Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Blogg

Sida 2

Det händer under en rättegång om brott

11 jun 2018

Det är inte alla som är med om en rättegång som handlar om brott. Det hör till ovanligheterna så länge man inte är kriminell. Däremot kan man alltid hamna i en rättegång som kanske handlar om tvister av olika slag; arbetsrättstvist, eller en arvstvist. I värsta fall kan man hamna i en vårdnadstvist, vilket är jobbigt för alla inblandade. Det är kanske inte lika ovanligt. Därför går vi igenom hur en rättegång kan gå till, så att man vet på ungefär vad som kan hända under en sådan. Har man en duktig advokat borde man kunna få gå igenom dagarna innan en rättegång, vad man kan förvänta sig under en rättegång.

1. Åklagaren förklarar vad rättegången handlar om, vilket straff och varför den som är misstänkt är det

Först är det åklagaren som berättar om vad som har hänt, och varför han eller hon är misstänkt för brottet, och vad åklagaren tycker att den personen ska dömas till. Det är väldigt viktigt vad åklagaren säger att man ska vara skyldig till, eftersom det är exakt det som åklagaren ska kunna bevisa. Kan han eller hon inte bevisa det, är man oskyldig och ska släppas fri.

2.  Bevisen ska läggas fram 

Efter att åklagaren har lagt fram vilka misstankarna är och varför han eller hon är skyldig till det, ska åklagaren lägga fram och presentera vilka bevisen är.

3. Vittnen hörs

Efter att bevisen har lagts fram, hålls det förhör med eventuella vittnen, som både åklagaren och försvarsadvokaten vill höra i rättegången.

4. Försvaret får lägga fram egna bevis

Försvaret får lägga fram egna bevis, om försvaret har det.

5. Åklagare och advokat håller en slutplädering 

Till sist håller både åklagaren och försvarsadvokaten en slutplädering, som det heter. Det är en sammanfattning av vad som har hänt under rättegången och åklagaren och advokaten argumenterar för varför en person ska dömas som skyldig eller som oskyldig. Det är väldigt olika det som händer under en rättegång som handlar om brott, eller om en tvist. I båda fallen bestämmer domstolen hur det ska bli.

Handlar det om en arbetsrättstvist, kan man döma ett företag eller en person som skyldig till att ha brutit mot lagen om anställningsskydd, eller om det handlar om en arvstvist kan domstolen döma någon skyldig till brott även där. Oftast ger de inte fängelse, om det inte är så att personen har blivit bevisat skyldig till något grovt brott. Den som förlorar i en rättegång som handlar om en tvist mellan två personer, blir skyldig att betala rättegångskostnader, både för sig själv och för den personen som man har förlorat mot, och både den egna och den andras advokatkostnader.

Fler tandläkare ger ökad valfrihet - och felbehandlingar?

25 maj 2018

Den stora förändringen skedde 1999. Det var det året som tandläkare - på ett helt annat sätt - tilläts att blir sina egna. Fram till dess så privatiseringar ovanliga och det gjorde hela branschen bakbunden. Dels så fanns det inga vägar fram till nya innovationer, utbildningar och tekniker; dels så var man tvungen att hålla den prisnivå som bestämts av Försäkringskassan. Det var svårt att driva en privat mottagning och skapa en lönsamhet verksamhet.

Detta har ändrats. Idag ser vi fler privata aktörer än någonsin och detta har sina för- och nackdelar. För kunderna/patienterna så har den fria prissättningen visat sig vara mer positiv än väntat - särskilt i städer som Stockholm där en hög konkurrens råder. Många tog för givet att priserna hos en tandläkare skulle stiga rejält, men det har visat sig att det i många fall blivit precis tvärtom.

Tandvården har utvecklats, man ser att fler mottagningar har rena specialistkunskaper och att exempelvis den estetiska tandvården kommit i fokus på ett helt annat sätt än förut. Där är fördelarna.

Nackdelarna måste tas i beaktning

Nackdelarna med allt detta är primärt två till antalet: Utarmning av glesbygden och sämre kvalitet. Vi radar upp dessa för att närmare kunna ge en förklaring:

 • Glesbygdsproblemet Det hela är enkelt och på intet sätt unikt för tandläkare: fler väljer att flytta till större städer och det innebär en brist i mindre städer och på glesbygden. Samt även ett stort överskott i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lösningen är inte enkel att hitta eller genomföra. Många flaggar för att staten ska gå in och erbjuda sänkt skatt för yrken med specialistkunskaper och där man skriker efter deras expertis. Att exempelvis avskriva studieskulder - efter ett visst antal år i en mindre ort/stad - är ett annat förslag som nämns.
 • Felbehandlingar: En patient som exempelvis får ett tandimplantat inopererat och får svåra komplikationer efteråt kan ha en svår resa mot upprättelse - både ekonomisk och genom en ny behandling. Tyvärr finns det många tandläkare som visat sig ha bristande kunskaper och bristande omdöme. En kombination som går ut över patienter och som skapar ett dåligt rykte för hela branschen. Ska man skaffa tandimplantat är det viktiga att vända sig till en seriös aktör.

Hitta rätt tandläkare i Stockholm

De flesta tandläkare är professionella. Det innebär att ett tandimplantat - för att återgår till exemplet ovan - och en operation av ett sådant utförs först efter en noggrann undersökning och bedömning av käkbenets skick. Bedöms detta - inte sällan närvara rena specialister för konsultation - som tillräckligt starkt så utförs ingreppet.

Skulle det uppkomma komplikationer som ett led av att tandläkaren misslyckats (alltså inte som en följd av misskötsel från patienten) så kommer nya ingrepp att utföras i syfte att korrigera och hjälpa. Även ekonomisk ersättning kan komma att tilldelas patienten. Som sig bör - så agerar de flesta.

