Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vilka frågor har en jurist inom familjerätt hand om?

Familjerätt är ett förhållandevis brett område och den som är jurist inom det behöver ha en bred kunskap om områden som arvsrätt, skilsmässa och barnfrågor.

Att se advokater och jurister som specialiserar sig i ett enskilt område är vanligast i storstäderna. På mindre orter, där ett mindre antal yrkesverksamma jurister finns, är det vanligt att de tar på sig mer allmänna mål. I större städer finns dock ett annat kundunderlag och andra möjligheter för juristfirmorna att specialisera sig på områden som till exempel familjerätt. Att ha kunnigare jurister inom ett nischat område bör brottsoffer och de som behöver den juridiska hjälpen vinna på i längden.

Förhållanden och relationer

Samboförhållanden och äktenskap är två saker som en jurist ofta får hantera. När två makar eller ett par ska dela på sig blir det inte sällan tvister om vem som ska ha vad och vad saker är värda. Just vid dylika uppbrott är samtal ibland svårt mellan båda parter, och då kan en jurist inom familjerätt anlitas för att hjälpa till med att lösa de tvister som har uppstått under separationen.

När barn är med i bilden

Vidare kan en jurist inom familjerätt hantera frågor om exempelvis vårdnadstvister eller frågor som rör vård av barn i största allmänhet. Inte sällan sker detta när LVU har tillämpats och ett omhändertagande gjorts. LVU sker alltid mot någons vilja, oavsett om det är barnets eller föräldrarnas vilja man går emot. I dylika ärenden brukar man dock att alltid försöka att få till en frivillig lösning. Det är just när frivilliga lösningar inte fungerar som tvångsomhändertaganden kan ske och en jurist inom familjerätt brukar anlitas.

Annars är ”vanliga” vårdnadstvister, när två föräldrar inte kan komma överens om hur vårdnaden ska fördelas, vanliga ärenden för jurister inom familjerätt. Vårdnadstvister sker ofta ganska snart efter en separation eller ett uppbrott, så även här är det vanligt att parterna har svårt att lösa problemen på egen hand. Det finns ofta mycket känslor inblandade och hjälpen från en jurist är då ibland nödvändig för att kunna medla och för att bidra med saklig fakta.

Arvsrätt

Tvister om arv är ett annat vanligt område för jurister inom familjerätt att hantera. Mer specifikt kan tvisterna röra frågor om allmänna arvsfonden, bouppteckningar, dödsbo och testamente. Att upprätta ett testamente är ett vanligt skäl till att anlita en jurist. När man väl gör det brukar en jurist inom familjerätt lämpa sig allra bäst för jobbet.

14 Jul 2017