Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Blogg

Sida 2

Frågor och svar om vårdnadstvister

18 dec 2018

Det är många saker som kan kännas komplicerade om man är ett gift par, eller sambor och har barn tillsammans, och man vill skilja sig. Var ska man bo? Vad händer med de gemensamma barnen när man skiljer sig? Här går vi igenom de vanligaste frågorna, som man kan tänkas ha om man vill skilja sig.

Tar barn skada av att föräldrar skiljer sig?

De allra flesta barn tar INTE skada av att föräldrarna skiljer sig. Barn kan däremot ta skada om föräldrarna tvistar med varandra, fortsätter gräla inför barnet och pratar illa om varandra inför barnet. Men kan föräldrarna komma överens, bör inte barnet ta skada av själva skilsmässan. Det kan till och med vara värre för ett barn att bo med föräldrar som hatar varandra, är respektlösa mot varandra och som är ovänner. Då kan det till och med vara bättre för barn att föräldrarna skiljer sig, bor på olika håll och är överens så länge barnet är i närheten.

Vad händer när man skiljer sig och har gemensamma barn?

Det som händer när man skiljer sig, är att man som föräldrar måste komma överens om hur man ska göra med det gemensamma barnet. Man måste lösa frågor om var barnet ska bo, gå i skola, vilka fritidsaktiviteter som barnet ska göra. Föräldrarna måste också komma överens om barnet ska få gå hos psykolog eller träffa socialtjänsten, gå till läkare och så vidare. Det handlar alltså om barnets vårdnad. Lagen skiljer på barns vårdnad, boende och umgänge. Här kan föräldrarna har till exempel gemensam vårdnad, men inte gemensamt boende och den som inte har barnets boende ska kunna umgås med sitt barn i alla fall.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att man som föräldrar fortsätter att bestämma om allt som rör barnet. Den ena kan inte bara bestämma att flytta till en annan ort utan att den andra tycker att det är okej, eller att barnet kan få träffa läkare, psykolog eller socialtjänst utan att den andra föräldern ger sitt samtycke. På samma sätt måste båda föräldrar ge sitt samtycke om var barnet ska gå i skola, fritidsaktiviteter och så vidare.

Vad händer om man inte är överens om vårdnaden?

Om man inte är överens om den gemensamma vårdnaden måste man ansöka om enskild vårdnad. Den andra kan ge upp vårdnaden om barnet, frivilligt, men om det inte sker frivilligt, måste man stämma den adnra till en tingsrätt som bestämmer hur vårdnaden om barnet ska se ut. 

Lästips: vill du veta mer om barns vårdnad, boende och umgänge, läs mer här.

Ansöka om konkurs – så gör du

18 nov 2018

ekonom, datorOm du har ett företag och inser att företaget inte har möjlighet att betala de skulder som finns till leverantörer är en sista utväg att försätta företaget i konkurs. Detta kan man göra på egen hand genom kontakt med tingsrätten.

Det är även möjligt att skicka in konkursansökan gällande ett annat företag. Skulle ett annat företag vara skyldig dig pengar kan du som en sista åtgärd ansöka om konkurs för företaget.

Var?

Om du vill ansöka om konkurs gör du detta hos den tingsrätt som ligger i den kommun där du är skriven. Däremot beräknas det inte efter exakt var man är skriven för stunden utan det grundar sig på var man var skriven första november året före konkursansökan skickas in.

Eftersom det kan vara svårt att veta vilken domstol man ska lämna in sin konkursansökan till går det att navigera sig fram på domstol.se genom att söka efter domstol i närheten och vilken som är aktuell.

Är det ett aktiebolag, ideell förening alternativt ekonomisk förening måsta man lämna in konkursansökan där de har sitt säte.

Avgift och ansökan – vid egen konkurs

Om du gör en konkursansökan gällande dig själv så kostar det inget. I princip behövs inte heller någon speciell blankett. Du skriver enbart att du är ”på obestånd” vilket därmed betyder att du inte har ekonomi att betala de skulder du har. En ansökan ska även innehålla personuppgifter och en underskrift.

I det fall ansökan gäller dig som privatperson måste du även skicka med ett hemortsbevis. Detta kan beställas från Skatteverket.

I det fall ansökan gäller ett företag ska istället registreringsbevis skickas med. Detta får maximalt vara 30 dagar gammalt. Ett nytt registreringsbevis kan skickas efter hos Bolagsverket.

 Det är en stor fördel om du redan i konkursansökan skriver upp vilka skulder du har, om företaget har anställda samt övrig information som kan vara gällande i ärendet.

Avgift och ansökan – mot gäldenär

Vill du fylla i en konkursansökan mot en gäldenär, som är skyldig dig pengar, kostar detta 2800 kr. Även här finns inget krav på speciell blankett. Utöver personuppgifter är det viktigt att man tydligt förklarar varför gäldenären ska försättas i konkurs. Detta exempelvis genom att ange vilka skulder som gäldenären har mot dig/ditt företag.

Ombud?

Många som ansöker om konkurs gör detta via ett ombud. I detta fall måste även personuppgifter på ombudet lämnas in. Det bästa är om en fullmakt (original) lämnas in så att domstolarna med säkerhet kan se att du har ett ombud.

 

 

 

Är alla skönhetsbehandlingar riskfria?

30 sep 2018

Du har kanske sett reklamen, du kanske har en kompis som gjort det och du kanske själv är sugen på att genomföra någon typ av skönhetsbehandling? Det har blivit en del av vardagen idag. Vi söker hela tiden nya vägar till att se bättre ut. Vissa är bra, andra är betydligt sämre. Den riskfria behandlingen som du läser om kanske inte är fullt så riskfri som reklamen antyder - den kan tvärtom ge dig skador och förfula ditt yttre. Det man måste vara medveten om är att allting utgår från två faktorer:

Vem du är. Hur ser din kropp ut, hur gammal du är, vad du ska behandla.

