Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad innebär en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist handlar om att två föräldrar – vid en separation – inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnaden om barnen. Här ska man tillägga att många separationer sker utan konflikt och där föräldrarna delar på vårdnaden och har hand om barnen exempelvis veckovis – detta är det vanligaste sättet.

En vårdnadstvist är således något som inte är något som sker så ofta; men varje gång en sådan inträffar så är det en uppslitande historia som främst drabbar dem som det hela handlar om – barnen. Att vara föremålet för ett bråk mellan sina föräldrar är något som kan ge sår för livet och alla barn som någon gång varit inblandad i en vårdnadstvist skriver under på detta. Det är också därför det alltid finns extern hjälp att få så fort en vårdnadstvist inträffar; varje kommun i Sverige är nämligen – enligt lag – tvungna att kunna erbjuda extern hjälp i form av kuratorer, psykologer eller terapeuter som ska kunna förhindra att det hela går till domstol.

Märk väl; en vårdnadstvist kan ske av olika anledningar också och man ska även veta att vissa är direkt nödvändiga. Om det visar sig att en förälder har grava missbruksproblem, är pedofil, är kriminell eller har uppenbara och allvarliga psykiska problem så måste naturligtvis en vårdnadstvist genomföras då denne ju är olämpligt – och oförmögen i vissa fall – att ta hand om sina barn. Sådana fall av en vårdnadstvist måste också lösas fort och där ligger en skillnad mot hur andra typer av en vårdnadstvist hanteras.

En vårdnadstvist i domstol är ett misslyckande

Vid en vanligt vårdnadstvist – där alltså en separation skett och inget brott ligger bakom – så försöker man alltid att lösa denna utan att det går till domstol och här spelar samtalet en viktig roll. Att lösa en vårdnadstvist handlar nämligen till mångt och mycket om att få de stridande parterna – föräldrarna – att inse vad de bråkar om – barnen – och att de måste lösa detta just för deras skull. Det handlar alltså om att få föräldrarna att se denna vårdnadstvist ur sina barns perspektiv; se hur mycket den skadar och hur man på bästa sätt bör hitta en annan lösning.

Når man denna platå i en vårdnadstvist så brukar det också sluta med att föräldrarna inser vad de egentligen gör och enas om att dela vårdnaden på ett eller annat sätt. Det är dock inte alltid som detta sker och tyvärr slutar också många fall av en vårdnadstvist i domstol och detta är faktiskt att anse som ett misslyckande för alla inblandade parter; föräldrarna, terapeuten, jurister, vänner och släkt – men framförallt – för barnen.

En vårdnadstvist som slutar i domstol – där inga kriminella handlingar eller psykisk ohälsa ligger bakom den initiala konflikten – ska alltid ses som ett stort misslyckande.

3 May 2017