Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vem har det juridiska ansvaret på en paintballbana?

Paintball är en populär fritidsaktivitet i Stockholm, både bland barn och vuxna. Att ge sig ut på ett konstruerat slagfält tillsammans med sina kamrater, utrustad med ett vapen som både känns och ser verkligt ut, tycker många är spännande och får adrenalinet att flöda. I Paintball gäller det att skjuta ut motståndarlaget innan de skjuter ut det egna laget, något som kräver is i magen, förmåga att smyga och att lägga upp en strategi tillsammans och sedan hålla den.

Vad finns det för risker med paintball?

Att bli skjuten med ett paintballgevär känns ordentligt, men det gör inte direkt ont, eftersom man har en skyddsdräkt på sig. Dock är det mycket viktigt att man bär en skyddsmask som täcker ansiktet, eftersom vapnen ändå har en sådan kraft att den som blir träffad av en paintball i ögat riskerar att förlora synen. Mask, hjälm och skyddsoverall tillhandahålls hos alla arrangörer av paintball i Stockholm, och ingen tillåts gå ut på banan utan dem.

Oaktsamhet från arrangören leder till skadestånd

Allt spel sker på egen risk, vilket tydligt förklaras av arrangören innan spelet börjar. Den som betalar för att spela paintball friskriver samtidigt arrangören från ansvar för vad som kan betraktas som normala skador vid en sådan aktivitet, som till exempel en stukad fot, brutet ben eller liknande.  Skulle en spelare däremot bli skadad på grund av bristande underhåll eller aktsamhet från arrangörens sida, så kan arrangören bli skadeståndsskyldig. Det kan till exempel vara en utskjutande spik eller något annat som egentligen inte alls hör hemma på banan och utgör en risk för spelarna.

Att arrangören blir skadeståndsskyldig innebär att denne ska betala för sjukvårdskostnader, ersätta sveda och värk och även eventuell inkomstförlust som skett på grund av skadan. Nekar arrangören skadeståndsskyldighet kan ärendet hamna i tingsrätten. Dock är det få fall som går så långt. Det vanligaste är att arrangören erkänner sitt ansvar om det är uppenbart att man brustit i säkerhetstänket.

Ta säkerheten på allvar

När man spelar paintball är det viktigt att man lyssnar på arrangörens uppmaningar gällande säkerheten. Att ta av sig masken inne på banan innebär risk för allvarlig skada, och om instruktören upptäcker det blir man omedelbart avvisad från banan och får inte tillbaka pengarna. Allt spel sker på egen risk och att inte ta säkerheten på allvar är enbart dumt.

Paintball är säkert i Stockholm

Med detta sagt är det mycket ovanligt att människor som spelar paintball i Stockholm skadar sig allvarligt. Dräkter, masker och hjälmar är av bra kvalitet och säkerhetstestade. Säkerheten kring vapnen är stor och alla arrangörer i Stockholm försäkrar sig alltid om att deltagarna vet hur de ska hanteras. Paintball är så säkert att de flesta arrangörer tillåter spel från tio års ålder. Upp till arton måste spelet dock ske under överinseende av en vuxen, som tillhandahålls av arrangören.

21 Mar 2019