Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Blogg

Sida 2

RSS

Vad kan en arbetsrättsjurist hjälpa till med?

12 Aug 2019

En arbetsrättsjurist är en advokat som är specialiserad på de lagar och regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. En arbetsrättsjurist jobbar vanligen på en byrå som framför allt erbjuder hjälp med arbetsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Som företag är det viktigt att anlita kunniga arbetsrättsjurister när till exempel anställningsavtal ska formuleras eller et kollektivavtal ska förhandlas fram med fackförbunden.

Förhandlingar kring löner och avtal

Många arbetsgivare i Sverige har kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som sluts mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en arbetstagarorganisation som ett fackförbund. I ett kollektivavtal regleras lägstanivåer för löner samt villkor för anställning, förmåner och så vidare som ska gälla vid anställning. Vid förhandling om kollektivavtal bör båda parter ha arbetsrättsjurister med sig som kan hjälpa till att sköta förhandlingarna.

Även i enskilda förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda kan en arbetsrättsjurist hjälpa till. Som enskild arbetstagare kan det löna sig att anlita en arbetsrättsjurist om man anser att man till exempel blivit överhoppad i löneutvecklingen på grund av graviditet, sjukfrånvaro eller liknande.

Konflikter mellan arbetsgivare och anställda

I alla företag förekommer det då och då konflikter mellan arbetsgivaren och de anställda. Det kan vara villkor som plötsligt ändras, eller en situation med en enskild arbetstagare som uppträder illa eller på annat sätt saboterar sina kollegors arbete. Det kan också förekomma att anställda uppvisar ett illojalt beteende mot arbetsgivaren. Uttalanden i sociala medier är ett vanligt exempel på ett sådant beteende.

När man som arbetsgivare står inför en sådan situation bör man alltid anlita en arbetsrättsjurist. Anställningsskyddet är högt i svensk lagstiftning och som arbetsgivare ska man ha ordentligt på fötterna innan man ger sig på att säga upp en medarbetare som man anser betett sig misshagligt. En arbetsrättsjurist kan hjälpa till att bedöma situation och avgöra om det finns laglig grund för en uppsägning.

Arbetsdomstolen tar upp arbetsrättsliga mål

De flesta tvister mellan arbetsgivare och anställda avgörs i en särskild domstol som heter Arbetsdomstolen. En dom från arbetsdomstolen är slutgiltig och kan inte överklagas. Det finns dock vissa villkor för att ett fall ska tas upp i Arbetsdomstolen. Dels måste både arbetsgivare och anställd omfattas av ett kollektivavtal och dels måste tvisten gälla frågor som omfattas av kollektivavtalet. En enskild anställd eller arbetsgivare som inte skrivit på ett kollektivavtal måste i stället väcka talan i tingsrätten.

Oavsett om talan väcks i Arbetsdomstolen eller i en tingsrätt ska båda parter ha erfarna arbetsrättsjurister vid sin sida.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Av nästan tusentalet advokatbyråer i Stockholm finns många som erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågor. En del byråer är specialiserade mot arbetsgivare, andra erbjuder ett mer varierat utbud av tjänster. Driver du ett företag med anställda ska du definitivt titta runt lite och se om du kan hitta en byrå eller en advokat som du känner förtroende för och som kan hjälpa dig med löneförhandlingar och liknande.

Kan företag slippa skulder med konkurs?

3 Jun 2019

Ja, så är det. Går ett företag i konkurs, då talar man om för alla dem som man har skulder till, att man inte kan betala sin skulder till dem. Att gå i konkurs innebär i praktiken att företaget (egen juridisk person) inte kan betala sin skulder. När ett företag går i konkurs innebär det att man avvecklar företaget.

Det innebär bland annat att den som har drivit företaget inser att det inte blev som man ville och inte fick in de intäkter som man hade tänkt sig från början. Något har hänt under resans gång, kanske man aldrig fick in de intäkter som man hade planerat, eller så hände något annat. Då kanske det inte finns någon annan utväg än att lägga ner företaget, men utan att betala sina skulder till till exempel sina leverantörer och till Skatteverket. Låter man företaget konkursa händer följande saker:

1. Man ansöker hos tingsrätten om en konkursförvaltare som avvecklar företaget.

2. Man håller ett edgångssammanträde i tingsrätten.

3. Tingsrätten publicerar i Post & Inreikser tidningar om att företaget har gått i konkurs. Den som har varit ägare och styrelsemedlem får inte resa ut ur landet innan edgångssammanträdet har varit.

4. De som har skulder att kräva in av företaget informeras om konkursbeslutet.

5. Konkursförvaltaren tar över verksamheten och avvecklar det så fort som möjligt.

Det får en konkursförvaltare göra

En konkursförvaltare tar över företaget helt enkelt. En sådan får fatta beslut, säger upp personal, utreder vilka skulder företaget har och tar över bokföringen. Sedan upprättar den personen ett konkursbo, som det heter, det vill säga, tar reda på vilka skulder och tillgångar som finns i företaget. En konkursförvaltare får total insyn i företaget och tar också reda på vad det är som har hänt. Skulle det visa sig att det har hänt något oegentligt – brottsligt polisanmäler man det. Konkursförvaltaren redovisar vad den har kommit fram till, till tingsrätten.

Om man vill slippa ekonomisk betalningsskydlighet

Även om ett företag går i konkurs, kan man som ägare och styrelsemedlem bli skyldig att betala för alla skulder som företaget har. Men om man inte kan betala ur egen ficka, kan man ansöka om företrädaransvar av en jurist. Det måste ske innan man begär ett företag i konkurs. Ett företrädaransvar innebär att någon annan, en jurist går in och blir skyldig ekonomiskt för företaget och tar ansvar för att alla skulder och avgifter blir betalda. Så länge juristen har företrädaransvar för företaget är inte VD, ägare och styrelsemedlem skyldiga att betala för skulder, ur egen ficka.

Behöver man oroa sig för kriminalitet på en safariresa?