Var du utför behandlingen Det finns skickliga yrkesmän och kvinnor och likväl finns det dem som inte har en aning om vad de gör. Idag finns fler skönhetsbehandlingar som inte kräver någon vidare kunskap - Botox, Fillers etc - och där egentligen vem som helst kan utföra dem. Det är problematiskt. Även om exempelvis botox i sig kanske inte är skadligt så kan hygien och annat komma att medföra problem.

Passar en hårborttagning med laser för dig?

En annan behandling som ofta benämns som riskfri är en hårborttagning med laser. Den går - förenklat - ut på att man bränner bort hårsäckar med hjälp av röd laser. Det kan ske på ryggen, på överläppen, vid bikinilinjen, på benen och så vidare. Men, är den verkligen riskfri? Ja, om du besöker rätt klinik i Stockholm där personalen dels har utbildning och dels också ser till dina förutsättningar och - vid behov - kanske avråder dig från att genomföra en hårborttagning med laser i Stockholm.

Om du exempelvis är väldigt ljus - både i pigment och hårfärg - så är du en sämre kandidat än om du skulle varit ljus och haft mörkare hår. Du är definitivt ingen lämplig kandidat om du är mörkhyad och har mörkt hår. Här måste alltså kliniken informera och ge dig vägledning. Kanske kan en annan behandlingsform än just en hårborttagning med laser passa dig?

Felbehandling kan leda till brännskador

Om man ser till en oseriös klinik så kanske de genomför en behandling oavsett vem du är och hur du ser ut; även om du skulle vara mörkhyad och ha kraftig, svart hårväxt. Det kan leda till att du drabbas av brännskador.

Hur ska man då gå vidare; finns det någon chans till kompensation och upprättelse? Ja, det första är att anmäla kliniken och den felaktiga behandlingen till ARN - Allmänna reklamationsnämnden - och låta de granska ärendet. De kan ge ett direktiv om hur kompensationen borde se ut. Men, det är något som en klinik inte behöver följa. Man kan ta konsekvenserna i form av exempelvis en svart prick och en varning från ARN till andra kunder.

Du kan då gå vidare till IVO - Inspektion för Vård och Omsorg - och låta detta övergripande organ göra en granskning. De kan gå in och varna och de har befogenhet att stänga exempelvis en mottagning. Rent juridiskt så kan du även dra kliniken inför rätta i en civil domstol.

Är magasinering ett säkert alternativ?

25 aug 2018

Att magasinering i våra större städer ökat explosionsartat under senare år är ett faktum. Ett faktum som förklaras delvis av att många väljer att bygga om sina förvaringsutrymmen i hemmet - en klädkammare blir ett mindre barnrum - i syfte att få en större bostadsyta. En större tvåa i Stockholm kan genom detta bli en mindre trea - och det är något som är ekonomiskt gynnsamt, men som alltså ställer krav på att man hittar extern förvaring. Där är magasinering en bra lösning.

En annan anledning handlar om det vanliga dilemmat: du har för många saker, men du har inte plats för dem just nu i den nuvarande bostadssituationen. Det kan vara möbler som betyder något för dig och som har ett sentimentalt värde. Du vill inte kasta - men du har heller inte plats: magasinering blir lösningen.

Även vid flyttar så är magasinering ett bra alternativ. Om du väntar in ett inflyttningsdatum och behöver någonstans att ställa allt ditt bohag så är korttidsmagasinering en bra lösning. Oavsett vilket - den här tjänsten är redan nu populär och kommer också att öka i popularitet. Frågan är bara följande - hur pass säkert är det?

Rätt företag och en tilläggsförsäkring gör det säkrare

Det man ska veta är att det skiljer mycket mellan lokalerna där magasinering sker. Du ska definitivt se till att det finns uppvärmning, att det finns god ventilation och att miljön i övrigt är tillfredsställande. Det ska ha hög prioritet.

Den andra frågan gäller säkerhet rent stöldmässigt, eller kort sagt: hur pass inbrottssäker är lokalerna i fråga? Finns det larm, finns det stängsel, finns det personal under större delen av dygnet och finns det något samarbetet med ett väktarbolag? Dessa frågor ska du titta närmare på innan. Ett tips är dock - rent generellt - att välja andra lösningar för mer dyrbara saker. Äger du en tavla som du vet är väldigt värdefull så kan ett bankfack vara en betydligt bättre lösning.

Ett annat tips - och nästan ett måste - gäller försäkringen. Du kan dels lösa en egen försäkring hos ditt försäkringsbolag. De flesta vet att det finns ett stort behov av magasinering och kan därför skräddarsy tillägg enkom för detta. Nummer två är att du även ser till att företaget du väljer har egen försäkring. Skulle blixten slå ner och en brand ta vid så ska du också bli ersatt. Detsamma gäller för frakt, transport och för själva packningen i utrymmet. Ingenting ska gå sönder och om så sker - bilen krockar och så vidare - så ska du inte behöva lida rent ekonomiskt.

Förbjudet att bedriva livsmedelshantering utan fettavskiljare

20 aug 2018

Vill du öppna en restaurang eller på annat sätt bedriva livsmedelshantering, till exempel på ett äldreboende, förskola eller cateringkök, gäller det att lokalen du etablerar dig i har en fettavskiljare installerad. Saknas fettavskiljare har du inte tillåtelse att laga mat i lokalen och kommer inte att få tillstånd att bedriva din verksamhet.

