Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Yrket som advokat

Uppdaterad: 15 april 2021

Drömmer du om att jobba som advokat? Faktum är att yrket är ganska brett och att det finns många områden att specialisera sig inom. De flesta som tänker på yrket föreställer sig en brottmålsadvokat, som står i rättegången och försvarar sin klient. Den mest populära inriktningen hos advokater idag är dock affärsjuridik, men även just brottmålsadvokater och advokater inom asyl-, arbets- och miljörätt är vanligt förekommande.

Vad gör egentligen en advokat?

Många tror att advokater, och då särskilt brottmålsadvokater, spenderar dagarna i rättegångssalarna, försvarandes en klient som är misstänkt för brott. Det här är en viktig del i många advokaters arbetsliv, men det är långt ifrån allt. Som brottmålsadvokat läggs ansenlig tid läggs på att gå igenom förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som uppkommit i processen. Man arbetar även med att söka fram rättsregler och tidigare domar för liknande fall.

Advokater inom affärsjuridik sysslar till stor del med att granska och att tolka avtal. Vidare kan de arbeta med att upprätta nya köpekontrakt, avtal och andra juridiska handlingar. De är också till stor hjälp för många när ett företag ska startas eller säljas.

En skyddad titel

Vem som helst kan inte kalla sig advokat, utan bara den som blivit antagen av Advokatsamfundet. För det ställs vissa krav. Bland annat ska man ha klarat de prov som är nödvändiga för domarbehörighet, vilket i Sverige innebär en juristexamen eller jur. kand. Vidare ska man, under minst tre års tid, ha sysslat med juridisk verksamhet (och även göra det när ansökan görs). Ett annat krav är att genomgå samfundets egen utbildning för advokatexamen. Som advokat ställs det dessutom krav på att vara redig och i övrigt anses vara lämplig för yrket.

Förmågor som en advokat bör ha

  • En advokat bör vara analytisk och kunna göra goda tolkningar av de lagar som finns och dra slutsatser från aktuellt underlag i ett mål.
  • Att vara kommunaktiv som advokat är viktigt. Inte minst är det viktigt som brottmålsadvokat, när man tydligt behöver redogöra för lagen när en klient ska försvaras. Oavsett inriktning bör man kunna formulera sig på ett tydligt och korrekt sätt, inte bara i tal, utan även i skrift.

Hur ser lönerna ut?

Lönerna skiljer sig naturligtvis åt en hel del, beroende på vilken erfarenhet man har och vilken sektor man arbetar i. I kommunal sektor är medellönen till exempel 43 000 kronor, medan den ligger runt 54 000 kronor i privat sektor. Inom statlig sektor är det något bättre än kommunal sektor, med medellöner på ca 44 000 kronor.

Välj rätt brottmålsadvokat

Ser man på en brottmålsadvokat ur ett annat perspektiv så finns det vissa saker att tänka på. Om du exempelvis är misstänkt för ett brott - exempelvis ett narkotikabrott, en grov misshandel eller ett mord - så kommer du att behöva en brottmålsadvokat som försvarar dig.

Det är ett val du kan göra. I Sverige har alla rätt till ett försvar och vi har även rätt att välja vem som ska företräda oss i rätten. Du tilldelas ett försvar - men du kan även lämna önskemål om vilken brottmålsadvokat som du vill ha.

Väljer den valda advokaten att åta sig fallet så finns det egentligen ingenting som talar för att detta inte ska vara möjligt. Tingsrätten ställer sig sällan i vägen för personliga önskemål gällande advokat. Ett råd i detta är även att man snabbt kontaktar en advokat i samband med att man kallas till förhör av polisen. Det har man rätt till.

Hur mycket kostar en brottmålsadvokat?

Kostnaden för en advokat kan täckas av antingen den egna hemförsäkringen - genom rättsskyddet - eller genom rättsskyddet. Det senare är emellertid knutet till inkomst och därmed inte för alla. Det är endast de som tjänar mindre än 260.000 kronor/år som kan ha rätt till att använda rättsskyddet. Detta för mindre brott och i samband med exempelvis tvister.

Om du däremot misstänks för ett brott som kan leda till fängelse och behöver en brottmålsadvokat så bekostas kostnaden av staten. Med vissa förbehåll. Om du blir dömd i rätten så blir du också återbetalningsskyldig av antingen hela summan eller delar av den. Advokaten i fråga får sitt arvode betalt direkt, så det är till staten du betalar tillbaka pengar. Detta system kallas för att du har en offentlig försvarare; något som alla har rätt till i Sverige.

Skulle brottet kunna leda endast till böter så är det sällan en offentlig försvarare utses - det gäller normalt bara för lite grövre brott. Det är också därför man kan se att högprofilerade brottmålsadvokater företräder klienter som egentligen inte har de ekonomiska medel för att täcka arvodet: kostnaden tas av staten - men som sagt, med vissa förbehåll.

Ta hjälp av ett målsägarbiträde

Vänder man ytterligare på rollen som advokat så kan denne även finnas för den som blivit utsatt för ett brott. Detta då som ett målsägarbiträde. Detta är något som kan göra en stor skillnad. Något som kan illustreras av det fruktansvärda brott som stavas våldtäkt. Kvinnor - som ofta är offren - kan drabbas av många insinuanta och direkt kränkande frågor från både polis och i samband med rättegången.

Genom att man har ett målsägarbiträde närvarande så slipper man ofta dessa frågor om vad man hade på sig, hur mycket man druckit och om huruvida ett nej verkligen inte var ett svagare ja. Dessa sätter direkt målsägarbiträdet stopp för och det är naturligtvis en stor trygghet i samband med att man anmäler en våldtäkt eller något annat sexualbrott där ord kan stå mot ord.

24 Apr 2018