5 May 2019

Att åka på safari i Afrika är en dröm för många. Det är ju en av de där lite större äventyren som man kanske bara gör någon eller ett par gånger i livet, om man inte är uttalad världsresenär förstås. Det kostar också en hel del, och kräver så klart lite mer planering än den genomsnittliga semesterresan. För det första måste man ta reda på vart man vill åka på safari. ”Afrika” är ett ganska vitt begrepp och det finns så klart många länder i Afrika där man inte kan åka på safari.

Safari i Sydafrika, Zimbabwe och Botswana

Men det finns också många länder med nationalparker som lämpar sig utmärkt för safariresor och där även svenska researrangörer anordnar safari. Ofta har arrangörerna områden inne i parkerna med hotellanläggningar där det finns pooler, tennisbanor och andra former av rekreation. Utflykterna och vandringarna utgår sedan från denna ”lodge” där deltagarna sover på nätterna. Det här är en mycket vanlig form av safari i länder som Sydafrika, Zimbabwe och Botswana.

Är det farligt att åka på safari?

Många oroar sig för kriminalitet inför en safariresa. Man har läst om oroligheter och korruption i afrikanska länder och oroar sig för att till exempel bli rånad eller råka ut för ett överfall. Det ska dock sägas att livet ute på en lodge i en nationalpark är mycket säkert. Visst förekommer det stölder även på turistanläggningar, och det har hänt att turister som rest på egen hand har rånats, men för det mesta går det väldigt lugnt till i parkerna, om man inte räknar rovdjurens jakt på föda förstås.

Hög kriminalitet i sydafrikanska städer

I städerna är det annorlunda. I många afrikanska, och särskilt sydafrikanska storstäder är kriminaliteten utbredd och som turist gäller det att vara på sin vakt. I Johannesburg, som är den största staden i Sydafrika och ofta är utgångspunkten för den som vill åka på safari i Krugerparken, är kriminaliteten bland de högsta i världen. Rån, våldtäkter och mord sker dagligen och som turist ska man absolut inte ströva på egen hand utanför de allra folktätaste stråken. Eftersom Johannesburg ofta är både start och slut på en safariresa så är detta något man verkligen måste tänka på.

Även Kapstaden har hög kriminalitet, men är ändå en turistvänligare stad än Johannesburg. Här finns mycket att se, och kring de stora turistattraktionerna och stränderna förekommer ingen grövre kriminalitet, förutom ficktjuvar och dylikt. Men den som på egen hand irrar in sig i lite mer öde kvarter kan räkna med att bli rånad eller utsatt för våld. Att säga nej till en rånare i Sydafrika är detsamma som att skriva under sin egen dödsdom, så det är bara att göra som de säger om man skulle hamna i en situation där man blir hotad.

Kontakta polis och svenska myndigheter

Om du råkar ut för ett brott i Sydafrika ska du kontakta polisen, men be en lokal arrangör eller en guide hjälpa dig. Polisen kan antagligen inte göra så mycket, men de kan skriva en rapport som du kan lämna till ditt försäkringsbolag. Om du råkat ut för något allvarligt är det alltid bäst att du kontaktar svenska ambassaden först.

Att den som rånar eller överfaller dig skulle kunna anmälas och hamna i en rättegång som i Sverige kan du betrakta som högst osannolikt. Klarar du dig undan med livhanken efter att ha strövat runt i Johannesburg på egen hand kan du skatta dig lycklig. Så ska du åka på safari i Sydafrika, gör tiden i städerna kort och vistelsen ute i parken längre. Det är ju trots allt för safarins skull du kommit dit.

Vem betalar grannens vattenskada?

29 Mar 2019

I en tid av renoveringar så kan det vara värt att påpeka vikten av att anlita yrkesmän. Många ser tyvärr detta som ett nödvändigt ont - ibland som ett direkt hån mot den egna kompetensen. Tvingas man be om hjälp så är det att anse som ett personligt misslyckande, det handlar inte om att man vill nå ett bättre resultat. Så kan man inte tänka och gör man det - ja, då får man ofta också betala priset i form av ett avsevärt mycket fulare resultat. Om man har tur, vill säga.

Det kan nämligen bli ett direkt kostsamt resultat också. Något som bevisas av antalet vattenskador som anmäls i Sverige och där kostnaderna för att korrigera sådana nästan alltid blir väldigt höga. En detalj i det höga priset handlar om att man även får betala någon annans skada.

Har du en bostadsrätt i centrala Malmö där du nyligen renoverat ditt kök och där en vattenskada uppkommer som en följd av att du installerat din diskmaskin på egen hand och där vattnet även skadar din underliggande grannes tak så kommer du - på grund av din försumlighet - även få täcka dennes skador.

Många tror att en sådan kostnad skulle delas upp och att den stora smällen skulle hamna i lika delar hos försäkringsbolaget och hos BRF:en. Så är inte fallet. Skulle din vattenskada komma som en följd av din egen försumlighet - som en felaktig installation är - så är det din plånbok som drabbas. Med all rätt, skulle vi säga.

Vi menar inte att strö en massa salt i såren här; men visst finns det en poäng i att ta professionell hjälp och anlita en firma inom VVS i Malmö snarare än att riskera en sådan ekonomisk smäll. Särskilt om man har två saker i åtanke: en firma inom VVS i Malmö är inte särskilt kostsam och det är just köket som visat sig vara den svaga punkten i bostäder idag; detta sett till antalet anmälda vattenskador.

Vattenskador ökar - anlita en firma inom VVS

Förr vad badrummet det givna området då det kom till vattenskador. Där har man riktat tydliga insatser i form av information och där privatpersoner tydligt blivit meddelade om vad som kan gå fel om man inte tar hjälp. Badrummet för också viss respekt med sig - just av den anledningen att vatten är ett så pass självklart element därinne. Det gör det lättare att anlita en firma inom VVS för att dra avlopp, flytta golvbrunnar, installera tvättmaskiner och dra vanligt vatten.