Kravet omfattar många branscher

En del näringsidkare, som till exempel driver ett litet café, en salladsbar eller liknande, förutsätter ibland att de inte omfattas av kravet på fettavskiljare. Men faktum är att de allra flesta som sysslar med någon form av livsmedelshantering omfattas av kravet. Bagerier, konditorier, charkuteriindustrier, livsmedelsbutiker, salladsbarer, alla dessa och fler därtill omfattas av detta krav. Tror man att man släpper ut väldigt lite fett i avloppet kan man dock ansöka om tillstånd att få dispens, men den är i så fall bara temporär och kommer att omprövas varje år.

Hur man går tillväga

För att slippa juridiska problem och eventuellt näringsförbud är det viktigt att du tar kravet på fettavskiljare på allvar. Vill du öppna en verksamhet där livsmedelshantering förekommer ska du först kontakta kommunen, oftast stadsbyggnadskontoret, och beställa rätt blankett. När du skickat in den kommer du att få en svarsblankett som du ska fylla i. Därefter räknar du ut hur stor fettavskiljare du behöver och beställer från en återförsäljare. När fettavskiljaren är installerad fyller du i svarsblanketten och skickar in till kommunen. Du ska också skriva ett avtal om service och tömning av fettavskiljaren. Hur ofta fettavskiljaren ska tömmas är olika från kommun till kommun och från modell till modell. Det kan vara varje månad och det kan vara en gång per år. På en del orter är det kommunen själv som står för service och tömning, i andra är det privata aktörer.

Storlek och placering

Hur stor fettavskiljare som behövs beräknas utifrån hur många sittplatser som finns i lokalen. Från den summan fås ett ungefärligt antal portioner fram, som sedan anger hur stor kapacitet fettavskiljaren behöver ha. Fettavskiljaren inhandlar du sedan från valfri återförsäljare, som även hjälper till med installationen. I Sverige finns något dussin återförsäljare av fettavskiljare.

En fettavskiljare måste placeras i ett separat utrymme som är skilt från platser där livsmedel tillreds eller förvaras. Det får inte förekomma att livsmedel hanteras i samma utrymme som fettavskiljaren. Samtidigt måste den stå så att den är lätt åtkomlig för den som ska tömma och spola rent den. I många fastigheter kan man nå fettavskiljaren via en separat dörr från gatan.

Även privathushåll släpper ut mycket fett

Alla kommuner har problem med fettansamling i avloppssystemen. Det märks att även vanliga hushåll, som ju inte omfattas av kravet på fettavskiljare, börjat använda mer olja och frityrfett. Många har också börjat återvinna i större utsträckning och när man sköljer av matförpackningar följer mycket fett med ner i avloppet. Om inte kravet på fettavskiljare fanns för fastigheter där det förekommer livsmedelshantering skulle avloppssystemen täppas igen hela tiden.

Som privatperson omfattas man så klart inte av kravet på fettavskiljare, men man kan bidra till att hålla avloppssystemen så fria från fett som möjligt. För det första ska man aldrig hälla fett direkt i avloppet, utan i stället samla upp det, till exempel i en burk eller en yoghurtförpackning, och slänga det i hushållssoporna. Man kan även förvara förbrukat fet i till exempel en dunk och köra till återvinningen. När man rengör tomma smörpaket och liknande emballage som har mycket fett på sig, kan man också först torka bort så mycket fett man kan med hushållspapper och sedan skölja av emballagen. På så sätt hindras mycket fett från att slinka med ner i avloppet.

Här kan du läsa mer om fettavskiljarehttp://www.fettavskiljare.org.

 

Vad händer i en tvist om barn?

25 jul 2018

Humanjuridiken – så kallas den delen inom juridiken som specialiserar sig bland annat inom frågor som rör skilsmässor, asylrätt, migrationsrätt, socialrätt och andra frågor som rör människor och sociala aspekter av människor. Om det blir en tvist mellan två föräldrar som antingen har bott tillsammans, eller som inte har gjort det, men där båda är vårdnadshavare för barnet, brukar domstolarna inte ta emot sådana tvistefrågor, utan att frågan har gått genom socialtjänsten i landets olika kommuner.

Socialtjänstens och familjerättens roll

Blir det så att två föräldrar som antingen båda är vårdnadshavare till barnet, eller har boende eller umgänge med barnet och de två inte kan komma överens om olika frågor när det kommer till barn, hänvisas föräldrarna till socialtjänstens enhet som har hand om dessa frågor; familjerätten. I familjerätten sitter det socialtjänstemän (och kvinnor) som har en särskild kunskap om lagen och vad den säger just i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I det läget att två föräldrar som inte kan komma överens med varandra i frågor som rör barnets boende, vårdnad och umgänge, vill socialtjänsten i 99 fall av 100 att föräldrarna ska samarbeta med varandra. Därför försöker socialtjänsten medla mellan dem och kallar båda till så kallade samarbetssamtal. Skulle den ena föräldern bli anklagad för oegentligheter om till exempel misshandel, brukar socialtjänsten utreda båda föräldrarna, ibland den förälder på ett särskilt sätt, som anklagar den andra för misshandel. Socialtjänstens bemötande mot föräldrar och barn är väldigt olika i olika delar av kommunen men deras arbetsmetoder ser likadana ut och följer praxis när det kommer till utredning och rekommendationer till tingsrätt och hovrätt.

Förhandlingar i tingsrätten

Många tingsrätter vill att föräldrar som inte kommer överens om barns vårdnad, boende och umgänge först utreds av socialtjänsten i landets kommuner. Dessutom förlitar sig de flesta tingsrätter och hovrätter på det som socialtjänsten kommer fram till när det handlar om tvister om barn. Därför brukar tingsrätterna och hovrätterna vilja att socialtjänsten gör en vårdnadsutredning innan rätten fattar beslut som rör barnet och litar mest på det som socialtjänsten kommer fram till och som den rekommenderar. Därför får socialtjänsterna en väldigt stor makt över beslut som rör barn till föräldrar som inte kan komma överens. Kvaliteten på socialtjänsternas arbete och utredningar skiljer sig åt väldigt mycket mellan kommunerna.

