utreda. Om brottet bedöms som möjligt att utreda väntar en förundersökning.

Utredningen

Efter att beslut om att inleda en brottsutredning har tagits, utses någon till att agera förundersökningsledare. Beroende på hur juridiskt komplicerat brottet är, samt hur grovt det är, kan det antingen bli en polis eller en åklagare som leder förundersökningen. Utredningen ska ske på objektivt sätt, det vill säga att alla omständigheter tas med, inte bara de som är gynnsamma eller till nackdel för den som är misstänkt för brott.

Förhör

Den som är misstänkt för brott förhörs vanligtvis efter målsäganden, det vill säga den som blivit utsatt för brottet. Innan dess kan även eventuella vittnen ha hörts och teknisk bevisning säkrats. Som regel är den som är misstänkt för brott bland de sista att kallas in till förhör.

En kallelse kan fås antingen genom telefon, brev eller sms. I meddelandet finns information om dina möjligheter att söka en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat som arbetar på uppdrag av det allmänna. Ifall du inte har hört av dig, eller som misstänkt är svår att få tag på, kan det hända att poliser plockar upp dig och tar dig till station. Du som är under 18 ska normalt ha sällskap av en vårdnadshavare och ibland kan även representanter från socialtjänsten medverka.

Om du blir häktad

Den som är misstänkt för brott kan bli häktad om vissa skäl föreligger. Det gäller till exempel att misstankegraden ska vara någorlunda stark, eller att det finns skäl att tro att den misstänkte avviker eller försvårar utredningen om häktning inte sker.

Under anhållningstiden har du skydd av sekretesslagstiftningen och det är bara din försvarare som har rätt att få veta var du är någonstans. I de flesta fall får du möjlighet att kontakta arbetsgivare, vänner och familj, något som polisen vanligtvis kan hjälpa till med. En åklagare kan dock fatta beslut om andra restriktioner, så som att du inte får lyssna på radio, titta på tv, surfa på nätet eller ta emot besök.

30 Sep 2017