Köket däremot. Där ligger det stora problemet i att vatten finns i stor utsträckning, men att man sällan tänker på detta. Idag än mer än någonsin dessutom: vi har tekniska maskiner som har vattendrift - ismaskiner, kyl, frys, diskmaskiner och så vidare. Och då köket sällan har samma skydd och exempelvis golv av klinkers så blir skadan större och sker snabbare. Som sagt och baserat på allt detta: bli inte en av dem som tvingas anmäla en vattenskada och tvingas betala både den och den som drabbat din granne. Ta alltid hjälp av ett företag inom VVS.

IT-forensik – att upptäcka digitala fingeravtryck

23 Mar 2019

Säkerheten på nätet har aldrig varit mer hotad än den är nu. Företag och myndigheter har under det senaste decennier gjort sig beroende av ett alltmer komplicerat system  av nätverk, servrar och mjukvara för att överhuvudtaget kunna driva sin verksamhet. De flesta företag idag har en stor del av sin verksamhet förlagd till nätet, på gott och på ont. För det är ju ingen hemlighet att det finns många människor som har som hobby, eller i vissa fall som yrke, att försöka ta sig in i system och stjäla information och åsamka skada. Inte bara för företag utan även för organisationer och myndigheter är detta ett stort problem, som är mycket svårt att värja sig mot.

En attack kan hota hela samhället

En illasinnad attack mot ett IT-system kan inte bara innebära problem för ett företag, det kan sätta ett helt samhälle i gungning. Hittills har Sverige varit förskonat mot större samordnade IT-attacker, men när som helst kan en attack komma som slår ut elektriciteten, vattenförsörjningen eller internet, eller alla tre på en gång.

Hur länge klarar ett öppet samhälle en sådan attack? Frågan sysselsätter många, som bekymrar sig över att kunskapen kring IT-säkerhet fortfarande är såpass låg i Sverige. Se bara på Transportstyrelsens naiva agerande härom året. Denna myndighet är dock långt ifrån ensam om att ta lätt på IT-säkerhet, och det som ligger bakom är förstås okunskap, även hos högt uppsatta personer och politiker, av den grad att man helt enkelt inte förmår ta in hela bilden av vad som kan hända om en IT-attack skulle regisseras i en större skala, till exempel av ett annat land i syfte att ta över infrastruktur och ta kontrollen.

IT-forensik är kriminalteknik på nätet

Den som driver ett företag bör alltid ta hjälp utifrån med IT-säkerheten om man inte har rätt kompetens bland de anställda. Det finns många säkerhetsföretag som erbjuder säkerhetstjänster för att kontrollera och upprätthålla säkerheten i systemen. Bland de många teknikerna för IT-säkerhet finns en metod som heter IT-forensik. Ordet forensik antyder ju att vi har med kriminalteknik att göra och det är precis vad det handlar om här. IT-forensik går ut på att upptäcka tecken på intrång i ett IT-system. Precis som en inbrottstjuv lämnar efter sig fingeravtryck efter ett inbrott kan en IT-forensiker upptäcka tecken på att ett intrång skett, och vidta åtgärder för att täppa till luckan. IT-forensik är alltså ett sätt att upptäcka tidigare, men också pågående, säkerhetsluckor i systemet.

Latenta attacker ett vanligt problem

Det är inte alltid som en IT-attack sker öppet i syfte att skapa oreda. Vanligare är att en hackare upptäcker en lucka och sedan låter den vara öppen. På sätt kan han övervaka företagets verksamhet, läsa mailkonversationer, tanka ner dokument och så vidare utan att personalen på företaget har en aning om vad som pågår.

Denna typ av latent attack kan upptäckas med hjälp av IT-forensik. Därför är det av största vikt att regelbundet och kontinuerligt utföra IT-forensik på ett företags system. Upptäcks en lucka täpps den till, men det betyder inte att man slutar söka efter andra luckor. Ett företag som har mycket känslig information är ständigt utsatta för intrångsförsök, både från glada amatörhackers till mer illasinnade kriminella. Ett företag som vill slippa dela med sig av känslig information måste ha en ett bra system av säkerhetslösningar, varav IT-forensik är en av de viktigaste.

Vem har det juridiska ansvaret på en paintballbana?

21 Mar 2019

Paintball är en populär fritidsaktivitet i Stockholm, både bland barn och vuxna. Att ge sig ut på ett konstruerat slagfält tillsammans med sina kamrater, utrustad med ett vapen som både känns och ser verkligt ut, tycker många är spännande och får adrenalinet att flöda. I Paintball gäller det att skjuta ut motståndarlaget innan de skjuter ut det egna laget, något som kräver is i magen, förmåga att smyga och att lägga upp en strategi tillsammans och sedan hålla den.

Vad finns det för risker med paintball?

Att bli skjuten med ett paintballgevär känns ordentligt, men det gör inte direkt ont, eftersom man har en skyddsdräkt på sig. Dock är det mycket viktigt att man bär en skyddsmask som täcker ansiktet, eftersom vapnen ändå har en sådan kraft att den som blir träffad av en paintball i ögat riskerar att förlora synen. Mask, hjälm och skyddsoverall tillhandahålls hos alla arrangörer av paintball i Stockholm, och ingen tillåts gå ut på banan utan dem.

Oaktsamhet från arrangören leder till skadestånd

Allt spel sker på egen risk, vilket tydligt förklaras av arrangören innan spelet börjar. Den som betalar för att spela paintball friskriver samtidigt arrangören från ansvar för vad som kan betraktas som normala skador vid en sådan aktivitet, som till exempel en stukad fot, brutet ben eller liknande.  Skulle en spelare däremot bli skadad på grund av bristande underhåll eller aktsamhet från arrangörens sida, så kan arrangören bli skadeståndsskyldig. Det kan till exempel vara en utskjutande spik eller något annat som egentligen inte alls hör hemma på banan och utgör en risk för spelarna.