Slutsatser och bemötande kan skilja sig åt väldigt mycket mellan kommunerna. Här tänker vi på bemötande som kan röra brottsoffer och som kan vara väldigt olika beroende på var i landet du bor. Det har hänt att barn till pappor som till och med har mördat mamman, fortfarande måste träffa sin pappa, och till och med sova över i fängelset där pappan vistas efter mordet på mamman. Detta tycker vi är upprörande och visar på stora brister i socialtjänstens arbete, som faktiskt går ut på att skydda barn som är brottsoffer enligt lagens mening.

Anlita en advokat som arbetar för barns bästa

Det finns däremot goda exempel på socialtjänster som faktiskt ser till att skydda barn, men de tillhör tyvärr undantagen i vårt avlånga land. Just på grund av detta är det mycket viktigt att som förälder göra allt för att skydda sitt barn. En mycket viktig sådan åtgärd är att anlita en duktig advokat, som kan företräda den förälder som behöver skydda sitt barn, och som kan arbeta för att barnets bästa kommer fram i alla beslut som rör barnet

Det händer under en rättegång om brott

11 jun 2018

Det är inte alla som är med om en rättegång som handlar om brott. Det hör till ovanligheterna så länge man inte är kriminell. Däremot kan man alltid hamna i en rättegång som kanske handlar om tvister av olika slag; arbetsrättstvist, eller en arvstvist. I värsta fall kan man hamna i en vårdnadstvist, vilket är jobbigt för alla inblandade. Det är kanske inte lika ovanligt. Därför går vi igenom hur en rättegång kan gå till, så att man vet på ungefär vad som kan hända under en sådan. Har man en duktig advokat borde man kunna få gå igenom dagarna innan en rättegång, vad man kan förvänta sig under en rättegång.

1. Åklagaren förklarar vad rättegången handlar om, vilket straff och varför den som är misstänkt är det

Först är det åklagaren som berättar om vad som har hänt, och varför han eller hon är misstänkt för brottet, och vad åklagaren tycker att den personen ska dömas till. Det är väldigt viktigt vad åklagaren säger att man ska vara skyldig till, eftersom det är exakt det som åklagaren ska kunna bevisa. Kan han eller hon inte bevisa det, är man oskyldig och ska släppas fri.

2.  Bevisen ska läggas fram 

Efter att åklagaren har lagt fram vilka misstankarna är och varför han eller hon är skyldig till det, ska åklagaren lägga fram och presentera vilka bevisen är.

3. Vittnen hörs

Efter att bevisen har lagts fram, hålls det förhör med eventuella vittnen, som både åklagaren och försvarsadvokaten vill höra i rättegången.

4. Försvaret får lägga fram egna bevis

Försvaret får lägga fram egna bevis, om försvaret har det.

5. Åklagare och advokat håller en slutplädering 

Till sist håller både åklagaren och försvarsadvokaten en slutplädering, som det heter. Det är en sammanfattning av vad som har hänt under rättegången och åklagaren och advokaten argumenterar för varför en person ska dömas som skyldig eller som oskyldig. Det är väldigt olika det som händer under en rättegång som handlar om brott, eller om en tvist. I båda fallen bestämmer domstolen hur det ska bli.

Handlar det om en arbetsrättstvist, kan man döma ett företag eller en person som skyldig till att ha brutit mot lagen om anställningsskydd, eller om det handlar om en arvstvist kan domstolen döma någon skyldig till brott även där. Oftast ger de inte fängelse, om det inte är så att personen har blivit bevisat skyldig till något grovt brott. Den som förlorar i en rättegång som handlar om en tvist mellan två personer, blir skyldig att betala rättegångskostnader, både för sig själv och för den personen som man har förlorat mot, och både den egna och den andras advokatkostnader.

Fler tandläkare ger ökad valfrihet - och felbehandlingar?

25 maj 2018

Den stora förändringen skedde 1999. Det var det året som tandläkare - på ett helt annat sätt - tilläts att blir sina egna. Fram till dess så privatiseringar ovanliga och det gjorde hela branschen bakbunden. Dels så fanns det inga vägar fram till nya innovationer, utbildningar och tekniker; dels så var man tvungen att hålla den prisnivå som bestämts av Försäkringskassan. Det var svårt att driva en privat mottagning och skapa en lönsamhet verksamhet.

Detta har ändrats. Idag ser vi fler privata aktörer än någonsin och detta har sina för- och nackdelar. För kunderna/patienterna så har den fria prissättningen visat sig vara mer positiv än väntat - särskilt i städer som Stockholm där en hög konkurrens råder. Många tog för givet att priserna hos en tandläkare skulle stiga rejält, men det har visat sig att det i många fall blivit precis tvärtom.

Tandvården har utvecklats, man ser att fler mottagningar har rena specialistkunskaper och att exempelvis den estetiska tandvården kommit i fokus på ett helt annat sätt än förut. Där är fördelarna.

Nackdelarna måste tas i beaktning

Nackdelarna med allt detta är primärt två till antalet: Utarmning av glesbygden och sämre kvalitet. Vi radar upp dessa för att närmare kunna ge en förklaring:

 • Glesbygdsproblemet Det hela är enkelt och på intet sätt unikt för tandläkare: fler väljer att flytta till större städer och det innebär en brist i mindre städer och på glesbygden. Samt även ett stort överskott i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lösningen är inte enkel att hitta eller genomföra. Många flaggar för att staten ska gå in och erbjuda sänkt skatt för yrken med specialistkunskaper och där man skriker efter deras expertis. Att exempelvis avskriva studieskulder - efter ett visst antal år i en mindre ort/stad - är ett annat förslag som nämns.
 • Felbehandlingar: En patient som exempelvis får ett tandimplantat inopererat och får svåra komplikationer efteråt kan ha en svår resa mot upprättelse - både ekonomisk och genom en ny behandling. Tyvärr finns det många tandläkare som visat sig ha bristande kunskaper och bristande omdöme. En kombination som går ut över patienter och som skapar ett dåligt rykte för hela branschen. Ska man skaffa tandimplantat är det viktiga att vända sig till en seriös aktör.