För att hitta en sådan tandläkare i Stockholm så kan man som patient eftersöka olika branschorgan. Är en tandläkare medlem i exempelvis PrivatTandläkarna, Svenska Tandläkarförbundet eller TjänsteTandläkarna så är det ett tecken på kvalitet.

Dessutom så får man som patient då också - vid eventuella komplikationer - också en lättare väg att gå gällande sina klagomål. Hamnar man i en tvist så finns det nämnder inom dessa organ som fattar beslut efter omfattande utredningar. En tandläkare som saknar medlemskap i någon branschorganisation blir svårare att tvista mot utan att vidta rättsliga åtgärder.

Att bli föremål för en utredning

30 apr 2018

Vad händer om man blir föremål för en polisutredning? Många skälver bara vid själva tanken. Det är något som de flesta av oss absolut aldrig i hela livet skulle vilja vara med om. Men om leker med tanken att det nu skulle hända, går det till som följande. Den dagen som du blir delgiven en misstanke om brott, ska du veta att polisen antagligen har spanat en längre tid på dig och kanske dina förehavanden. Det finns olika brott som man kan bli misstänkt för; ekonomiska brott, och flertalet andra, olika brott. Dessvärre har polisen dåliga resurser vilket innebär att de i många, många år har fått prioritera fall där de lägger mer resurser för att lösa, vilket hittills har varit mordfall, ekonomiska brott, och under de senaste åren, även våldtäkter.

Det händer om du blir misstänkt för brott

När du blir delgiven misstanke får du en förordnad en offentlig försvarare tilldelad till dig. Känner du till någon advokat som är bra, och du tar kontakt med den personen och han eller hon tackar ja till att försvara dig, då har du chansen att anlita honom eller henne. Annars är risken stor att du får någon som domstolen har bestämt att du ska ha, och då vet du inte om du får en duktig advokat eller inte.

Det finns duktiga advokater men också andra

Det är med advokater som i många andra yrken, att det finns duktiga advokater och så finns det de som inte är särskilt duktiga. För att en advokat ska bli duktig, ställer det stora krav på engagemang, noggrannhet, kreativitet och att den personen är erfaren och kan tänka sig arbeta en hel del utanför ”boxen”. Särskilt viktigt är det om det nu är så att du skulle vara föremål för en polisutredning och misstänkt för ett brott.

Då är det mycket viktigt att din advokat kan samla alla tänkbara bevis på att du är oskyldig. Den personen kanske måste kontrollera vittnesuppgifter; är det rimligt att de eventuella vittnen verkligen har kunnat peka ut dig? Har du bevis på att du befunnit dig på annan plats? Finns det något annat som kan bevisa din oskuld? Om det nu skulle vara så att du skulle bli dömd i en rättegång, ska din advokat bevisa för domaren, och eventuellt nämndemännen om ”förmildrande omständigheter” för att du inte ska få ett långt och hemskt straff. Sedan kanske din advokat råder dig att överklaga en dom och då är det viktigt att din advokat kan lägga fram nya bevis om din oskuld.

Rättegång med videokonferens

29 apr 2018

I tio års tid – sedan 2008 – har tekniken med videokonferens använts i svenska domstolar. Domstolsväsendet i Sverige var tidigt ute med att modernisera rättegångarna och använda sig av ny teknik. Till stor del handlade det om förhör med vittnen som befann sig på annan plats, eller som inte skulle behöva förhöras vid flera tillfällen om samma sak. Man införde också möjligheten att föra rättsliga förhandlingar, det vill säga rättegångar, via videokonferens. Denna reform kallades ”En modern rättegång”, och blev mycket uppmärksammad.

En tydlig och direkt bild

Tidigare var det framför allt ljud man tog upp när en person hördes i domstol. Men numera filmas alla förhör utan undantag. Den främsta anledningen till att man vill spela in när en person förhörs är att man får en tydlig och direkt bild av ett förlopp som ligger nära i tiden. Ofta kan fallet vara, om ett nytt förhör görs en lång tid efter det första, att minnesbilden ändrats och personen medvetet eller omedvetet förvrängt vissa fakta eller ”minns annorlunda”. Med hjälp av en videoupptagning har rätten alltid tillgång till den första minnesbilden. Dessutom behöver vittnen och brottsoffer bara komma till domstolen vid ett enda tillfälle, vilket såklart innebär mindre påfrestningar för dem men även lägre rättegångskostnader.

Externa åhörare

Videokonferens ger även möjlighet för ett stort antal åhörare att följa rättegången från till exempel en angränsande rättssal, via en skärm i realtid. Detta är numera mycket vanligt vid mål som har ett stort allmänintresse. Allt som sker i rättssalen överförs via direktlänk till den andra salen och kan där följas via en skärm.

Fler anledningar till att använda teknik

Andra anledningar till att hålla förhör via videokonferens är till exempel att man kan höra vittnen som bor långt bort eller i ett annat land. Det kan också finnas en uttalad hotbild mot någon av parterna, vilket kan göra att det anses säkrast att hålla förhör via videolänk.

I slutändan är det alltid domstolen som avgör om man ska använda sig av enbart videokonferens eller om man även ska kalla in vittnen eller parter i målet. Men tekniken finns och fungerar väl, något som som bevisas av att många stora mål på sistone avgjorts åtminstone delvis med hjälp av utrustning för videokonferens.

Måste skyddas från yttre påverkan

Det gäller att systemet som använts för videokonferens är av god kvalitet för att säkerställa bra bild och ljud. Det måste också vara helt skyddat från intrång och yttre påverkan. Därför är det till exempel förbjudet för parter i målet samt offentliga försvarare och målsägande att ta med sig bevis på till exempel ett USB-minne och använda rättens utrustning. Alla teknisk bevisning måste redovisas innan rättegången och framställas på ett för rätten godtagbart sätt.

