Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad krävs för att förlora vårdnaden?

Vad krävs egentligen för att förlora vårdnaden om sitt barn? Finns det några speciella punkter att ta hänsyn till eller bedömer man varje fall unikt och - i så fall - med en risk för att det blir godtyckligt?

Det krävs mycket för att förlora vårdnaden

Att en vårdnadstvist inleds är alltid en tragisk historia. Detta med tanke på att det handlar om att två personer som en gång älskade varandra nu bråkar - öppet och infekterat, i många fall - om det absolut käraste man har: sina gemensamma barn. Adderar man till denna tragik att det ofta är barnen som hamnar i kläm och riskerar att fara illa - både för stunden och på längre sikt - så förstår man också varför en vårdnadstvist, så långt det är möjligt, ska undvikas.

Från statens sida så finns en möjlig lösning som innebär att man som förälder erbjuds hjälp i form av samarbetssamtal. Det är något som varje kommun i Sverige, enligt lag, måste erbjuda par som befinner sig i en vårdnadstvist. Ett samarbetssamtal handlar om medling och där man får hjälp med att hitta alternativa vägar och nå en bättre kommunikation. Påfallande ofta så är det senare problemet och där föräldrarna, helt enkelt, inte längre kan samtala utan missförstånd, bitterhet, ilska och hämndbegär.

I andra fall så är det oundvikligen så att en vårdnadstvist måste ta vid och att en förälder kanske med all tydlighet visat sig oförmögen att ta hand om och ha vårdnaden om sina barn.

Särskilda skäl till att förlora vårdnaden

Om vi ska titta närmare på några av de skäl som normalt brukar ligga till grund för att man som förälder förlorar vårdnaden så kan dessa förklara en hel del om hur man tänker från domstolens sida. Innan dess så ska vi dock säga att man alltid utgår från barnens bästa och barnens väl. En beslut fattas aldrig för att tillfredsställa en förälder.

  • Missbruk. Om det finns missbruk av exempelvis narkotika, läkemedel eller alkohol hos en förälder så finns skäl till ensam vårdnad av den andre föräldern.
  • Våld. Om barnet utsätts för våld, sexuella övergrepp eller psykisk misshandel så kan – ska! – föräldern inte ha vårdnad om barnet i fråga. Gällande våld så kan även våld från pappan mot exempelvis mamman vara skäl nog till varför han ska förlora vårdnaden. Det motsatta gäller naturligtvis också.
  • Psykisk ohälsa. Om psykisk ohälsa finns och att man misstänker att barnet kan fara illa som en följd av sjukdomen så kan ensam vårdnad tilldelas den andra föräldern.
  • Samarbetsproblem. Ett vanligt skäl idag är att den ena föräldern ideligen försvårar och vägrar samarbeta. Det kan handla om att inte lämna i tid, inte hämta, vägra svara i telefonen eller på något annat sätt försvåra barnets relation till den andre föräldern.
  • Kriminalitet. Om en förälder, så att säga, valt brottets bana och befinner sig på fel sida av lagen så handlar det sällan om en miljö som är lämplig för ett barn att vistas i. Det handlar här om grövre brott och inte om exempelvis fortkörningar.

Umgängesrätten är kvar

Där hade vi några av de skäl som brukar anges i samband med att en förälder förlorar vårdnaden. Det finns fler och, som sagt, varje fall bedöms och utreds individuellt. Vi ska även tillägga att umgängesrätt finns kvar.

Det innebär att man som förälder fortfarande har rätt att träffa och umgås med sina barn. Även om man förlorat vårdnaden och genom detta förlorat makten att påverka vid viktiga beslut rörande barnets framtid så kommer man även fortsatt att vara en del - en betydande sådan - av barnets liv. Det får man inte glömma.

29 Aug 2019