Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Anlita en specialiserad LVU advokat

Att ett barn upplever en kärleksfull, trygg och varm hemmiljö där mat finns på bordet, där rena – och hela – kläder finns och där utvecklingen kan ske i normal takt är inte bara önskvärt – det regleras i lag. LVU – en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser av Vård av Unga – är en lag som reglerar omhändertagande av barn. Det vill säga: upptäcker man att ett barn på något sätt far illa i hemmet – misshandlas antingen fysiskt eller psykiskt, att det begås övergrepp sexuellt eller att föräldrarna exempelvis har drog- eller andra missbruksproblem – så kan Socialnämnden ingripa och placera barnet i en annan miljö. Detta gäller även om barnet i fråga begår kriminella handlingar eller börjat missbruka någon typ av substans.

Viktigt att poängtera i detta är att LVU är en tvångslag; det innebär att någon av föräldrarna eller barnet i fråga motsätter sig en omplacering och att man således går emot dennes vilja. Det första som sker är nämligen att man försöker nå en lösning på frivillig väg – det vill säga att föräldrarna själva ser problemen och ser till att barnet hamnar i bättre händer.

Fungerar inte det – något som inte är ovanligt; ja, då använder man sig av LVU. LVU finns där – och det kan inte nog poängteras – för barnens bästa. Far ett barn illa – ja, då kan inte en massa byråkratiska kvarnar sakteliga mala – nej, då måste det hända något direkt. Därför går LVU snabbt och enligt följande schema:

  • Barnet hämtas och placeras i ett jourhem samma dag som beslutet om LVU tagits.
  • Inom en vecka så ansöker Socialtjänsten om att beslutet ska faststå; detta görs hos Förvaltningsrätten.
  • Domstolen beslutar om tvångsomhändertagandet ska kvarstå; detta efter en förhandling. Skulle beslutet stå fast så placeras barnet normalt i ett familjehem/fosterfamilj.
  • Socialnämnden omprövar sitt beslut var sjätte månad. Beslutet kan i vissa fall överklagas till domstol.

Så ser gängse väg ut då det gäller LVU och i grunden så är denna tvångslag väldigt sund. Men – det finns alltid ett men – vad händer då man har fel? I så snabba beslut som sker inom LVU så sker misstag; utredningar och utvärderingar har visat brister i många beslut. Brister som främst syns i att omhändertaganden enligt LVU nästan uteslutande grundar sig på den utredning som socialtjänsten gjort gällande barnets hemförhållanden och där även många brister kommit fram gällande de hem där barnen sedermera placeras.

En LVU advokat ger er stöd

För att få rätt – och kunna påvisa sådana eventuella brister i en utredning – så krävs en LVU advokat. LVU advokat är – till skillnad mot en vanlig advokat – specialiserad på just detta svåra område och det är någonting som verkligen behövs. Risken finns att man som förälder – eller barn – känner sig överkörd; att man är dömd på förhand och på godtyckliga grunder där man inte fått komma till tals.

En LVU advokat behövs av den enkla anledningen att denne kan se till att dels vända på varenda sten i utredningen och dels också fungera som ett stöd genom en den känslomässiga storm denna process innebär. Även vid överklagande så behöver man en LVU advokat. Du och din partner kanske har fått den hjälp ni behöver för att åter kunna uppfostra ert barn – barnet har kanske kommit bort från sina gamla, destruktiva vanor? Låt en LVU advokat visa detta för rätten och för Socialnämnden.

23 Sep 2017