Syns inte, men finns

Även om tekniken för videokonferens bidragit till att modernisera domstolsväsendet och rättsförfarandet i Sverige, är det fortfarande regeln att ”ju mindre det märks, desto bättre”, som gäller. Bra teknik ska bara funka, utan att märkas över huvud taget. Numera är tekniken för videokonferens såpass långt utvecklad att systemen i regel klarar detta krav galant.

Yrket som advokat

24 apr 2018

Drömmer du om att jobba som advokat? Faktum är att yrket är ganska brett och att det finns många områden att specialisera sig inom. De flesta som tänker på yrket föreställer sig en brottmålsadvokat, som står i rättegången och försvarar sin klient. Den mest populära inriktningen hos advokater idag är dock affärsjuridik, men även just brottmålsadvokater och advokater inom asyl-, arbets- och miljörätt är vanligt förekommande.

Vad gör egentligen en advokat?

Många tror att advokater, och då särskilt brottmålsadvokater, spenderar dagarna i rättegångssalarna, försvarandes en klient som är misstänkt för brott. Det här är en viktig del i många advokaters arbetsliv, men det är långt ifrån allt. Som brottmålsadvokat läggs ansenlig tid läggs på att gå igenom förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som uppkommit i processen. Man arbetar även med att söka fram rättsregler och tidigare domar för liknande fall.

Advokater inom affärsjuridik sysslar till stor del med att granska och att tolka avtal. Vidare kan de arbeta med att upprätta nya köpekontrakt, avtal och andra juridiska handlingar. De är också till stor hjälp för många när ett företag ska startas eller säljas.

En skyddad titel

Vem som helst kan inte kalla sig advokat, utan bara den som blivit antagen av Advokatsamfundet. För det ställs vissa krav. Bland annat ska man ha klarat de prov som är nödvändiga för domarbehörighet, vilket i Sverige innebär en juristexamen eller jur. kand. Vidare ska man, under minst tre års tid, ha sysslat med juridisk verksamhet (och även göra det när ansökan görs). Ett annat krav är att genomgå samfundets egen utbildning för advokatexamen. Som advokat ställs det dessutom krav på att vara redig och i övrigt anses vara lämplig för yrket.

Förmågor som en advokat bör ha

 • En advokat bör vara analytisk och kunna göra goda tolkningar av de lagar som finns och dra slutsatser från aktuellt underlag i ett mål.
 • Att vara kommunaktiv som advokat är viktigt. Inte minst är det viktigt som brottmålsadvokat, när man tydligt behöver redogöra för lagen när en klient ska försvaras. Oavsett inriktning bör man kunna formulera sig på ett tydligt och korrekt sätt, inte bara i tal, utan även i skrift.

Hur ser lönerna ut?

Lönerna skiljer sig naturligtvis åt en hel del, beroende på vilken erfarenhet man har och vilken sektor man arbetar i. I kommunal sektor är medellönen till exempel 43 000 kronor, medan den ligger runt 54 000 kronor i privat sektor. Inom statlig sektor är det något bättre än kommunal sektor, med medellöner på ca 44 000 kronor.

Så undviker du en konflikt gällande din hyrda lagerhall

14 apr 2018

Allt fler jurister vittnar om att tvister mellan företag och privatpersoner äger rum i Sverige. Det handlar om varor som inte hållit den kvalitet som utlovas, det kan handla om att man anlitat ett företag för någon typ av renovering som inte nått rätt nivå och det kan handla om att företaget inte följt det avtal man skrivit.

I grund och botten så är det en fråga som är allt annat än lättlöst och som konsument så kan det bli en obehaglig överraskning. Detta då man tror sig ha ett vattentätt fall framför sig och där man väntar sig att återbetalning ska ske inom kort.

Så är det sällan. En konflikt mellan ett företag och en privatperson (eller ett annat företag) tar lång tid att lösa och inte sällan så slutar det med besvikelse för den som känner sig lurad. Det är ofta en ekonomisk förlust att inleda en tvist och detta av en den enkla anledningen att den tar så lång tid att behandla och lösa.

Under tiden ska man betala arvode för en jurist - något som till viss del täcks av hemförsäkringen - och man ska även se till missade arbetsdagar samt det faktum att man ligger ute med nya pengar (för att korrigera misstaget eller för att köpa en ny produkt).

Vårt råd är snarare att man ser till att undvika konflikten och tvisten genom att agera korrekt till en början. Det vill säga - ska du som mindre företagare hyra en lagerhall så ska du se till att hyra denna från ett företag som håller vad de lovar och levererar en produkt som håller utlovad kvalitet.

Tips om hur du hittar rätt leverantör av lagerhallar

Vi tänkte rada upp några tips som kan hjälpa dig att undvika en framtida tvist mot företaget du står inför att hyra din lagerhall ifrån. Tips som visar på vikten av egen undersökning och som går att använda sig av även gällande andra produkter och tjänster.

Det bästa tipset är att sluta vara så blåögd och naiv: låter det för bra för att vara sant så är det förmodligen också det.

 • Referenser Vilka andra företag hyr- har köpt en lagerhall från företaget? Kolla upp detta och se till att ringa för att säkerställa kvalitet.
 • Vad går att förvara? Få en lista över vad som går att förvara i lagerhallen. Denna kan göra att en konflikt kan lösas direkt. Står det svart på vitt att lagerhallen ska kunna användas för förvaring av exempelvis trä - ja, då ska träet du förvarat där också klara sig utan att bli fuktskadat eller angripet av mögel.
 • Undersök priset Se till att jämföra priset innan. Se även till hur ett pris kan komma att förändras och hur pass flexibelt företaget är. Hur mycket kostar det att utöka utrymmet och hur mycket kostar det att ändra det invändigt och kanske möjliggöra för att maskiner och fordon kan komma in? Ibland är det bättre att betala mer för att få en partner som - för ett bättre pris - kan anpassa er lagerhall för framtida behov snarare än att betala mindre för ett företag som inte alls är villiga att möta er rent prismässigt.

