Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Yrket som advokat

Drömmer du om att jobba som advokat? Faktum är att yrket är ganska brett och att det finns många områden att specialisera sig inom. De flesta som tänker på yrket föreställer sig en brottmålsadvokat, som står i rättegången och försvarar sin klient. Den mest populära inriktningen hos advokater idag är dock affärsjuridik, men även just brottmålsadvokater och advokater inom asyl-, arbets- och miljörätt är vanligt förekommande.

Vad gör egentligen en advokat?

Många tror att advokater, och då särskilt brottmålsadvokater, spenderar dagarna i rättegångssalarna, försvarandes en klient som är misstänkt för brott. Det här är en viktig del i många advokaters arbetsliv, men det är långt ifrån allt. Som brottmålsadvokat läggs ansenlig tid läggs på att gå igenom förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som uppkommit i processen. Man arbetar även med att söka fram rättsregler och tidigare domar för liknande fall.

Advokater inom affärsjuridik sysslar till stor del med att granska och att tolka avtal. Vidare kan de arbeta med att upprätta nya köpekontrakt, avtal och andra juridiska handlingar. De är också till stor hjälp för många när ett företag ska startas eller säljas.

En skyddad titel

Vem som helst kan inte kalla sig advokat, utan bara den som blivit antagen av Advokatsamfundet. För det ställs vissa krav. Bland annat ska man ha klarat de prov som är nödvändiga för domarbehörighet, vilket i Sverige innebär en juristexamen eller jur. kand. Vidare ska man, under minst tre års tid, ha sysslat med juridisk verksamhet (och även göra det när ansökan görs). Ett annat krav är att genomgå samfundets egen utbildning för advokatexamen. Som advokat ställs det dessutom krav på att vara redig och i övrigt anses vara lämplig för yrket.

Förmågor som en advokat bör ha

  • En advokat bör vara analytisk och kunna göra goda tolkningar av de lagar som finns och dra slutsatser från aktuellt underlag i ett mål.
  • Att vara kommunaktiv som advokat är viktigt. Inte minst är det viktigt som brottmålsadvokat, när man tydligt behöver redogöra för lagen när en klient ska försvaras. Oavsett inriktning bör man kunna formulera sig på ett tydligt och korrekt sätt, inte bara i tal, utan även i skrift.

Hur ser lönerna ut?

Lönerna skiljer sig naturligtvis åt en hel del, beroende på vilken erfarenhet man har och vilken sektor man arbetar i. I kommunal sektor är medellönen till exempel 43 000 kronor, medan den ligger runt 54 000 kronor i privat sektor. Inom statlig sektor är det något bättre än kommunal sektor, med medellöner på ca 44 000 kronor.

24 apr 2018