Att arrangören blir skadeståndsskyldig innebär att denne ska betala för sjukvårdskostnader, ersätta sveda och värk och även eventuell inkomstförlust som skett på grund av skadan. Nekar arrangören skadeståndsskyldighet kan ärendet hamna i tingsrätten. Dock är det få fall som går så långt. Det vanligaste är att arrangören erkänner sitt ansvar om det är uppenbart att man brustit i säkerhetstänket.

Ta säkerheten på allvar

När man spelar paintball är det viktigt att man lyssnar på arrangörens uppmaningar gällande säkerheten. Att ta av sig masken inne på banan innebär risk för allvarlig skada, och om instruktören upptäcker det blir man omedelbart avvisad från banan och får inte tillbaka pengarna. Allt spel sker på egen risk och att inte ta säkerheten på allvar är enbart dumt.

Paintball är säkert i Stockholm

Med detta sagt är det mycket ovanligt att människor som spelar paintball i Stockholm skadar sig allvarligt. Dräkter, masker och hjälmar är av bra kvalitet och säkerhetstestade. Säkerheten kring vapnen är stor och alla arrangörer i Stockholm försäkrar sig alltid om att deltagarna vet hur de ska hanteras. Paintball är så säkert att de flesta arrangörer tillåter spel från tio års ålder. Upp till arton måste spelet dock ske under överinseende av en vuxen, som tillhandahålls av arrangören.

Hur slipper man undan en konkurs?

1 Mar 2019

Finns det alternativ till en konkurs, och hur lyckas man i så fall med att få till ett sådant alternativ? Svaret är att ja, det går att undvika en konkurs, men att kalla det för att ”slippa undan” är egentligen missvisande. Det krävs både hårt jobb och uppoffringar för att undvika en konkurs, om det har gått så långt att man låtit företaget hamna på obestånd. Är man dock i en sits där affärerna går dåligt och man oroar sig över att framtiden ser mörk ut, kan man genom att anlita en duktig advokat få hjälp att hamna på fötter igen, och slippa större problem i framtiden, med en konkurs som slutstation.

Vad innebär egentligen en konkurs?

När ett företag har skulder som det inte klarar av att betala, heter det att företaget är på obestånd, eller att det är insolvent. Det är två begrepp som betyder samma sak; att företaget inte har tillräckliga inkomster, och inte heller ser ut att kunna skaffa det inom en överskådlig framtid. Den som är skyldig pengar kallas gäldenär, och de som man som gäldenär är skyldig pengar kallas borgenärer. Borgenärerna kan vara underleverantörer som man anlitat, eller företag som sålt material till en. Det kan också vara anställda som inte fått sin lön. Ju längre tid det går innan borgenärerna får betalt, desto mer ängsliga blir de vanligtvis, och det brukar inte dröja länge innan någon av dem, eller alla tillsammans begär företaget i konkurs.

Tingsrätten beslutar om konkurser

Det är till tingsrätten man ställer en ansökan om konkurs, antingen som borgenär eller gäldenär. Det vanliga förfarandet om rätten beslutar om konkurs är att man tillser en konkursförvaltare, som får till uppgift att sälja företagets tillgångar och fördela vinsten mellan borgenärerna. En konkurs är alltså borgenärernas sätt att få tillbaka pengar. Att få tillbaka alla pengar som gäldenären är skyldig går vanligtvis inte, utan det som finns delas upp, efter att konkursförvaltaren själv fått betalt.

Anställda på ett företag ersätts vanligen av den statliga lönegarantin, och hör alltså egentligen inte till borgenärerna. De har rätt att få ut lika mycket pengar som de skulle ha fått om arbetsgivaren kunnat betala ut lön. Dock blir de vanligen avskedade av konkursförvaltaren samma dag som konkursen inleds, och har inte rätt till mer ersättning än under uppsägningstiden, vanligtvis tre månader, plus eventuell retroaktiv lön som inte betalats ut.

En advokat kan hjälpa till med företagsrekonstruktion

Ett alternativ till konkurs, en sista utväg om man så vill, är en företagsrekonstruktion. OM man fått en begäran om konkurs inlämnad mot sig, kan man be tingsrätten om att företaget får genomgå en rekonstruktion. Denna möjlighet har funnits sedan mitten av nittiotalet i Sverige och är numera en väl etablerad metod. Många advokater med inriktning på affärsrätt specialiserar sig på företagsrekonstruktioner, även de som kallar sig konkursadvokater.

En företagsrekonstruktion innebär i korthet att advokaten går in som rekonstruktör i företaget och tar över beslutanderätten kring ekonomin. Advokaten hjälper till med att hitta metoder för omorganisering, och dessutom försöker kan få till det som huvudsyftet med rekonstruktionen: att få borgenärerna att acceptera en nedskrivning av skulderna, ett så kallat ackord. Det kan röra sig om ganska stora nedskrivningar, dock som lägst 25% av skulden. För en borgenär kan det dock vara bäst att acceptera ett ackord, eftersom en konkurs kanske kan leda till att man inte får någonting överhuvudtaget.

Läs mer på sajten https://www.konkursen.nu.

Frågor och svar om vårdnadstvister

18 Dec 2018

Det är många saker som kan kännas komplicerade om man är ett gift par, eller sambor och har barn tillsammans, och man vill skilja sig. Var ska man bo? Vad händer med de gemensamma barnen när man skiljer sig? Här går vi igenom de vanligaste frågorna, som man kan tänkas ha om man vill skilja sig.

Tar barn skada av att föräldrar skiljer sig?

De allra flesta barn tar INTE skada av att föräldrarna skiljer sig. Barn kan däremot ta skada om föräldrarna tvistar med varandra, fortsätter gräla inför barnet och pratar illa om varandra inför barnet. Men kan föräldrarna komma överens, bör inte barnet ta skada av själva skilsmässan. Det kan till och med vara värre för ett barn att bo med föräldrar som hatar varandra, är respektlösa mot varandra och som är ovänner. Då kan det till och med vara bättre för barn att föräldrarna skiljer sig, bor på olika håll och är överens så länge barnet är i närheten.