Mer info om lagerhallar finns att hitta här: http://www.lagerhallar.nu/.

Missnöjd med din målare?

13 apr 2018

En risk som blivit större i och med att Rot-avdraget infördes handlar om att man som konsument kan bli lurad. Detta som en följd av att fler renoverar, att efterfrågan av hantverkare ökat och att fler hantverkare också givit sig in och startat egna företag. De flesta är seriösa och bra, men det finns även de som tyvärr inte alls håller måttet. Att det numera vigs diverse granskningar i TV - och till och med finns speciella tv-program om saken - visar på att fuskjobb är ett stort problem i Sverige.

Förmodligen större än vad man kunnat ana. De flesta fuskjobb kommer nämligen att visa sig först om några år; först då kan man peka på vilka - förmodade - enorma problem som branschen i stort har.

Du som kund då - vilka rättigheter har du? Ja, anlitar du en målare i Stockholm och är missnöjd med dennes jobb så kan du vända dig till konsumentverket eller till någon branschorganisation för att söka hjälp. Det senare förutsätter dock att denne målare också är ansluten till en sådan - exempelvis Målarmästarna eller Måleriföretagarna - för att dessa organ ska kunna agera.

Helt lätt är det inte att få ersättning eller ett nytt jobb utfört. Du kan dra din målare inför rätta, men då handlar det om att du tar en risk där du själv riskerar att stå med kostnader för både en jurist och för rättegångskostnaden i stort. Det är heller inte glasklart att man som privatperson vinner en sådan tvist. I många fall så hinner företaget man ställt inför rätta gå i konkurs eller lägga ner företaget innan och det försvårar situationen markant.

Vårt bästa råd är därför: se till anlita rätt målare direkt. Det finns, som sagt, en större del av hantverkare som är seriösa och det du behöver göra är att hitta en sådan. Vi tänkte ge några tips på hur:

Tips för att hitta rätt målare i Stockholm

 • F-skattsedel Se till att företaget har F-skattsedel. Du kan även kolla hos Kronofogden om det finns några anmärkningar hos myndigheten i fråga.
 • Rykte och kunder Du kan läsa på nätet om olika omdömen. Det är bra, men tänk även på att det är ganska lätt att både smutskasta konkurrenter och att höja sig själv till skyarna på det sättet. Är det kanske din målare som i själva verket skrivit sina kundomdömen? Du bör alltså även be om nummer till kunder och ringa/besöka dessa innan du skriver under ett avtal.
 • Betalningen Dels vill du inte betala för mycket för din målare. Enklaste sättet att undvika det rä att ta in så många offerter som möjligt och jämföra priserna. Gällande betalningen rent fysiskt - själva transaktionen - så ska den sek då jobbet är utfört och besiktigat. Förskott undanbedes!
 • Skriftliga avtal Spotta i näven och skaka hand med din målare? Nej, den gamla skolans avtal ska du undvika. Se till att allting är skriftligt och undertecknat av er båda. I avtalet ska, naturligtvis, även garanti stå inskrivet.

Vad är ensam vårdnad och varför ska man ha det?

9 apr 2018

Om någon får barn, som inte är gift, får mamman automatiskt ensam vårdnad om sitt barn. Om barnets pappa vill ha vårdnaden om sitt eget barn, måste han erkänna faderskapet, annars registreras barnet med en fader som är okänd. Om inte barnets pappa erkänner faderskapet, får han heller inte vårdnaden om barnet, även om han skulle vara pappan för barnet Så ser lagen ut när det kommer till faderskap och då det kommer till vårdnaden om barn enligt svensk lag.

Oberoende om mamman och pappan bor ihop eller ej, så är det enligt lagen så att om barnets pappa vill ha vårdnaden om barnet, måste han erkänna faderskapet. På så sätt får båda vårdnaden om barnet. Är däremot mamman och pappan gifta, räknas det som att de båda är vårdnadshavare till barnet automatiskt (oberoende om så är fallet eller inte). Lagen tar för givet att de båda gifta parterna är vårdnadshavare till barnet.

Vad händer om föräldrarna skiljer sig?

Så vad händer om det gifta paret, eller de två som varit sambo skiljer sig? Då fortsätter vårdnadskapet för barnet på samma sätt, om inte annat krävs av den andra vårdnadshavaren. Lagen om barns vårdnad, boende och umgänge har reglerats många gånger, senast 2006, då man ville att barnet (barnen) skulle få större möjligheter att påverka sin egen situation då det kom till deras egen vårdnad, boende och umgänge.

Lagen säger att barn ska få komma till tals, så länge det själv förstår vad de olika situationerna innebär för den. Tidigare har gränsen för barns medbestämmande gått vid elva års ålder. Då har man tidigare ansett att barnet själv kan bestämma om sin egen boende- umgängessituation med sina båda föräldrar. Läs mer om vad som händer efter en skilsmässa på: http://lege.se.

