Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Var noga med vilken advokat ni anlitar

I Sverige har man rätt att själv välja sin försvarare om man är misstänkt för ett brott. Har brottet dessutom en straffsats på minst sex månaders fängelse bekostas advokaten av staten.

Det är en allvarlig sak att vara misstänkt för ett brott. Om man skulle beslutas skyldig så får det oftast stora konsekvenser för en ens liv. Därför är det extra viktigt att man har en skicklig brottmålsadvokat vid sin sida genom hela processen. Man brukar automatiskt få en offentlig försvarare utsedd till sig genom rätten. Det finns dock inga garantier för att den advokat som utses har några djupare kunskaper inom brottmål. Därför är det viktigt att man istället själv hittar en bra brottmålsadvokat och föreslår denna för rätten. Kan brottet man är misstänkt för ge minst sex månaders fängelse är det staten som bekostar försvarsadvokaten. Blir man dömd får man dock beroende på ens ekonomiska situation som regel bekosta delar eller hela kostnaden själv.

Även brottmålsadvokater är specialiserade på olika typer av brott

De flesta advokater är specialiserade inom olika rättsområden som exempelvis familjerätt, bolagsrätt eller migrationsrätt etc. Brottsmålsadvokater arbetar som försvarare i brottmål. Det finns däremot även olika områden inom brottmål, som skattebrott, våldsbrott, narkotikabrott med flera. Den brottmålsadvokat som man vill anlita bör därför även ha god erfarenhet av just den typen av brott som man anklagas för. Är man misstänkt för ett skattebrott bör advokaten även vara specialiserad på skatterätt etc. När man väljer advokat bör man även kolla upp advokatens referenser och rykte då det händer att advokater har anmärkningar. Kanske har man någon i bekantskapskretsen som har någon som de kan rekommendera?

En bra advokat är även socialt kompetent

En rättegång är en jobbig process och det är viktigt att man litar på och känner förtroende för den brottmålsadvokat som för ens talan. Det är även viktigt att man känner att man kan kommunicera bra med sin advokat och att man förstår varandra. En bra brottmålsadvokat förbereder också sin klient för de frågor som hen kan tänkas ställas inför under polisförhöret och finns med som stöd. Det är därför viktigt att advokaten kan lägga ner den tid som behövs på målet och inte har för många klienter samtidigt. Vare sig man är skyldig eller oskyldig ska man ha bästa möjliga juridiska hjälp. Om man blir dömd bör man nämligen kunna känna att advokaten gjorde sitt bästa och såg till att straffet blev så rättvist som möjligt. Läs mer om bra brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se

18 Aug 2020