Vad händer när man skiljer sig och har gemensamma barn?

Det som händer när man skiljer sig, är att man som föräldrar måste komma överens om hur man ska göra med det gemensamma barnet. Man måste lösa frågor om var barnet ska bo, gå i skola, vilka fritidsaktiviteter som barnet ska göra. Föräldrarna måste också komma överens om barnet ska få gå hos psykolog eller träffa socialtjänsten, gå till läkare och så vidare. Det handlar alltså om barnets vårdnad. Lagen skiljer på barns vårdnad, boende och umgänge. Här kan föräldrarna har till exempel gemensam vårdnad, men inte gemensamt boende och den som inte har barnets boende ska kunna umgås med sitt barn i alla fall.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att man som föräldrar fortsätter att bestämma om allt som rör barnet. Den ena kan inte bara bestämma att flytta till en annan ort utan att den andra tycker att det är okej, eller att barnet kan få träffa läkare, psykolog eller socialtjänst utan att den andra föräldern ger sitt samtycke. På samma sätt måste båda föräldrar ge sitt samtycke om var barnet ska gå i skola, fritidsaktiviteter och så vidare.

Vad händer om man inte är överens om vårdnaden?

Om man inte är överens om den gemensamma vårdnaden måste man ansöka om enskild vårdnad. Den andra kan ge upp vårdnaden om barnet, frivilligt, men om det inte sker frivilligt, måste man stämma den adnra till en tingsrätt som bestämmer hur vårdnaden om barnet ska se ut. 

Lästips: vill du veta mer om barns vårdnad, boende och umgänge, läs mer här.

Ansöka om konkurs – så gör du

18 Nov 2018

ekonom, datorOm du har ett företag och inser att företaget inte har möjlighet att betala de skulder som finns till leverantörer är en sista utväg att försätta företaget i konkurs. Detta kan man göra på egen hand genom kontakt med tingsrätten.

Det är även möjligt att skicka in konkursansökan gällande ett annat företag. Skulle ett annat företag vara skyldig dig pengar kan du som en sista åtgärd ansöka om konkurs för företaget.

Var?

Om du vill ansöka om konkurs gör du detta hos den tingsrätt som ligger i den kommun där du är skriven. Däremot beräknas det inte efter exakt var man är skriven för stunden utan det grundar sig på var man var skriven första november året före konkursansökan skickas in.

Eftersom det kan vara svårt att veta vilken domstol man ska lämna in sin konkursansökan till går det att navigera sig fram på domstol.se genom att söka efter domstol i närheten och vilken som är aktuell.

Är det ett aktiebolag, ideell förening alternativt ekonomisk förening måsta man lämna in konkursansökan där de har sitt säte.

Avgift och ansökan – vid egen konkurs

Om du gör en konkursansökan gällande dig själv så kostar det inget. I princip behövs inte heller någon speciell blankett. Du skriver enbart att du är ”på obestånd” vilket därmed betyder att du inte har ekonomi att betala de skulder du har. En ansökan ska även innehålla personuppgifter och en underskrift.

I det fall ansökan gäller dig som privatperson måste du även skicka med ett hemortsbevis. Detta kan beställas från Skatteverket.

I det fall ansökan gäller ett företag ska istället registreringsbevis skickas med. Detta får maximalt vara 30 dagar gammalt. Ett nytt registreringsbevis kan skickas efter hos Bolagsverket.

 Det är en stor fördel om du redan i konkursansökan skriver upp vilka skulder du har, om företaget har anställda samt övrig information som kan vara gällande i ärendet.

Avgift och ansökan – mot gäldenär

Vill du fylla i en konkursansökan mot en gäldenär, som är skyldig dig pengar, kostar detta 2800 kr. Även här finns inget krav på speciell blankett. Utöver personuppgifter är det viktigt att man tydligt förklarar varför gäldenären ska försättas i konkurs. Detta exempelvis genom att ange vilka skulder som gäldenären har mot dig/ditt företag.

Ombud?

Många som ansöker om konkurs gör detta via ett ombud. I detta fall måste även personuppgifter på ombudet lämnas in. Det bästa är om en fullmakt (original) lämnas in så att domstolarna med säkerhet kan se att du har ett ombud.

 

 

 

Är alla skönhetsbehandlingar riskfria?

30 Sep 2018

Du har kanske sett reklamen, du kanske har en kompis som gjort det och du kanske själv är sugen på att genomföra någon typ av skönhetsbehandling? Det har blivit en del av vardagen idag. Vi söker hela tiden nya vägar till att se bättre ut. Vissa är bra, andra är betydligt sämre. Den riskfria behandlingen som du läser om kanske inte är fullt så riskfri som reklamen antyder - den kan tvärtom ge dig skador och förfula ditt yttre. Det man måste vara medveten om är att allting utgår från två faktorer:

Vem du är. Hur ser din kropp ut, hur gammal du är, vad du ska behandla.

Var du utför behandlingen Det finns skickliga yrkesmän och kvinnor och likväl finns det dem som inte har en aning om vad de gör. Idag finns fler skönhetsbehandlingar som inte kräver någon vidare kunskap - Botox, Fillers etc - och där egentligen vem som helst kan utföra dem. Det är problematiskt. Även om exempelvis botox i sig kanske inte är skadligt så kan hygien och annat komma att medföra problem.

Passar en hårborttagning med laser för dig?

En annan behandling som ofta benämns som riskfri är en hårborttagning med laser. Den går - förenklat - ut på att man bränner bort hårsäckar med hjälp av röd laser. Det kan ske på ryggen, på överläppen, vid bikinilinjen, på benen och så vidare. Men, är den verkligen riskfri? Ja, om du besöker rätt klinik i Stockholm där personalen dels har utbildning och dels också ser till dina förutsättningar och - vid behov - kanske avråder dig från att genomföra en hårborttagning med laser i Stockholm.