Alltför många barn tvingas bo eller umgås med någon de inte vill

Dessvärre har det förfarandet fortsatt att gälla. I några fall har barn så stora som 14-åringar tvingats bo eller umgås mot sin egen vilja med en förälder, vilket är kan vara mycket illa för det barnets egen utveckling och känsla av att kunna kontrollera sin egen livssituation. Om lagen ska ge den intention som lagen stiftades enligt, bör både domstol och socialtjänst se till att barns rättigheter stärks och deras möjligheter stärks att kunna bestämma över sin egen situation. Därför behöver barns rättigheter stärkas. Det ska inte vara vad föräldrarna vill, eller säger som ska vara vägledande för en domstol, eller ett socialtjänstutlåtande. Barn ska kunna komma till tals med hjälp av dem som kan tala med barn, såsom rätt utbildade barnpsykologer. Om ett barn mår bra av en förälder, är det ingen katastrof om barnet inte bor med den föräldern, eller umgås med den föräldern med hjälkp av telefonsamtal, Skype eller i vuxen ålder.

Så gör ni vid en bodelning

18 feb 2018

Att hitta någon som betyder så mycket att man inte vill skiljas åt efter dejten längre är underbart. Alla som någon har varit kör, vet vilken underbar period som följer efter en förälskelse. Vi känner det till och med i kroppen, inte bara känslor. Vi dopas helt enkelt av endorfiner som rusar runt i kroppen. Det känns i magtrakten när vi ser den som vi är förälskade i. Många vill hålla kvar den känslan. Oftast försvinner de faktiskt. Det är då det antingen tar slut där, eller fördjupas till något mer varaktigt och man väljer att stanna kvar, efter att man på riktigt har lärt känna varandra.

Kärleken är blind

Det sägs att kärleken är blind och det är den också. Man ser helt enkelt inte den andras fel och brister så länge förälskelsen håller i sig. Många väljer att ganska snabbt flytta ihop – oftast under förälskelsen. Efter ett. Tag lär man känna den andra personen, och plötsligt tycker man inte alls om det man ser hos den andra. Känns det igen? Man irriterar sig på småsaker; disk som står på hög, smutsiga strumpor och underkläder som ligger här och där. Då är det inte särskilt kul längre. Grälen blir allt fler och man beslutar sig för att separera. Det är inte bra att stanna kvar i en negativ relation. Det mår ingen bra av. Har man hunnit få barn då, är allt mycket mer komplicerat. Då är det mer än sakerna man ska dela på. Plötsligt inser man att man är bunden till den andra, om man har barn ihop. Helst ska man komma överens om hur man ska göra med den gemensamma vårdnaden om barn. För allas parter är det bäst om man kan komma överens. Ibland är frågorna som skiljer er åt allt för stora och ni kommer inte till någon lösning, utan grälen fortsätter.

Kommer ni överens om hur ni delar på sakerna?

Och hur är det med de gemensamma sakerna? Många par tänker inte på att så länge man är sambor, har man inte rätt att dela det gemensamma hemmet rakt av. Tvärtom. Det är endast gifta par som har rätt till hälften av "boet", som det heter på juridiksvenska. Så om ni inte kan komma överens om vems sakerna är, vad gör ni då?

Juridiken ser strikt till det som köptes in för det gemensamma bohaget. Det är det sambor kan dela på hälften. Plus de saker som du förde med dig i samboskapet. Många delar upp också utgifterna, så att den som tjänar mest, betalar för bostaden som för de flesta är den största affären, som de gör som privatpersoner. Och som många vet, är det oftast mannen som har betalat mest för den gemensamma bostaden, medan kvinnorna har köpt maten, övriga räkningar, saker till barnen, om man har haft det.

Så hur ska man rättvist dela på en gemensam bostad (som är mest värd) när det mest är den ena som har betalat för den? Eller sommarstugan, om man har haft en sådan. Bilen? Den är det också ofta mannen som har betalat. Har man haft barn, är den övervägande delen mest kvinnorna som har stannat hemma, ammat, vabbat och har haft större ansvaret för. Hur gör man då? I de fallen har kvinnorna tjänat mindre och gjort större ekonomiska (och egna) eftergifter till förmån för det gemensamma hemmet. 

Ta kontakt och rådgör med en advokat?

Det är i de fallen som det är bäst att ta kontakt med en advokat, som kan den juridiska biten och som kan hjälpa er igenom den svåra processen att dela ett bohag som man har haft gemensam. Hen är en medlare mellan er båda och kan, om möjligt försöka upprätta en så rättvis bodelning som det kanske bara går. Om den ena trots medlingsförsöken mellan er, fortfarande är osams, måste saken gå till rättegång.

Det är något som de flesta domstolar inte önskar, alls faktiskt. En rättegång är nämligen väldigt kostsam, för samhället och för de inblandade parterna. Den som förlorar i rättegången blir skyldig att betala, både advokaten som motparten (din före detta sambo) och den advokat man själv har anlitat, plus rättegångskostnaderna. Så att gå till rättegång innebär en stor ekonomisk risk. De flesta hemförsäkringar betalar ut kostnaderna för detta, och du blir då skyldig att betala för egenavgiften, vilket brukar handla om 20.000 till 30.000 kronor.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

13 feb 2018

Världen skälvde under några veckor. Det började med Harvey Weinstein och där flera kvinnor pekade ut denna amerikanske stjärnproducent som en person som systematiskt utnyttjat sin makt. Detta genom att få sexuella tjänster utförda - vare sig kvinnan i fråga varit med på det eller inte. I vissa falls å handlade det om rena våldtäkter; i andra om förnedrande handlingar som följde våldtäktens mönster.

Det stannade inte där: plötsligt så klev fler och fler kvinnor fram och samlades under en gemensam paroll - Me Too - och där män i maktpositioner pekades ut som våldtäktsmän och som genom sin makt kunnat tillskansa sig saker de saknat rätt till. Skådisar, regissörer, läkare, advokater, lärare - ingen bransch har gått säker och det visar dels på en styrka hos kvinnor som vågat träda fram och dels så visar det också på svagheter i våra liv och i vårt samhälle.