Hitta rätt tandläkare i Stockholm

De flesta tandläkare är professionella. Det innebär att ett tandimplantat - för att återgår till exemplet ovan - och en operation av ett sådant utförs först efter en noggrann undersökning och bedömning av käkbenets skick. Bedöms detta - inte sällan närvara rena specialister för konsultation - som tillräckligt starkt så utförs ingreppet.

Skulle det uppkomma komplikationer som ett led av att tandläkaren misslyckats (alltså inte som en följd av misskötsel från patienten) så kommer nya ingrepp att utföras i syfte att korrigera och hjälpa. Även ekonomisk ersättning kan komma att tilldelas patienten. Som sig bör - så agerar de flesta.

För att hitta en sådan tandläkare i Stockholm så kan man som patient eftersöka olika branschorgan. Är en tandläkare medlem i exempelvis PrivatTandläkarna, Svenska Tandläkarförbundet eller TjänsteTandläkarna så är det ett tecken på kvalitet.

Dessutom så får man som patient då också - vid eventuella komplikationer - också en lättare väg att gå gällande sina klagomål. Hamnar man i en tvist så finns det nämnder inom dessa organ som fattar beslut efter omfattande utredningar. En tandläkare som saknar medlemskap i någon branschorganisation blir svårare att tvista mot utan att vidta rättsliga åtgärder.

Att bli föremål för en utredning

30 apr 2018

Vad händer om man blir föremål för en polisutredning? Många skälver bara vid själva tanken. Det är något som de flesta av oss absolut aldrig i hela livet skulle vilja vara med om. Men om leker med tanken att det nu skulle hända, går det till som följande. Den dagen som du blir delgiven en misstanke om brott, ska du veta att polisen antagligen har spanat en längre tid på dig och kanske dina förehavanden. Det finns olika brott som man kan bli misstänkt för; ekonomiska brott, och flertalet andra, olika brott. Dessvärre har polisen dåliga resurser vilket innebär att de i många, många år har fått prioritera fall där de lägger mer resurser för att lösa, vilket hittills har varit mordfall, ekonomiska brott, och under de senaste åren, även våldtäkter.

Det händer om du blir misstänkt för brott

När du blir delgiven misstanke får du en förordnad en offentlig försvarare tilldelad till dig. Känner du till någon advokat som är bra, och du tar kontakt med den personen och han eller hon tackar ja till att försvara dig, då har du chansen att anlita honom eller henne. Annars är risken stor att du får någon som domstolen har bestämt att du ska ha, och då vet du inte om du får en duktig advokat eller inte.

Det finns duktiga advokater men också andra

Det är med advokater som i många andra yrken, att det finns duktiga advokater och så finns det de som inte är särskilt duktiga. För att en advokat ska bli duktig, ställer det stora krav på engagemang, noggrannhet, kreativitet och att den personen är erfaren och kan tänka sig arbeta en hel del utanför ”boxen”. Särskilt viktigt är det om det nu är så att du skulle vara föremål för en polisutredning och misstänkt för ett brott.

Då är det mycket viktigt att din advokat kan samla alla tänkbara bevis på att du är oskyldig. Den personen kanske måste kontrollera vittnesuppgifter; är det rimligt att de eventuella vittnen verkligen har kunnat peka ut dig? Har du bevis på att du befunnit dig på annan plats? Finns det något annat som kan bevisa din oskuld? Om det nu skulle vara så att du skulle bli dömd i en rättegång, ska din advokat bevisa för domaren, och eventuellt nämndemännen om ”förmildrande omständigheter” för att du inte ska få ett långt och hemskt straff. Sedan kanske din advokat råder dig att överklaga en dom och då är det viktigt att din advokat kan lägga fram nya bevis om din oskuld.

Rättegång med videokonferens

29 apr 2018

I tio års tid – sedan 2008 – har tekniken med videokonferens använts i svenska domstolar. Domstolsväsendet i Sverige var tidigt ute med att modernisera rättegångarna och använda sig av ny teknik. Till stor del handlade det om förhör med vittnen som befann sig på annan plats, eller som inte skulle behöva förhöras vid flera tillfällen om samma sak. Man införde också möjligheten att föra rättsliga förhandlingar, det vill säga rättegångar, via videokonferens. Denna reform kallades ”En modern rättegång”, och blev mycket uppmärksammad.

En tydlig och direkt bild

Tidigare var det framför allt ljud man tog upp när en person hördes i domstol. Men numera filmas alla förhör utan undantag. Den främsta anledningen till att man vill spela in när en person förhörs är att man får en tydlig och direkt bild av ett förlopp som ligger nära i tiden. Ofta kan fallet vara, om ett nytt förhör görs en lång tid efter det första, att minnesbilden ändrats och personen medvetet eller omedvetet förvrängt vissa fakta eller ”minns annorlunda”. Med hjälp av en videoupptagning har rätten alltid tillgång till den första minnesbilden. Dessutom behöver vittnen och brottsoffer bara komma till domstolen vid ett enda tillfälle, vilket såklart innebär mindre påfrestningar för dem men även lägre rättegångskostnader.

Externa åhörare

Videokonferens ger även möjlighet för ett stort antal åhörare att följa rättegången från till exempel en angränsande rättssal, via en skärm i realtid. Detta är numera mycket vanligt vid mål som har ett stort allmänintresse. Allt som sker i rättssalen överförs via direktlänk till den andra salen och kan där följas via en skärm.