Om du exempelvis är väldigt ljus - både i pigment och hårfärg - så är du en sämre kandidat än om du skulle varit ljus och haft mörkare hår. Du är definitivt ingen lämplig kandidat om du är mörkhyad och har mörkt hår. Här måste alltså kliniken informera och ge dig vägledning. Kanske kan en annan behandlingsform än just en hårborttagning med laser passa dig?

Felbehandling kan leda till brännskador

Om man ser till en oseriös klinik så kanske de genomför en behandling oavsett vem du är och hur du ser ut; även om du skulle vara mörkhyad och ha kraftig, svart hårväxt. Det kan leda till att du drabbas av brännskador.

Hur ska man då gå vidare; finns det någon chans till kompensation och upprättelse? Ja, det första är att anmäla kliniken och den felaktiga behandlingen till ARN - Allmänna reklamationsnämnden - och låta de granska ärendet. De kan ge ett direktiv om hur kompensationen borde se ut. Men, det är något som en klinik inte behöver följa. Man kan ta konsekvenserna i form av exempelvis en svart prick och en varning från ARN till andra kunder.

Du kan då gå vidare till IVO - Inspektion för Vård och Omsorg - och låta detta övergripande organ göra en granskning. De kan gå in och varna och de har befogenhet att stänga exempelvis en mottagning. Rent juridiskt så kan du även dra kliniken inför rätta i en civil domstol.

Är magasinering ett säkert alternativ?

25 Aug 2018

Att magasinering i våra större städer ökat explosionsartat under senare år är ett faktum. Ett faktum som förklaras delvis av att många väljer att bygga om sina förvaringsutrymmen i hemmet - en klädkammare blir ett mindre barnrum - i syfte att få en större bostadsyta. En större tvåa i Stockholm kan genom detta bli en mindre trea - och det är något som är ekonomiskt gynnsamt, men som alltså ställer krav på att man hittar extern förvaring. Där är magasinering en bra lösning.

En annan anledning handlar om det vanliga dilemmat: du har för många saker, men du har inte plats för dem just nu i den nuvarande bostadssituationen. Det kan vara möbler som betyder något för dig och som har ett sentimentalt värde. Du vill inte kasta - men du har heller inte plats: magasinering blir lösningen.

Även vid flyttar så är magasinering ett bra alternativ. Om du väntar in ett inflyttningsdatum och behöver någonstans att ställa allt ditt bohag så är korttidsmagasinering en bra lösning. Oavsett vilket - den här tjänsten är redan nu populär och kommer också att öka i popularitet. Frågan är bara följande - hur pass säkert är det?

Rätt företag och en tilläggsförsäkring gör det säkrare

Det man ska veta är att det skiljer mycket mellan lokalerna där magasinering sker. Du ska definitivt se till att det finns uppvärmning, att det finns god ventilation och att miljön i övrigt är tillfredsställande. Det ska ha hög prioritet.

Den andra frågan gäller säkerhet rent stöldmässigt, eller kort sagt: hur pass inbrottssäker är lokalerna i fråga? Finns det larm, finns det stängsel, finns det personal under större delen av dygnet och finns det något samarbetet med ett väktarbolag? Dessa frågor ska du titta närmare på innan. Ett tips är dock - rent generellt - att välja andra lösningar för mer dyrbara saker. Äger du en tavla som du vet är väldigt värdefull så kan ett bankfack vara en betydligt bättre lösning.

Ett annat tips - och nästan ett måste - gäller försäkringen. Du kan dels lösa en egen försäkring hos ditt försäkringsbolag. De flesta vet att det finns ett stort behov av magasinering och kan därför skräddarsy tillägg enkom för detta. Nummer två är att du även ser till att företaget du väljer har egen försäkring. Skulle blixten slå ner och en brand ta vid så ska du också bli ersatt. Detsamma gäller för frakt, transport och för själva packningen i utrymmet. Ingenting ska gå sönder och om så sker - bilen krockar och så vidare - så ska du inte behöva lida rent ekonomiskt.

Förbjudet att bedriva livsmedelshantering utan fettavskiljare

20 Aug 2018

Vill du öppna en restaurang eller på annat sätt bedriva livsmedelshantering, till exempel på ett äldreboende, förskola eller cateringkök, gäller det att lokalen du etablerar dig i har en fettavskiljare installerad. Saknas fettavskiljare har du inte tillåtelse att laga mat i lokalen och kommer inte att få tillstånd att bedriva din verksamhet.

Kravet omfattar många branscher

En del näringsidkare, som till exempel driver ett litet café, en salladsbar eller liknande, förutsätter ibland att de inte omfattas av kravet på fettavskiljare. Men faktum är att de allra flesta som sysslar med någon form av livsmedelshantering omfattas av kravet. Bagerier, konditorier, charkuteriindustrier, livsmedelsbutiker, salladsbarer, alla dessa och fler därtill omfattas av detta krav. Tror man att man släpper ut väldigt lite fett i avloppet kan man dock ansöka om tillstånd att få dispens, men den är i så fall bara temporär och kommer att omprövas varje år.

Hur man går tillväga

För att slippa juridiska problem och eventuellt näringsförbud är det viktigt att du tar kravet på fettavskiljare på allvar. Vill du öppna en verksamhet där livsmedelshantering förekommer ska du först kontakta kommunen, oftast stadsbyggnadskontoret, och beställa rätt blankett. När du skickat in den kommer du att få en svarsblankett som du ska fylla i. Därefter räknar du ut hur stor fettavskiljare du behöver och beställer från en återförsäljare. När fettavskiljaren är installerad fyller du i svarsblanketten och skickar in till kommunen. Du ska också skriva ett avtal om service och tömning av fettavskiljaren. Hur ofta fettavskiljaren ska tömmas är olika från kommun till kommun och från modell till modell. Det kan vara varje månad och det kan vara en gång per år. På en del orter är det kommunen själv som står för service och tömning, i andra är det privata aktörer.