Hur ska man våga anmäla en våldtäkt om ingen kommer att tro på en; hur ska man kunna anmäla en man som har en högre position, som har makt nog att påverka hela ens yrkesliv om man inte följer hans minsta vink?

Det är verkligen ingen lätt fråga att svara på. Och: en våldtäkt är heller ingen lätt sak att leda i bevis. Det som Me-Too kommit att visa är att många blivit utsatta för våldtäkter och sexuella trakasserier av män - men hur många av dessa har egentligen blivit fällda. I många fall så står ord mot ord och det har flutit mycket vatten under broarna; åren har gått och ju längre tid det tar innan en anmälan görs - desto mindre blir chanserna att fälla någon för våldtäkt rent juridiskt.

Anlita en jurist specialiserad på våldtäkt

Det är inte omöjligt att få någon fälld i efterhand. Det första steget är att anmäla att en våldtäkt ägt rum och det andra steget är att anlita ett ombud som står vid ens sida genom hela processen. Det senare är viktigt - oavsett om man direkt anmäler en våldtäkt eller om det passerat, som i många fall inom Me-Too, flera år. Utan en jurist/advokat så har man sämre chans att se en fällande dom falla över gärningsmannen.

Det är dessutom viktigt att ha juridisk hjälp sett rent mentalt. Detta för att medverka vid förhör och vid rättegången där förnedrande frågor kan styras undan. Det är inte relevant hur mycket du druckit, vilka kläder du hade på dig eller om du frivilligt följde mannen i fråga hem - ett nej är ett nej och det är det och endast det som man ska ta hänsyn till.

Rätt rättslig hjälp kan få dig att uthärda, ta dig vidare och våga konfrontera den man (eller kvinna) som gjort dig illa och som skadat dig både mentalt och rent fysiskt. En våldtäkt ska aldrig passera - oavsett om hur lång tid som passerat. Me-Too-upproret har visat att det finns ett enormt mörkertal i Sverige och det är verkligen dags att börja sätta fokus på detta fruktansvärda brott.

Mer information om detta ämne finns på denna site.

Fastighetsrätt

16 nov 2017

Fastighetsrätten är det område inom juridiken som rör fastigheter, framför allt ägande och överlåtande. En jurist som är specialiserad på fastighetsrätt hjälper ofta sina klienter ifråga om nyttjanderätt av fastigheter, frågor om dolda fel i hus, hyresfrågor mm.

Man brukar skilja på allmän och speciell fastighetsrätt, där den allmänna fastighetsrätten reglerar relationerna mellan avtalsparter som hyresvärd och hyresgäst eller säljare och köpare. De lagar som reglerar dessa frågor återfinns i Jordabalken. Hit hör frågor om köp och hyra av fastigheter, servitut och sakrättsliga frågor som dolda fel, tomträtt och konflikter mellan hyresgäster och fastighetsägare exempelvis.

Den speciella fastighetsrätten reglerar relationerna mellan stat och kommun gentemot exempelvis fastighetsägare. Här rör det sig främst om markrätt och miljörätt, kommunernas markplanering vid exempelvis vägbyggen och fastighetsbildande samt exploaterande av mark ur miljösynpunkt. Här är några av de viktigaste lagarna inom fastighetsrätt.

Jordabalken

Jordabalken innehåller de lagar som reglerar fastighetsrätt och hyresrätt. Många konflikter mellan grannar gällande tomträtt kan lösas med jordabalken, även schismer mellan säljare och köpare vid husköp, som till exempel när ett dolt fel påträffats. I jordabalken fastställs bland annat hur en fastighet definieras, vad som anses höra till en fastighet, vad man får göra med en fastighet och hur den får överlåtas eller styckas upp.

Det tolfte kapitlet i jordabalken reglerar förhållandet mellan hyresgäst och uthyrare och brukar ibland kallas för hyreslagen.

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och var en ihopsamling av spridda lagar gällande miljö som uppkommit ur behov allt eftersom. Den härrör från en uppfattning om att naturen behöver skyddas och att människa har ett ansvar att agera i enlighet med det. Miljöbalken har betydelse för fastighetsrätten i fråga om bland annat markplanering, expropriation och fastighetsbildning.

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen behandlar som namnet antyder frågor om bostadsrättsbildande, ägande och överlåtande. Här står i detalj hur angivet hur ett bildande av en bostadsrättsförening ska ske, hur stadgarna ska utformas, samt vilka kriterier en bostadsrättsförening kan ha gällande medlemmar.

Om du hamnat i juridiskt trångmål med din hyresvärd, upptäckt dolda fel i ditt hus eller bråkar med en granne om tomtgränsen gör du rätt i att kontakta ett juridiskt ombud specialiserat på fastighetsrätt. Det finns oms synes många olika lagar och förordningar att hålla reda på och en kunnig jurist kan hjälpa dig att få rätt mot motparter som ibland kan ha betydligt större ekonomiska möjligheter än dig som privatperson, exempelvis fastighetsägare eller försäkringsbolag. Vid en rättegång bör man alltid ha ett specialiserat juridiskt ombud vid sin sida.

Vad händer när någon polisanmäler dig?

30 sep 2017

Vad som händer när någon polisanmäler dig beror på en rad olika faktorer. Beroende på brottets art och misstankegraden kan processen se annorlunda ut för den som är misstänkt för brott. För att ens bli kallad till förhör krävs dock att polisen har skäl att tro att ett brott faktiskt har inträffat.