Fler anledningar till att använda teknik

Andra anledningar till att hålla förhör via videokonferens är till exempel att man kan höra vittnen som bor långt bort eller i ett annat land. Det kan också finnas en uttalad hotbild mot någon av parterna, vilket kan göra att det anses säkrast att hålla förhör via videolänk.

I slutändan är det alltid domstolen som avgör om man ska använda sig av enbart videokonferens eller om man även ska kalla in vittnen eller parter i målet. Men tekniken finns och fungerar väl, något som som bevisas av att många stora mål på sistone avgjorts åtminstone delvis med hjälp av utrustning för videokonferens.

Måste skyddas från yttre påverkan

Det gäller att systemet som använts för videokonferens är av god kvalitet för att säkerställa bra bild och ljud. Det måste också vara helt skyddat från intrång och yttre påverkan. Därför är det till exempel förbjudet för parter i målet samt offentliga försvarare och målsägande att ta med sig bevis på till exempel ett USB-minne och använda rättens utrustning. Alla teknisk bevisning måste redovisas innan rättegången och framställas på ett för rätten godtagbart sätt.

Syns inte, men finns

Även om tekniken för videokonferens bidragit till att modernisera domstolsväsendet och rättsförfarandet i Sverige, är det fortfarande regeln att ”ju mindre det märks, desto bättre”, som gäller. Bra teknik ska bara funka, utan att märkas över huvud taget. Numera är tekniken för videokonferens såpass långt utvecklad att systemen i regel klarar detta krav galant.

Yrket som advokat

24 apr 2018

Drömmer du om att jobba som advokat? Faktum är att yrket är ganska brett och att det finns många områden att specialisera sig inom. De flesta som tänker på yrket föreställer sig en brottmålsadvokat, som står i rättegången och försvarar sin klient. Den mest populära inriktningen hos advokater idag är dock affärsjuridik, men även just brottmålsadvokater och advokater inom asyl-, arbets- och miljörätt är vanligt förekommande.

Vad gör egentligen en advokat?

Många tror att advokater, och då särskilt brottmålsadvokater, spenderar dagarna i rättegångssalarna, försvarandes en klient som är misstänkt för brott. Det här är en viktig del i många advokaters arbetsliv, men det är långt ifrån allt. Som brottmålsadvokat läggs ansenlig tid läggs på att gå igenom förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som uppkommit i processen. Man arbetar även med att söka fram rättsregler och tidigare domar för liknande fall.

Advokater inom affärsjuridik sysslar till stor del med att granska och att tolka avtal. Vidare kan de arbeta med att upprätta nya köpekontrakt, avtal och andra juridiska handlingar. De är också till stor hjälp för många när ett företag ska startas eller säljas.

En skyddad titel

Vem som helst kan inte kalla sig advokat, utan bara den som blivit antagen av Advokatsamfundet. För det ställs vissa krav. Bland annat ska man ha klarat de prov som är nödvändiga för domarbehörighet, vilket i Sverige innebär en juristexamen eller jur. kand. Vidare ska man, under minst tre års tid, ha sysslat med juridisk verksamhet (och även göra det när ansökan görs). Ett annat krav är att genomgå samfundets egen utbildning för advokatexamen. Som advokat ställs det dessutom krav på att vara redig och i övrigt anses vara lämplig för yrket.

Förmågor som en advokat bör ha

 • En advokat bör vara analytisk och kunna göra goda tolkningar av de lagar som finns och dra slutsatser från aktuellt underlag i ett mål.
 • Att vara kommunaktiv som advokat är viktigt. Inte minst är det viktigt som brottmålsadvokat, när man tydligt behöver redogöra för lagen när en klient ska försvaras. Oavsett inriktning bör man kunna formulera sig på ett tydligt och korrekt sätt, inte bara i tal, utan även i skrift.

Hur ser lönerna ut?

Lönerna skiljer sig naturligtvis åt en hel del, beroende på vilken erfarenhet man har och vilken sektor man arbetar i. I kommunal sektor är medellönen till exempel 43 000 kronor, medan den ligger runt 54 000 kronor i privat sektor. Inom statlig sektor är det något bättre än kommunal sektor, med medellöner på ca 44 000 kronor.

Så undviker du en konflikt gällande din hyrda lagerhall

14 apr 2018

Allt fler jurister vittnar om att tvister mellan företag och privatpersoner äger rum i Sverige. Det handlar om varor som inte hållit den kvalitet som utlovas, det kan handla om att man anlitat ett företag för någon typ av renovering som inte nått rätt nivå och det kan handla om att företaget inte följt det avtal man skrivit.

I grund och botten så är det en fråga som är allt annat än lättlöst och som konsument så kan det bli en obehaglig överraskning. Detta då man tror sig ha ett vattentätt fall framför sig och där man väntar sig att återbetalning ska ske inom kort.

Så är det sällan. En konflikt mellan ett företag och en privatperson (eller ett annat företag) tar lång tid att lösa och inte sällan så slutar det med besvikelse för den som känner sig lurad. Det är ofta en ekonomisk förlust att inleda en tvist och detta av en den enkla anledningen att den tar så lång tid att behandla och lösa.

Under tiden ska man betala arvode för en jurist - något som till viss del täcks av hemförsäkringen - och man ska även se till missade arbetsdagar samt det faktum att man ligger ute med nya pengar (för att korrigera misstaget eller för att köpa en ny produkt).

Vårt råd är snarare att man ser till att undvika konflikten och tvisten genom att agera korrekt till en början. Det vill säga - ska du som mindre företagare hyra en lagerhall så ska du se till att hyra denna från ett företag som håller vad de lovar och levererar en produkt som håller utlovad kvalitet.