Storlek och placering

Hur stor fettavskiljare som behövs beräknas utifrån hur många sittplatser som finns i lokalen. Från den summan fås ett ungefärligt antal portioner fram, som sedan anger hur stor kapacitet fettavskiljaren behöver ha. Fettavskiljaren inhandlar du sedan från valfri återförsäljare, som även hjälper till med installationen. I Sverige finns något dussin återförsäljare av fettavskiljare.

En fettavskiljare måste placeras i ett separat utrymme som är skilt från platser där livsmedel tillreds eller förvaras. Det får inte förekomma att livsmedel hanteras i samma utrymme som fettavskiljaren. Samtidigt måste den stå så att den är lätt åtkomlig för den som ska tömma och spola rent den. I många fastigheter kan man nå fettavskiljaren via en separat dörr från gatan.

Även privathushåll släpper ut mycket fett

Alla kommuner har problem med fettansamling i avloppssystemen. Det märks att även vanliga hushåll, som ju inte omfattas av kravet på fettavskiljare, börjat använda mer olja och frityrfett. Många har också börjat återvinna i större utsträckning och när man sköljer av matförpackningar följer mycket fett med ner i avloppet. Om inte kravet på fettavskiljare fanns för fastigheter där det förekommer livsmedelshantering skulle avloppssystemen täppas igen hela tiden.

Som privatperson omfattas man så klart inte av kravet på fettavskiljare, men man kan bidra till att hålla avloppssystemen så fria från fett som möjligt. För det första ska man aldrig hälla fett direkt i avloppet, utan i stället samla upp det, till exempel i en burk eller en yoghurtförpackning, och slänga det i hushållssoporna. Man kan även förvara förbrukat fet i till exempel en dunk och köra till återvinningen. När man rengör tomma smörpaket och liknande emballage som har mycket fett på sig, kan man också först torka bort så mycket fett man kan med hushållspapper och sedan skölja av emballagen. På så sätt hindras mycket fett från att slinka med ner i avloppet.

Här kan du läsa mer om fettavskiljarehttp://www.fettavskiljare.org.

 

Vad händer i en tvist om barn?

25 Jul 2018

Humanjuridiken – så kallas den delen inom juridiken som specialiserar sig bland annat inom frågor som rör skilsmässor, asylrätt, migrationsrätt, socialrätt och andra frågor som rör människor och sociala aspekter av människor. Om det blir en tvist mellan två föräldrar som antingen har bott tillsammans, eller som inte har gjort det, men där båda är vårdnadshavare för barnet, brukar domstolarna inte ta emot sådana tvistefrågor, utan att frågan har gått genom socialtjänsten i landets olika kommuner.

Socialtjänstens och familjerättens roll

Blir det så att två föräldrar som antingen båda är vårdnadshavare till barnet, eller har boende eller umgänge med barnet och de två inte kan komma överens om olika frågor när det kommer till barn, hänvisas föräldrarna till socialtjänstens enhet som har hand om dessa frågor; familjerätten. I familjerätten sitter det socialtjänstemän (och kvinnor) som har en särskild kunskap om lagen och vad den säger just i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I det läget att två föräldrar som inte kan komma överens med varandra i frågor som rör barnets boende, vårdnad och umgänge, vill socialtjänsten i 99 fall av 100 att föräldrarna ska samarbeta med varandra. Därför försöker socialtjänsten medla mellan dem och kallar båda till så kallade samarbetssamtal. Skulle den ena föräldern bli anklagad för oegentligheter om till exempel misshandel, brukar socialtjänsten utreda båda föräldrarna, ibland den förälder på ett särskilt sätt, som anklagar den andra för misshandel. Socialtjänstens bemötande mot föräldrar och barn är väldigt olika i olika delar av kommunen men deras arbetsmetoder ser likadana ut och följer praxis när det kommer till utredning och rekommendationer till tingsrätt och hovrätt.

Förhandlingar i tingsrätten

Många tingsrätter vill att föräldrar som inte kommer överens om barns vårdnad, boende och umgänge först utreds av socialtjänsten i landets kommuner. Dessutom förlitar sig de flesta tingsrätter och hovrätter på det som socialtjänsten kommer fram till när det handlar om tvister om barn. Därför brukar tingsrätterna och hovrätterna vilja att socialtjänsten gör en vårdnadsutredning innan rätten fattar beslut som rör barnet och litar mest på det som socialtjänsten kommer fram till och som den rekommenderar. Därför får socialtjänsterna en väldigt stor makt över beslut som rör barn till föräldrar som inte kan komma överens. Kvaliteten på socialtjänsternas arbete och utredningar skiljer sig åt väldigt mycket mellan kommunerna.

Slutsatser och bemötande kan skilja sig åt väldigt mycket mellan kommunerna. Här tänker vi på bemötande som kan röra brottsoffer och som kan vara väldigt olika beroende på var i landet du bor. Det har hänt att barn till pappor som till och med har mördat mamman, fortfarande måste träffa sin pappa, och till och med sova över i fängelset där pappan vistas efter mordet på mamman. Detta tycker vi är upprörande och visar på stora brister i socialtjänstens arbete, som faktiskt går ut på att skydda barn som är brottsoffer enligt lagens mening.

Anlita en advokat som arbetar för barns bästa

Det finns däremot goda exempel på socialtjänster som faktiskt ser till att skydda barn, men de tillhör tyvärr undantagen i vårt avlånga land. Just på grund av detta är det mycket viktigt att som förälder göra allt för att skydda sitt barn. En mycket viktig sådan åtgärd är att anlita en duktig advokat, som kan företräda den förälder som behöver skydda sitt barn, och som kan arbeta för att barnets bästa kommer fram i alla beslut som rör barnet

Det händer under en rättegång om brott

11 Jun 2018

Det är inte alla som är med om en rättegång som handlar om brott. Det hör till ovanligheterna så länge man inte är kriminell. Däremot kan man alltid hamna i en rättegång som kanske handlar om tvister av olika slag; arbetsrättstvist, eller en arvstvist. I värsta fall kan man hamna i en vårdnadstvist, vilket är jobbigt för alla inblandade. Det är kanske inte lika ovanligt. Därför går vi igenom hur en rättegång kan gå till, så att man vet på ungefär vad som kan hända under en sådan. Har man en duktig advokat borde man kunna få gå igenom dagarna innan en rättegång, vad man kan förvänta sig under en rättegång.