Polisen bedömer i ett inledande skede

När polisen får in en anmälan är det ett stationsbefäls eller en förundersökningsledares uppgift att läsa den och bedöma om det finns skäl att tro att ett brott har skett. Ifall det bedöms att ett brott har inträffat är det upp till polisen eller en åklagare att i sin tur göra en bedömning om brottet är möjligt att utreda. Om brottet bedöms som möjligt att utreda väntar en förundersökning.

Utredningen

Efter att beslut om att inleda en brottsutredning har tagits, utses någon till att agera förundersökningsledare. Beroende på hur juridiskt komplicerat brottet är, samt hur grovt det är, kan det antingen bli en polis eller en åklagare som leder förundersökningen. Utredningen ska ske på objektivt sätt, det vill säga att alla omständigheter tas med, inte bara de som är gynnsamma eller till nackdel för den som är misstänkt för brott.

Förhör

Den som är misstänkt för brott förhörs vanligtvis efter målsäganden, det vill säga den som blivit utsatt för brottet. Innan dess kan även eventuella vittnen ha hörts och teknisk bevisning säkrats. Som regel är den som är misstänkt för brott bland de sista att kallas in till förhör.

En kallelse kan fås antingen genom telefon, brev eller sms. I meddelandet finns information om dina möjligheter att söka en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat som arbetar på uppdrag av det allmänna. Ifall du inte har hört av dig, eller som misstänkt är svår att få tag på, kan det hända att poliser plockar upp dig och tar dig till station. Du som är under 18 ska normalt ha sällskap av en vårdnadshavare och ibland kan även representanter från socialtjänsten medverka.

Om du blir häktad

Den som är misstänkt för brott kan bli häktad om vissa skäl föreligger. Det gäller till exempel att misstankegraden ska vara någorlunda stark, eller att det finns skäl att tro att den misstänkte avviker eller försvårar utredningen om häktning inte sker.

Under anhållningstiden har du skydd av sekretesslagstiftningen och det är bara din försvarare som har rätt att få veta var du är någonstans. I de flesta fall får du möjlighet att kontakta arbetsgivare, vänner och familj, något som polisen vanligtvis kan hjälpa till med. En åklagare kan dock fatta beslut om andra restriktioner, så som att du inte får lyssna på radio, titta på tv, surfa på nätet eller ta emot besök.

Anlita en specialiserad LVU advokat

23 sep 2017

Att ett barn upplever en kärleksfull, trygg och varm hemmiljö där mat finns på bordet, där rena – och hela – kläder finns och där utvecklingen kan ske i normal takt är inte bara önskvärt – det regleras i lag. LVU – en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser av Vård av Unga – är en lag som reglerar omhändertagande av barn. Det vill säga: upptäcker man att ett barn på något sätt far illa i hemmet – misshandlas antingen fysiskt eller psykiskt, att det begås övergrepp sexuellt eller att föräldrarna exempelvis har drog- eller andra missbruksproblem – så kan Socialnämnden ingripa och placera barnet i en annan miljö. Detta gäller även om barnet i fråga begår kriminella handlingar eller börjat missbruka någon typ av substans.

Viktigt att poängtera i detta är att LVU är en tvångslag; det innebär att någon av föräldrarna eller barnet i fråga motsätter sig en omplacering och att man således går emot dennes vilja. Det första som sker är nämligen att man försöker nå en lösning på frivillig väg – det vill säga att föräldrarna själva ser problemen och ser till att barnet hamnar i bättre händer.

Fungerar inte det – något som inte är ovanligt; ja, då använder man sig av LVU. LVU finns där – och det kan inte nog poängteras – för barnens bästa. Far ett barn illa – ja, då kan inte en massa byråkratiska kvarnar sakteliga mala – nej, då måste det hända något direkt. Därför går LVU snabbt och enligt följande schema:

 • Barnet hämtas och placeras i ett jourhem samma dag som beslutet om LVU tagits.
 • Inom en vecka så ansöker Socialtjänsten om att beslutet ska faststå; detta görs hos Förvaltningsrätten.
 • Domstolen beslutar om tvångsomhändertagandet ska kvarstå; detta efter en förhandling. Skulle beslutet stå fast så placeras barnet normalt i ett familjehem/fosterfamilj.
 • Socialnämnden omprövar sitt beslut var sjätte månad. Beslutet kan i vissa fall överklagas till domstol.

Så ser gängse väg ut då det gäller LVU och i grunden så är denna tvångslag väldigt sund. Men – det finns alltid ett men – vad händer då man har fel? I så snabba beslut som sker inom LVU så sker misstag; utredningar och utvärderingar har visat brister i många beslut. Brister som främst syns i att omhändertaganden enligt LVU nästan uteslutande grundar sig på den utredning som socialtjänsten gjort gällande barnets hemförhållanden och där även många brister kommit fram gällande de hem där barnen sedermera placeras.

En LVU advokat ger er stöd

För att få rätt – och kunna påvisa sådana eventuella brister i en utredning – så krävs en LVU advokat. LVU advokat är – till skillnad mot en vanlig advokat – specialiserad på just detta svåra område och det är någonting som verkligen behövs. Risken finns att man som förälder – eller barn – känner sig överkörd; att man är dömd på förhand och på godtyckliga grunder där man inte fått komma till tals.

En LVU advokat behövs av den enkla anledningen att denne kan se till att dels vända på varenda sten i utredningen och dels också fungera som ett stöd genom en den känslomässiga storm denna process innebär. Även vid överklagande så behöver man en LVU advokat. Du och din partner kanske har fått den hjälp ni behöver för att åter kunna uppfostra ert barn – barnet har kanske kommit bort från sina gamla, destruktiva vanor? Låt en LVU advokat visa detta för rätten och för Socialnämnden.

Vad är arvsrätt egentligen?