Tips om hur du hittar rätt leverantör av lagerhallar

Vi tänkte rada upp några tips som kan hjälpa dig att undvika en framtida tvist mot företaget du står inför att hyra din lagerhall ifrån. Tips som visar på vikten av egen undersökning och som går att använda sig av även gällande andra produkter och tjänster.

Det bästa tipset är att sluta vara så blåögd och naiv: låter det för bra för att vara sant så är det förmodligen också det.

 • Referenser Vilka andra företag hyr- har köpt en lagerhall från företaget? Kolla upp detta och se till att ringa för att säkerställa kvalitet.
 • Vad går att förvara? Få en lista över vad som går att förvara i lagerhallen. Denna kan göra att en konflikt kan lösas direkt. Står det svart på vitt att lagerhallen ska kunna användas för förvaring av exempelvis trä - ja, då ska träet du förvarat där också klara sig utan att bli fuktskadat eller angripet av mögel.
 • Undersök priset Se till att jämföra priset innan. Se även till hur ett pris kan komma att förändras och hur pass flexibelt företaget är. Hur mycket kostar det att utöka utrymmet och hur mycket kostar det att ändra det invändigt och kanske möjliggöra för att maskiner och fordon kan komma in? Ibland är det bättre att betala mer för att få en partner som - för ett bättre pris - kan anpassa er lagerhall för framtida behov snarare än att betala mindre för ett företag som inte alls är villiga att möta er rent prismässigt.

Mer info om lagerhallar finns att hitta här: http://www.lagerhallar.nu/.

Missnöjd med din målare?

13 apr 2018

En risk som blivit större i och med att Rot-avdraget infördes handlar om att man som konsument kan bli lurad. Detta som en följd av att fler renoverar, att efterfrågan av hantverkare ökat och att fler hantverkare också givit sig in och startat egna företag. De flesta är seriösa och bra, men det finns även de som tyvärr inte alls håller måttet. Att det numera vigs diverse granskningar i TV - och till och med finns speciella tv-program om saken - visar på att fuskjobb är ett stort problem i Sverige.

Förmodligen större än vad man kunnat ana. De flesta fuskjobb kommer nämligen att visa sig först om några år; först då kan man peka på vilka - förmodade - enorma problem som branschen i stort har.

Du som kund då - vilka rättigheter har du? Ja, anlitar du en målare i Stockholm och är missnöjd med dennes jobb så kan du vända dig till konsumentverket eller till någon branschorganisation för att söka hjälp. Det senare förutsätter dock att denne målare också är ansluten till en sådan - exempelvis Målarmästarna eller Måleriföretagarna - för att dessa organ ska kunna agera.

Helt lätt är det inte att få ersättning eller ett nytt jobb utfört. Du kan dra din målare inför rätta, men då handlar det om att du tar en risk där du själv riskerar att stå med kostnader för både en jurist och för rättegångskostnaden i stort. Det är heller inte glasklart att man som privatperson vinner en sådan tvist. I många fall så hinner företaget man ställt inför rätta gå i konkurs eller lägga ner företaget innan och det försvårar situationen markant.

Vårt bästa råd är därför: se till anlita rätt målare direkt. Det finns, som sagt, en större del av hantverkare som är seriösa och det du behöver göra är att hitta en sådan. Vi tänkte ge några tips på hur:

Tips för att hitta rätt målare i Stockholm

 • F-skattsedel Se till att företaget har F-skattsedel. Du kan även kolla hos Kronofogden om det finns några anmärkningar hos myndigheten i fråga.
 • Rykte och kunder Du kan läsa på nätet om olika omdömen. Det är bra, men tänk även på att det är ganska lätt att både smutskasta konkurrenter och att höja sig själv till skyarna på det sättet. Är det kanske din målare som i själva verket skrivit sina kundomdömen? Du bör alltså även be om nummer till kunder och ringa/besöka dessa innan du skriver under ett avtal.
 • Betalningen Dels vill du inte betala för mycket för din målare. Enklaste sättet att undvika det rä att ta in så många offerter som möjligt och jämföra priserna. Gällande betalningen rent fysiskt - själva transaktionen - så ska den sek då jobbet är utfört och besiktigat. Förskott undanbedes!
 • Skriftliga avtal Spotta i näven och skaka hand med din målare? Nej, den gamla skolans avtal ska du undvika. Se till att allting är skriftligt och undertecknat av er båda. I avtalet ska, naturligtvis, även garanti stå inskrivet.

Vad är ensam vårdnad och varför ska man ha det?

9 apr 2018

Om någon får barn, som inte är gift, får mamman automatiskt ensam vårdnad om sitt barn. Om barnets pappa vill ha vårdnaden om sitt eget barn, måste han erkänna faderskapet, annars registreras barnet med en fader som är okänd. Om inte barnets pappa erkänner faderskapet, får han heller inte vårdnaden om barnet, även om han skulle vara pappan för barnet Så ser lagen ut när det kommer till faderskap och då det kommer till vårdnaden om barn enligt svensk lag.

Oberoende om mamman och pappan bor ihop eller ej, så är det enligt lagen så att om barnets pappa vill ha vårdnaden om barnet, måste han erkänna faderskapet. På så sätt får båda vårdnaden om barnet. Är däremot mamman och pappan gifta, räknas det som att de båda är vårdnadshavare till barnet automatiskt (oberoende om så är fallet eller inte). Lagen tar för givet att de båda gifta parterna är vårdnadshavare till barnet.

Vad händer om föräldrarna skiljer sig?

Så vad händer om det gifta paret, eller de två som varit sambo skiljer sig? Då fortsätter vårdnadskapet för barnet på samma sätt, om inte annat krävs av den andra vårdnadshavaren. Lagen om barns vårdnad, boende och umgänge har reglerats många gånger, senast 2006, då man ville att barnet (barnen) skulle få större möjligheter att påverka sin egen situation då det kom till deras egen vårdnad, boende och umgänge.