1. Åklagaren förklarar vad rättegången handlar om, vilket straff och varför den som är misstänkt är det

Först är det åklagaren som berättar om vad som har hänt, och varför han eller hon är misstänkt för brottet, och vad åklagaren tycker att den personen ska dömas till. Det är väldigt viktigt vad åklagaren säger att man ska vara skyldig till, eftersom det är exakt det som åklagaren ska kunna bevisa. Kan han eller hon inte bevisa det, är man oskyldig och ska släppas fri.

2.  Bevisen ska läggas fram 

Efter att åklagaren har lagt fram vilka misstankarna är och varför han eller hon är skyldig till det, ska åklagaren lägga fram och presentera vilka bevisen är.

3. Vittnen hörs

Efter att bevisen har lagts fram, hålls det förhör med eventuella vittnen, som både åklagaren och försvarsadvokaten vill höra i rättegången.

4. Försvaret får lägga fram egna bevis

Försvaret får lägga fram egna bevis, om försvaret har det.

5. Åklagare och advokat håller en slutplädering 

Till sist håller både åklagaren och försvarsadvokaten en slutplädering, som det heter. Det är en sammanfattning av vad som har hänt under rättegången och åklagaren och advokaten argumenterar för varför en person ska dömas som skyldig eller som oskyldig. Det är väldigt olika det som händer under en rättegång som handlar om brott, eller om en tvist. I båda fallen bestämmer domstolen hur det ska bli.

Handlar det om en arbetsrättstvist, kan man döma ett företag eller en person som skyldig till att ha brutit mot lagen om anställningsskydd, eller om det handlar om en arvstvist kan domstolen döma någon skyldig till brott även där. Oftast ger de inte fängelse, om det inte är så att personen har blivit bevisat skyldig till något grovt brott. Den som förlorar i en rättegång som handlar om en tvist mellan två personer, blir skyldig att betala rättegångskostnader, både för sig själv och för den personen som man har förlorat mot, och både den egna och den andras advokatkostnader.

Fler tandläkare ger ökad valfrihet - och felbehandlingar?

25 May 2018

Den stora förändringen skedde 1999. Det var det året som tandläkare - på ett helt annat sätt - tilläts att blir sina egna. Fram till dess så privatiseringar ovanliga och det gjorde hela branschen bakbunden. Dels så fanns det inga vägar fram till nya innovationer, utbildningar och tekniker; dels så var man tvungen att hålla den prisnivå som bestämts av Försäkringskassan. Det var svårt att driva en privat mottagning och skapa en lönsamhet verksamhet.

Detta har ändrats. Idag ser vi fler privata aktörer än någonsin och detta har sina för- och nackdelar. För kunderna/patienterna så har den fria prissättningen visat sig vara mer positiv än väntat - särskilt i städer som Stockholm där en hög konkurrens råder. Många tog för givet att priserna hos en tandläkare skulle stiga rejält, men det har visat sig att det i många fall blivit precis tvärtom.

Tandvården har utvecklats, man ser att fler mottagningar har rena specialistkunskaper och att exempelvis den estetiska tandvården kommit i fokus på ett helt annat sätt än förut. Där är fördelarna.

Nackdelarna måste tas i beaktning

Nackdelarna med allt detta är primärt två till antalet: Utarmning av glesbygden och sämre kvalitet. Vi radar upp dessa för att närmare kunna ge en förklaring:

  • Glesbygdsproblemet Det hela är enkelt och på intet sätt unikt för tandläkare: fler väljer att flytta till större städer och det innebär en brist i mindre städer och på glesbygden. Samt även ett stort överskott i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lösningen är inte enkel att hitta eller genomföra. Många flaggar för att staten ska gå in och erbjuda sänkt skatt för yrken med specialistkunskaper och där man skriker efter deras expertis. Att exempelvis avskriva studieskulder - efter ett visst antal år i en mindre ort/stad - är ett annat förslag som nämns.
  • Felbehandlingar: En patient som exempelvis får ett tandimplantat inopererat och får svåra komplikationer efteråt kan ha en svår resa mot upprättelse - både ekonomisk och genom en ny behandling. Tyvärr finns det många tandläkare som visat sig ha bristande kunskaper och bristande omdöme. En kombination som går ut över patienter och som skapar ett dåligt rykte för hela branschen. Ska man skaffa tandimplantat är det viktiga att vända sig till en seriös aktör.

Hitta rätt tandläkare i Stockholm

De flesta tandläkare är professionella. Det innebär att ett tandimplantat - för att återgår till exemplet ovan - och en operation av ett sådant utförs först efter en noggrann undersökning och bedömning av käkbenets skick. Bedöms detta - inte sällan närvara rena specialister för konsultation - som tillräckligt starkt så utförs ingreppet.

Skulle det uppkomma komplikationer som ett led av att tandläkaren misslyckats (alltså inte som en följd av misskötsel från patienten) så kommer nya ingrepp att utföras i syfte att korrigera och hjälpa. Även ekonomisk ersättning kan komma att tilldelas patienten. Som sig bör - så agerar de flesta.

För att hitta en sådan tandläkare i Stockholm så kan man som patient eftersöka olika branschorgan. Är en tandläkare medlem i exempelvis PrivatTandläkarna, Svenska Tandläkarförbundet eller TjänsteTandläkarna så är det ett tecken på kvalitet.

Dessutom så får man som patient då också - vid eventuella komplikationer - också en lättare väg att gå gällande sina klagomål. Hamnar man i en tvist så finns det nämnder inom dessa organ som fattar beslut efter omfattande utredningar. En tandläkare som saknar medlemskap i någon branschorganisation blir svårare att tvista mot utan att vidta rättsliga åtgärder.

← Äldre inlägg