17 sep 2017

Ordet arvsrätt använder man som en samlad beteckning på vilka som har rätt att ärva från kvarlåtenskapen efter en avliden person och reglerar alltså – om inget testamente är skrivet – vilka som får ta del av dödsboet i fråga. Först och främst handlar det här om i vilken orning kvarlåtenskapen ska fördelas och här ser man att äkta makar, barn och syskon står först i kön enligt arvsrätt men att även kusiner och annat har rätt att ärva en del. Om testamente finns skrivet så ändrar dock detta förutsättningarna lite och detta är också enkälla till konflikt som man sett i åtaliga filmer eller läst i böcker genom åren.

Det kan alltså här handla om hur en person plötsligt finns inskrivet i ett testamente – exempelvis en städerska eller en sköterska – trots att denna person bara känt den nyligen avlidne i några månader och då hävdar sin rätt till arvet. Här måste då en domstol kopplas in för att reda ut om testamentet är giltigt eller om man ska följa den rådande arvsrätt som finns i Sverige eller i det land där detta drama utspelar sig.

Detta med arvsrätt är alltså således en sak som kittlat fantasin hos många författare och manusskribenter genom åren och kommer så att fortsätta vara även i framtiden. Dock så ska man här veta att det inte enbart – tyvärr får man här tillägga – handlar om fiktion då det kommer till arvsrätt utan att detta är något som plågat många familjer och personer genom åren även i det vanliga livet och ett exempel som just nu är uppe på tapeten handlar om författaren Stieg Larsson.

Arvsrätt går före moral

Denne Stieg – känd för böckerna om Lisbeth Sahlander – dog ju alldeles för ung och inna dessa böcker slagit igenom på allvar och blivit denna sensation på den litterära himlen som de i dagsläget är. Detta innebar att Stieg själv inte fick uppleva vare sig sin berömmelse eller ta del av de pengar som började strömma in. Då Stieg var sambo med en kvinna – Eva Gabrielsson- så tyckte hon att hon var den rättmätiga arvingen till deras kvarlåtenskap men Sveriges arvsrätt visade något helt annat. Denna arvsrätt pekade nämligen istället ut Stiegs bror samt far som de rättmätiga arvingarna och detta trots alltså att Eva och Stieg levt med varandra i över 20 år och att hon således borde ta hand om pengar och annat.

Här fick alltså – på grund av att det inte fanns något testemente där hennes namn var skrivet – brodern och fadern ta hand om pengarna och om detta har man kunnat läsa spaltmeter om i tidningar världen över. Vem hade då rätt i denna infekterade fråga?

Ja, enligt den moraliska kompassen så kanske man kan anse att Eva Gabrielsson borde ha haft rätten till pengarna men följer man den arvsrätt som finns så är det utan tvekan så att brodern och fadern till Stieg Larsson hade rätt att ärva. Detta kan man alltså tycka vad som helst om – men det är ett konkret exempel på hur Sveriges arvsrätt kan te sig.

Läs mer på http://www.arvsrätt.nu/.

Parter i en rättegång

15 sep 2017

Hur ser det egentligen ut vid en rättegång? Och vilka parter är det påverkar till att ett visst beslut tas? När förordnas en offentlig försvarare? För att en rättegång ska kunna genomföras krävs att flera partner är med. Beroende på rättegång kan det se lite olika ut. I den här texten utgår vi från en rättegång i en tingsrätt.

De här personerna medverkar

 • Målsägande. Målsägande är den person som har utsatts för, eller snarare påståtts ha utsatts för, brottet i fråga.
 • Målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är den person som ger stöd till den som har utsatts för ett brott, alltså målsäganden.
 • Åklagare. En åklagare är en av de mer kända parterna i en rättegång. Han eller hon arbetar på statligt uppdrag och är den som leder förundersökningen, tar ett beslut huruvida åtal ska väckas och är även den som för talan i en domstol under en rättegång.
 • En advokat är den som tar tillvara på den den brottsmisstänktes intressen. Det kan vara en offentlig försvarare eller en privat försvarare, beroende på flera faktorer. Om brottet har en lägsta påföljd på sex månader i fängelse är det vanligt att en offentlig försvarare inkallas. Vid lindrigare brott är det desto vanligare med privata advokater, även om privata försvarare givetvis arbetar med svårare brott också.
 • Den person som är ordförande under förhandlingen.
 • Nämndemän. Nämndemän är oftast tre stycken och är något som de flesta svenska myndiga medborgare kan väljas till att bli. Syftet är att domstolens beslut ska ligga i linje med den allmänna rättsuppfattning som finns i samhället. Tillsammans med juristdomaren ska de tillämpa rättsregler i målet.
 • Protokollförare. En protokollförare är inte sällan en jurist som jobbar hos domstolen. Det är hans eller hennes uppgift att föra protokoll över det som sker under förhandlingen.
 • Nästan 100 000 människor vittnar i en domstol årligen. De flesta är nog bekanta med vad ett vittne gör – att berätta vad de vet om ett visst brott som de har sett. Ett vittne ska inte komma för att skydda någon eller få någon dömd till fängelse, utan ska helt enkelt göra fallet mer tydligt för domstolen.
 • En sakkunnig kan kallas in för att förklara något invecklat. Det kan till exempel vara fråga om en psykolog eller en läkare.
 • En tolk behövs om någon av parterna i målet inte kan svenska, eller om det finns någon med nedsatt syn eller hörsel med i rättssalen.
 • Åhörare. I de flesta fall är rättegångar offentliga. Det innebär att utomstående personer kan närvara utöver de parter som vanligtvis är med (offentlig försvarare o.s.v., se ovan). Fall som ofta avgörs bakom stängda dörrar är till exempel sexualmål eller mål där minderåriga är parter.

Klicka här om du behöver råd eller kontakta en advokat.

← Äldre inlägg