Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad kan en arbetsrättsjurist hjälpa till med?

En arbetsrättsjurist är en advokat som är specialiserad på de lagar och regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. En arbetsrättsjurist jobbar vanligen på en byrå som framför allt erbjuder hjälp med arbetsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Som företag är det viktigt att anlita kunniga arbetsrättsjurister när till exempel anställningsavtal ska formuleras eller et kollektivavtal ska förhandlas fram med fackförbunden.

Förhandlingar kring löner och avtal

Många arbetsgivare i Sverige har kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som sluts mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en arbetstagarorganisation som ett fackförbund. I ett kollektivavtal regleras lägstanivåer för löner samt villkor för anställning, förmåner och så vidare som ska gälla vid anställning. Vid förhandling om kollektivavtal bör båda parter ha arbetsrättsjurister med sig som kan hjälpa till att sköta förhandlingarna.

Även i enskilda förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda kan en arbetsrättsjurist hjälpa till. Som enskild arbetstagare kan det löna sig att anlita en arbetsrättsjurist om man anser att man till exempel blivit överhoppad i löneutvecklingen på grund av graviditet, sjukfrånvaro eller liknande.

Konflikter mellan arbetsgivare och anställda

I alla företag förekommer det då och då konflikter mellan arbetsgivaren och de anställda. Det kan vara villkor som plötsligt ändras, eller en situation med en enskild arbetstagare som uppträder illa eller på annat sätt saboterar sina kollegors arbete. Det kan också förekomma att anställda uppvisar ett illojalt beteende mot arbetsgivaren. Uttalanden i sociala medier är ett vanligt exempel på ett sådant beteende.

När man som arbetsgivare står inför en sådan situation bör man alltid anlita en arbetsrättsjurist. Anställningsskyddet är högt i svensk lagstiftning och som arbetsgivare ska man ha ordentligt på fötterna innan man ger sig på att säga upp en medarbetare som man anser betett sig misshagligt. En arbetsrättsjurist kan hjälpa till att bedöma situation och avgöra om det finns laglig grund för en uppsägning.

Arbetsdomstolen tar upp arbetsrättsliga mål

De flesta tvister mellan arbetsgivare och anställda avgörs i en särskild domstol som heter Arbetsdomstolen. En dom från arbetsdomstolen är slutgiltig och kan inte överklagas. Det finns dock vissa villkor för att ett fall ska tas upp i Arbetsdomstolen. Dels måste både arbetsgivare och anställd omfattas av ett kollektivavtal och dels måste tvisten gälla frågor som omfattas av kollektivavtalet. En enskild anställd eller arbetsgivare som inte skrivit på ett kollektivavtal måste i stället väcka talan i tingsrätten.

Oavsett om talan väcks i Arbetsdomstolen eller i en tingsrätt ska båda parter ha erfarna arbetsrättsjurister vid sin sida.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Av nästan tusentalet advokatbyråer i Stockholm finns många som erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågor. En del byråer är specialiserade mot arbetsgivare, andra erbjuder ett mer varierat utbud av tjänster. Driver du ett företag med anställda ska du definitivt titta runt lite och se om du kan hitta en byrå eller en advokat som du känner förtroende för och som kan hjälpa dig med löneförhandlingar och liknande.

12 Aug 2019