Lagen säger att barn ska få komma till tals, så länge det själv förstår vad de olika situationerna innebär för den. Tidigare har gränsen för barns medbestämmande gått vid elva års ålder. Då har man tidigare ansett att barnet själv kan bestämma om sin egen boende- umgängessituation med sina båda föräldrar. Läs mer om vad som händer efter en skilsmässa på: http://lege.se.

Alltför många barn tvingas bo eller umgås med någon de inte vill

Dessvärre har det förfarandet fortsatt att gälla. I några fall har barn så stora som 14-åringar tvingats bo eller umgås mot sin egen vilja med en förälder, vilket är kan vara mycket illa för det barnets egen utveckling och känsla av att kunna kontrollera sin egen livssituation. Om lagen ska ge den intention som lagen stiftades enligt, bör både domstol och socialtjänst se till att barns rättigheter stärks och deras möjligheter stärks att kunna bestämma över sin egen situation. Därför behöver barns rättigheter stärkas. Det ska inte vara vad föräldrarna vill, eller säger som ska vara vägledande för en domstol, eller ett socialtjänstutlåtande. Barn ska kunna komma till tals med hjälp av dem som kan tala med barn, såsom rätt utbildade barnpsykologer. Om ett barn mår bra av en förälder, är det ingen katastrof om barnet inte bor med den föräldern, eller umgås med den föräldern med hjälkp av telefonsamtal, Skype eller i vuxen ålder.

Så gör ni vid en bodelning

18 feb 2018

Att hitta någon som betyder så mycket att man inte vill skiljas åt efter dejten längre är underbart. Alla som någon har varit kör, vet vilken underbar period som följer efter en förälskelse. Vi känner det till och med i kroppen, inte bara känslor. Vi dopas helt enkelt av endorfiner som rusar runt i kroppen. Det känns i magtrakten när vi ser den som vi är förälskade i. Många vill hålla kvar den känslan. Oftast försvinner de faktiskt. Det är då det antingen tar slut där, eller fördjupas till något mer varaktigt och man väljer att stanna kvar, efter att man på riktigt har lärt känna varandra.

Kärleken är blind

Det sägs att kärleken är blind och det är den också. Man ser helt enkelt inte den andras fel och brister så länge förälskelsen håller i sig. Många väljer att ganska snabbt flytta ihop – oftast under förälskelsen. Efter ett. Tag lär man känna den andra personen, och plötsligt tycker man inte alls om det man ser hos den andra. Känns det igen? Man irriterar sig på småsaker; disk som står på hög, smutsiga strumpor och underkläder som ligger här och där. Då är det inte särskilt kul längre. Grälen blir allt fler och man beslutar sig för att separera. Det är inte bra att stanna kvar i en negativ relation. Det mår ingen bra av. Har man hunnit få barn då, är allt mycket mer komplicerat. Då är det mer än sakerna man ska dela på. Plötsligt inser man att man är bunden till den andra, om man har barn ihop. Helst ska man komma överens om hur man ska göra med den gemensamma vårdnaden om barn. För allas parter är det bäst om man kan komma överens. Ibland är frågorna som skiljer er åt allt för stora och ni kommer inte till någon lösning, utan grälen fortsätter.

Kommer ni överens om hur ni delar på sakerna?

Och hur är det med de gemensamma sakerna? Många par tänker inte på att så länge man är sambor, har man inte rätt att dela det gemensamma hemmet rakt av. Tvärtom. Det är endast gifta par som har rätt till hälften av "boet", som det heter på juridiksvenska. Så om ni inte kan komma överens om vems sakerna är, vad gör ni då?

Juridiken ser strikt till det som köptes in för det gemensamma bohaget. Det är det sambor kan dela på hälften. Plus de saker som du förde med dig i samboskapet. Många delar upp också utgifterna, så att den som tjänar mest, betalar för bostaden som för de flesta är den största affären, som de gör som privatpersoner. Och som många vet, är det oftast mannen som har betalat mest för den gemensamma bostaden, medan kvinnorna har köpt maten, övriga räkningar, saker till barnen, om man har haft det.

Så hur ska man rättvist dela på en gemensam bostad (som är mest värd) när det mest är den ena som har betalat för den? Eller sommarstugan, om man har haft en sådan. Bilen? Den är det också ofta mannen som har betalat. Har man haft barn, är den övervägande delen mest kvinnorna som har stannat hemma, ammat, vabbat och har haft större ansvaret för. Hur gör man då? I de fallen har kvinnorna tjänat mindre och gjort större ekonomiska (och egna) eftergifter till förmån för det gemensamma hemmet. 

Ta kontakt och rådgör med en advokat?

Det är i de fallen som det är bäst att ta kontakt med en advokat, som kan den juridiska biten och som kan hjälpa er igenom den svåra processen att dela ett bohag som man har haft gemensam. Hen är en medlare mellan er båda och kan, om möjligt försöka upprätta en så rättvis bodelning som det kanske bara går. Om den ena trots medlingsförsöken mellan er, fortfarande är osams, måste saken gå till rättegång.

Det är något som de flesta domstolar inte önskar, alls faktiskt. En rättegång är nämligen väldigt kostsam, för samhället och för de inblandade parterna. Den som förlorar i rättegången blir skyldig att betala, både advokaten som motparten (din före detta sambo) och den advokat man själv har anlitat, plus rättegångskostnaderna. Så att gå till rättegång innebär en stor ekonomisk risk. De flesta hemförsäkringar betalar ut kostnaderna för detta, och du blir då skyldig att betala för egenavgiften, vilket brukar handla om 20.000 till 30.000 kronor.

← Äldre inlägg